Annons

Klimatet blir en försvars- och säkerhetsfråga i EU

EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini.
EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini. Foto: Mario Salerno/TT

Klimatpåverkan kopplat till försvar och säkerhet var för första gången ett ämne vid EU:s försvarsministrars möte. Skälet: hundratals miljoner människor kan drivas på flykt av klimatskäl inom några decennier – med instabilitet och regionala konflikter som följd.

Under strecket
Publicerad

Långvarig torka har fått allvarliga konsekvenser vid Tchadsjön i Salehområdet i centrala Afrika.

Foto: Serg Johan Lundahl/Combat Camera/TT

Invånare i Bangladesh hämtar sitt hustak – som spolats bort av vattenmassorna.

Foto: Md. Rakibul Hasan/TT

Barn sitter på högar av skräp vid floden Buriganga i Dhaka, Bangladesh.

Foto: A.M. Ahad/AP/TT

Långvarig torka har fått allvarliga konsekvenser vid Tchadsjön i Salehområdet i centrala Afrika.

Foto: Serg Johan Lundahl/Combat Camera/TT

HELSINGFORS Samtalen i Finlandiahuset, där försvars- och utrikesministrarna träffas under två dagar, inleddes med en session under programpunkten ”Klimatet och försvaret/säkerheten”, under ledning av EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini.

– Förmodligen var Europeiska unionen bland de första att erkänna att klimatförändringar utgör ett säkerhetshot och en säkerhetsutmaning, förklarade Mogherini och hänvisade fortsatt internationellt samarbete till klimattoppmötet i New York om tre veckor.

Vid EU-mötet i Helsingfors deltog nu även FN:s chef för fredsfrämjande insatser, Jean-Pierre Lacroix, och försvarsalliansen Natos biträdande generalsekreterare Rose Gottemoeller.

– Det finns en direkt koppling mellan klimatförändringar och försvars- och säkerhetsfrågor. Vi måste leta synergier och undvika dubbelarbete på det här området, sa Federica Moderini vid presskonferensen som avslutade försvarsministrarnas del av EU-mötet.

Långvarig torka har fått allvarliga konsekvenser vid Tchadsjön i Salehområdet i centrala Afrika.
Långvarig torka har fått allvarliga konsekvenser vid Tchadsjön i Salehområdet i centrala Afrika. Foto: Serg Johan Lundahl/Combat Camera/TT
Annons
Annons

Invånare i Bangladesh hämtar sitt hustak – som spolats bort av vattenmassorna.

Foto: Md. Rakibul Hasan/TT

Som ordförandeland har Finland satt det övergripande målet ”ett hållbart Europa – en hållbar framtid”.

I det ingår att uppfylla utsläppsmålen i Parisavtalet och att stärka EU som en ledande global aktör på klimatområdet i alla avseenden, inklusive i försvars- och säkerhetsfrågor.

Det här var också första gången som klimat kopplat till säkerhet förekom vid ett möte med EU:s försvarsministrar.

Blir det omöjligt att leva i vissa områden kan det orsaka konflikter, flyktingströmmar och fattigdom.

Ett område som nu är på agendan är den enorma energimängd som förbrukas av världens försvarsmakter.

– Det gäller att försäkra oss om att militären bidrar i klimathänseende, särskilt genom att minska beroendet av olja och kol, hävdade Mogherini.

En mer komplex problemställning är klimatförändringar kopplat till säkerhetsaspekter. Federica Mogherini använde termen ”hotmultiplikator” för att beskriva vad det rör sig om.

Invånare i Bangladesh hämtar sitt hustak – som spolats bort av vattenmassorna.
Invånare i Bangladesh hämtar sitt hustak – som spolats bort av vattenmassorna. Foto: Md. Rakibul Hasan/TT

– Vi har diskuterat klimatförändringarnas effekt på konflikter i krisområden. Det kan påverka var militären gör insatser och vilka metoder och resurser som krävs på marken när omständigheterna är annorlunda.

Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen instämmer i att klimatförändringarna innebär stora säkerhetsutmaningar:

– Blir det omöjligt att leva i vissa områden kan det orsaka konflikter, flyktingströmmar och fattigdom. Det är en anledning att vi tar oss an den här frågan, eller åtminstone försöker göra det.

Annons
Annons

Barn sitter på högar av skräp vid floden Buriganga i Dhaka, Bangladesh.

Foto: A.M. Ahad/AP/TT

Det är en fråga för hela världen att komma överens.

För närvarande tyder ingenting på att utvecklingen går åt rätt håll. Tvärtom.

I augusti rapporterade FN:s flyktingorgan UNHCR att 250 miljoner människor kan ha drivits på flykt av klimatskäl 2050. Enbart under 2018 var siffran 17 miljoner. Fler människor flyr undan klimatpåverkan än krig och våld.

Inom FN pågår sedan några år tillbaka ett arbete för att utreda frågan om flyktingstatus för människor som tvingas lämna sina hem och inte har någonstans att ta vägen på grund av klimatskäl. Än så länge är det ett rättsligt oreglerat område.

Barn sitter på högar av skräp vid floden Buriganga i Dhaka, Bangladesh.
Barn sitter på högar av skräp vid floden Buriganga i Dhaka, Bangladesh. Foto: A.M. Ahad/AP/TT

Kopplingen mellan klimatförändringar och säkerhet har också tagits upp i FN:s säkerhetsråd på svenskt initiativ. Enligt en FN-resolution från 2017 finns det ett konstaterat samband.

Ett exempel då var Tchadsjön i Salehområdet i centrala Afrika med gräns mot flera länder – Niger, Nigeria, Kamerun, Tchad – och avgörande för vattenförsörjningen för miljontals människor. Långvarig torka har fått allvarliga konsekvenser, enligt forskningsinstitutet Adelphi:

• Försämrade levnadsförhållanden när människor fångas i en ”klimat-konflikt-fälla”.

• Ökad konfliktnivå om tillgängliga naturresurser.

• Regimkritiska grupper som försöker utvidga sitt inflytande.

• Nationella militära aktioner för att återställa ordningen.

Vid torsdagens EU-möte rådde nu bred enighet om att försvarssektorn har en roll att spela och att det krävs ökade insatser.

– Det är en fråga för hela världen att komma överens. Låt oss göra det vi kan, det är min inställning, säger Finlands Antti Kaikkonen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons