Annons

”Klimatet gynnas inte av försvagad naturvård”

Inget tyder på att klimatet skulle hjälpas av att man ytterligare försvagar naturvårdens, kulturminnesvårdens och rennäringens ställning, skriver docent Anders Sirén i en replik.

Under strecket
Publicerad
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Anders Sirén.

Foto: Privat
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Foto: Fredrik Sandberg/TT

REPLIK | KLIMATPOLITIKEN

Magnus Brandel har en poäng när han skriver att klimatfrågan bör integreras i miljöbalken så att även utsläpp av klimatpåverkande gaser tas i beaktande då Mark- och miljödomstolen prövar om tillstånd ska ges till industrietableringar. Han gör däremot ett fundamentalt fel då han argumenterar för att man också borde göra det lättare att åsidosätta riksintressen som naturvård, kulturminnesvård och rennäring när dessa står emot till exempel förnybara bränslen, vindkraftverk, eller batterifabriker.

Varken förnybara bränslen, vindkraftverk, eller batterifabriker minskar, i sig, koldioxidhalten i atmosfären. Tvärtom kräver deras anläggande och drift en viss användning av fossila bränslen med dit tillhörande koldioxidutsläpp. Etablering av förnybar energi kan naturligtvis även leda till minskade koldioxidutsläpp genom att konkurrera ut fossila bränslen. Detta är dock inte något som sker per automatik så att varje kWh förnybar energi som tillförs till marknaden leder till att en kWh fossil energi försvinner. Resultatet kan lika gärna bli att den totala energiförbrukningen ökar, så att vi använder nästan lika mycket fossil energi som förut, och utöver det dessutom nyetablerad förnybar energi.

Annons
Annons

Anders Sirén.

Foto: Privat

Att beräkna den verkliga effekten av etablering av förnybara energikällor på koldioxidutsläppen kräver ingående kunskaper om det som inom samhällsekonomin kallas elasticiteter, som till exempel förhållandet mellan utbud och pris på energi, eller motsvarande förhållande mellan pris och efterfrågan. Detta är inte lätt att analysera ens för nutiden, och för framtiden är det i princip omöjligt, då vi inte har en aning om hur framtida teknologisk utveckling och politiska beslut kommer att påverka energimarknaden.

Vad som är säkert är att satsningar på förnybar energi redan nu har seglat upp som ett allt allvarligare hot mot stora naturvärden, vare sig det gäller vindkraftanläggningar i renbetesmarker, ökat uttag av biomassa från inhemska skogar, eller biodiesel från palmoljeplantager som ersatt urskogar där utrotningshotade orangutanger levt. Kanske skulle det vara värt besväret att offra rennäring och orangutanger för att rädda klimatet, men fakta i målet är att trots alla sådana satsningar på förnybar energi så har både Sveriges och världens koldioxidutsläpp fortsatt att öka. Inget tyder på att klimatet skulle hjälpas av att man ytterligare försvagar naturvårdens, kulturminnesvårdens och rennäringens ställning. Tvärtom gäller det att hålla huvudet kallt och inte offra sådana viktiga värden till förmån för påstådda klimatåtgärder som i själva verket torde vara föga effektiva.

Anders Sirén
docent i förnybara naturresursers geografi vid Åbo Universitet

Anders Sirén.
Anders Sirén. Foto: Privat
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons