Annons

Klimatforskare: Här är snabba besluten som krävs

Det är bråttom, och det krävs stora förändringar, men effekterna av klimatförändringarna kan begränsas, enligt FN:s klimatpanel.

Här är de viktigaste delarna i den specialrapport som presenterades på måndagen.

Under strecket
Publicerad

Så blir effekten av temperaturhöjningar

För att lyckas begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, vilket är målet i Parisavtalet, krävs en både snabb och långtgående omställning inom samtliga samhällets sektorer – som energi, industri, byggnader, transporter och stadsplanering — enligt en specialrapport från FN:s klimatpanel IPCC.

Rapporten belyser ett flertal klimateffekter som kan undvikas om den globala uppvärmningen begränsas till 1,5 grader jämfört med 2 grader eller mer:

• Havsnivåhöjningen skulle bli 10 centimeter lägre till år 2100.

• 70 till 90 procent av korallerna skulle försvinna, att jämföra med 99 procent vid en medeltemperaturhöjning på 2 grader.

• Sannolikheten för att havsisen i Arktis försvinner sommartid skulle vara en gång per århundrade, jämfört med minst en gång per årtionde.

– Varje liten temperaturhöjning påverkar eftersom en medeltemperaturhöjning på 1,5 grader eller högre ökar risken för långtverkande eller oåterkalleliga förändringar, som förlusten av vissa ekosystem, säger Hans Otto Pörtner, vice ordförande i en av IPCC:s arbetsgrupper för rapporten.

Foto: TT

För att målet ska nås behöver koldioxidutsläppen minska med 45 procent, jämfört med 2010 års nivå, de närmaste 12 åren för att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll 2050.

Enligt Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet och Sveriges representant i FN:s klimatpanel, krävs det en markant ökning i klimatambition och åtgärder för utsläppsminskningar redan i närtid för att nå 1,5-gradersmålet.

Han menar att IPCC-rapporten är av stor vikt eftersom den tillhandahåller ett samlat vetenskapligt underlag för en global uppvärmning om 1,5 grader, inklusive möjliga utvecklingsvägar för ett hållbart klimatarbete.

– Utsläppen behöver minska mycket mer till 2030 än vad de beslut världen tagit än så länge skulle kunna ge, för att koldioxidutsläppen ska vara nere i netto noll 2050, säger Markku Rummukainen.

Därefter behövs, enligt rapporten, negativa utsläpp.

– För att åstadkomma detta behövs nya politisk beslut, som omställning av investeringar från fossila bränslen till förnybara, energieffektivisering, men även framsteg i tekniker för samla in koldioxid, säger Rummukainen.

Kolanvändningen behöver också bli dyrare, som en del av en integrerad politik, enligt Markku Rummukainen:

– Det går inte att sticka under stol med att utmaningen är mycket stor, men likväl finns det möjligheter att agera, med stora nyttor som följd.

Owen Gaffney, analytiker vid forskningscentret Stockholm Resilience Centre, säger att rapporten visar att det fortfarande är möjligt att stabilisera jordens klimat.

– Men det är uppriktigt sagt lättare att föreställa sig en klimatkatastrof än en global ekonomisk omställning till fossilfria bränslen till år 2030, utifrån den plan som stakas ut i den nya 1,5 grader-rapporten.

Enligt Owen Gaffney skapar det nuvarande politiska klimatet stor pessimism inom forskarvärlden:

– Lösningarna finns, men den politiska viljan saknas, säger han och hänvisar till den globala rapporten Exponential Climate Action Roadmap, som presenterades vid Global Climate Action Summit i Kalifornien i mitten av september.

Budskapet i rapporten, som bland annat FN:s tidigare klimatchef Christiana Figueres stod bakom, var att världen kan halvera utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser före 2030, och att den digitala tekniken kan bli ett trumfkort.

Testa din egen klimatpåverkan - gör Klimatkalkylatornsvd.se
Efter reklamen visas:
Vad är skillnaden mellan 1,5 och 2 grader?

1 / 1

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons