Annons

Peter Alestig:Klimatförändringarna kan stärka Kinas makt

En oljepump i Sakhir, Bahrain. Förnybar energi kommer att förändra maktbalansen i världen.
En oljepump i Sakhir, Bahrain. Förnybar energi kommer att förändra maktbalansen i världen. Foto: Hasan Jamali/TT

Oljestaterna är förlorare. Men vilka blir vinnarna? När de fossila bränslena fasas ut, målas också den geopolitiska kartan om i grunden. Och som det ser ut nu, kan Kina bli en av de stora vinnarna.

Under strecket
Publicerad

Föreställ dig följande: världen lyckas snabbt fasa ut fossila bränslen i alla dess former. Oljan försvinner från våra bilar. Gasen från de tyska villornas värmepannor. Kolet från de amerikanska kolkraftverken.

I stället kör vi våra bilar på el. Eller kanske på vätgas – eller bränslen gjorda av skogsråvaror eller andra biologiska produkter. Husen värms upp med bergvärme. Industrierna snurrar med hjälp av vatten, vind och sol.

Under konferensen SvD Energy Summit på onsdagen målade energibranschen upp en dramatisk verklighet: vi befinner oss mitt i den här revolutionen.

Men en sak börjar också bli alltmer uppenbar. Utfasningen av fossila bränslen kommer att få stora geopolitiska konsekvenser.

Orsaken är enkel. Makt över energin är makt i världen. Och nu kommer revolutionen inom förnybar energi att måla om kartan.

Bland förlorarna finns de som sitter på stora reserver fossila bränslen, som Ryssland, USA, Mellanöstern och Norge. Deras tillgångar förlorar snabbt i värde.

Men vilka är de nya vinnarna, när råvarorna stavas sol, vind och vatten? Eller kanske ovanliga jordartsmetaller?

Annons
Annons

Svaren är tankeväckande. När det gäller ovanliga jordartsmetaller, som är avgörande för en framtida batterirevolution, sitter Kina på en stor del av de globala resurserna. Mycket makt hamnar plötsligt Xi Jinpings händer.

Men inte bara. I Europa finns ett annat land som har en än så länge oexploaterad resurs ovanliga jordartsmetaller: Sverige. I marken vid Vättern finns en fyndighet av ovanliga jordartsmetaller som EU har pekat ut som en strategisk resurs för hela regionen. Plötsligt blir Sverige geopolitiskt högvilt, oavsett om vi vill bryta upp marken vid Vättern eller ej.

När omställningen är ett faktum, kommer maktförhållandet i världen också att ha förändrats i grunden.

Även en annan resurs kan måla om energimaktskartan ordentligt: solen. Och här är resurserna nästan lika snett fördelade som oljeresurserna – men med helt andra vinnare. Under SvD Energy Summit lyftes potentialen hos solenergisatsningar runt ekvatorn fram av både energiminister Anders Ygeman (S) och Johan Kuylenstierna, vice ordförande i klimatpolitiska rådet.

”Klimatfrågan blir alltmer geopolitisk i dag”, sa Kuylenstierna i sitt anförande.

Han nämnde bland annat solenergiparken Noor i Marocko, som SvD besökte i våras, som exempel på att det kan komma helt nya spelare på marknaden. Öknarnas solkraftsparker väcker en gammal vision till liv: att exportera Saharas sol till Europa.

Det finns flera tankar kring hur det kan göras, men ett av de mer spännande är att man med hjälp av elen skapar vätgas genom elektrolys. Vätgasen kan lagra energin i princip hur länge som helst – och kan fraktas med exempelvis gasledningar eller tankfartyg, precis som dagens fossila bränslen.

Blir dagens fattiga länder runt ekvatorn de nya ”oljeländerna”? Eller är Xi Jinping den stora vinnaren på omställningen?

Exakt vilken väg världen väljer är ännu oklart, och det finns fler energislag med andra geopolitiska implikationer som skulle kunna nämnas i den här krönikan (inte minst bioenergi).

Men en sak är säker: när omställningen är ett faktum, kommer maktförhållandet i världen också att ha förändrats i grunden. Det tål att tänkas på, mer än i dag.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons