Annons

Klimatforskare: Ändra livsstil – gör stor skillnad

Mindre nötkött och minskat flyg- och bilåkande påverkar en individs klimatpåverkan drastiskt, enligt Stefan Wirsenius, docent vid Chalmers tekniska högskola. Men det finns också åtgärder som är överskattade i förhållande till deras effekt.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

För att nå klimatmålet måste alla hjälpas åt, menar Stefan Wirsenius, docent vid Chalmers tekniska högskola.

Foto: TTBild 1 av 5
Bild 2 av 5
Bild 3 av 5
Bild 4 av 5
Bild 5 av 5

För att nå klimatmålet måste alla hjälpas åt, menar Stefan Wirsenius, docent vid Chalmers tekniska högskola.

Foto: TTBild 1 av 1
För att nå klimatmålet måste alla hjälpas åt, menar Stefan Wirsenius, docent vid Chalmers tekniska högskola.
För att nå klimatmålet måste alla hjälpas åt, menar Stefan Wirsenius, docent vid Chalmers tekniska högskola. Foto: TT

Vid FN:s klimatmöte, COP24, som nu pågår i Katowice är huvudfokus att ta fram riktlinjer för hur Parisavtalets 1,5-procentsmål ska uppnås. Experterna är eniga om att det krävs en halvering av utsläppen varje årtionde ner till nettonollutsläpp 2050.

– Det är en väldigt kraftig minskning som avviker extremt från den utsläppskurva vi har nu, säger Stefan Wirsenius, docent i miljö- och resursanalys vid Chalmers tekniska högskola, och hänvisar till en ny rapport som visar att de globala koldioxidutsläppen ser ut att sätta nytt rekord 2018.

I Sverige har utsläppsnivåerna dock minskat – om än i en klart mindre omfattning än vad som är nödvändigt för att nå klimatmålen.

En både snabb och långtgående omställning inom samhällets alla sektorer behövs för att 1,5-gradersmålet ska nås. Men även livsstilsförändringar och konsumtionsförändringar är en viktig del, enligt Stefan Wirsenius.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

Att äta mindre nötkött, minska flygandet och bilåkandet kan göra stor skillnad.

Inga sektorer och inga aktiviteter i samhället kan komma undan ansvaret att göra någonting.

– Man kan inte säga att ”mina utsläpp spelar väl ingen roll”. Om alla säger så, kan vi aldrig lösa det här problemen. Det är ett skenargument. Inga sektorer och inga aktiviteter i samhället kan komma undan ansvaret att göra någonting, säger Stefan Wirsenius, som i sin forskning tittat på vilken effekt olika samhällsförändringar har för att vi svenskar ska ligga i linje med 1,5-gradersmålet.

För SvD har han tagit fram konkreta siffror som visar på hur livsstilsförändringar kan påverka en persons klimatavtryck.

En av de största klimatbovarna är, som de flesta känner till, flyget. Att minska sitt flygande och att ta tåget där det är ett rimligt alternativ, påverkar en persons klimatavtryck avsevärt.

Enligt en ny studie från Chalmers har de totala utsläppen från svenskarnas flygresor ökat med 47 procent sedan 1990. Det betyder att klimatpåverkan från den svenska befolkningens flygande nu är ungefär lika stor som från personbilstrafiken under ett år.

Flygutsläppen för genomsnittssvensken är i snitt cirka 1,1 ton per år och totalt står flygresorna för en tiondel av svenskarnas klimatavtryck.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

Utrikesresorna, som enligt Chalmersstudien är de flygresor som ökar, påverkar givetvis mest. En flygresa tur och retur till Thailand ger exempelvis 2,5 ton koldioxidutsläpp per person. Men även inrikes flygresor har en stor påverkan. En person som flyger tur och retur mellan Stockholm och Malmö 15 gånger per år och väljer tåget istället, minskar sina utsläpp med drygt 4 ton.

Det är en avsevärd minskning om man ser till att den genomsnittlige svenskens klimatavtryck i dag ligger på knappt 11 ton koldioxid per år.

Bilåkandet har också en stor klimatpåverkan. En person som pendlar till jobbet 20 km enkel väg per dag med en stor bensinbil kan minska sina klimatpåverkande utsläpp med 5,2 ton per år vid byte till en medelstor elbil.

Bensinbilen ger störst klimatavtryck följt av diesel och etanol. Men det är inte givet att en laddhybrid är ett självklart klimatsmart val.

– Frågan med laddhybriden är lite komplicerad. För att den ska vara klimatsmart för pendling, men även i jämförelse med en snål diesel, så behöver den ha ett hyfsat stort batteri, säger Stefan Wirsenius.

Nyare årsmodeller har tillräckligt stort batteri för att man ska kunna köra upp till 50 km på en laddning, vilket betyder att om man laddar bilen varje dag kan man göra pendlingsresor på ren eldrift.

Annons
Annons
Bild 1 av 2
Bild 2 av 2

För tidiga laddhybrider som bara har kapacitet för någon mils körning är utsläppen i nivå med en dieselbil.

Den tredje av de viktigaste åtgärderna för att få ner sitt klimatavtryck är att minska konsumtionen av nöt- och lammkött. Fläskkött, kyckling och fisk ger en betydligt mindre klimatpåverkan. Genom att byta ut en del av köttet mot bönor och grönsaker minskar klimatbelastningen ytterligare. Vegetarianer och veganer påverkar klimatet allra minst.

Enligt Stefan Wirsenius finns det flera underskattade klimatåtgärder som har större betydelse än de flesta tror.

– Att minska boendeytan och byta ut direktverkande el till bergvärme minskar exempelvis utsläppen till en tredjedel.

Även internethandel och flygfrakt har en stor påverkan. Väljer du att köpa varor från Europa istället för Kina, som fraktas med lastbil istället för flyg blir skillnaden stor.

För långduscharen finns det anledning att fundera över sina vanor.

– Att duscha fem minuter med snålspolande munstycke istället för 15 minuter med ett gammalt munstycke sparar utsläpp motsvarande 700 kg per år.

Annons
Annons

Det finns även åtgärder som är överskattade och som har en liten klimatpåverkan i relation till den uppmärksamhet de ges. Som exempel tar Stefan Wirsenius matsvinn, återvinning av förpackningar och att släcka lampor – när det handlar om LED-lampor.

Att effekten inte är så stor betyder inte att dessa åtgärder är oviktiga.

– Många bäckar små ger resultat och även om de är överskattade ur klimatsynpunkt, så finns det många goda skäl resursmässigt att både återvinna och minska matsvinn, säger Stefan Wirsenius.

– Men man ska inte tro att man dragit sitt strå till stacken genom dessa åtgärder.

Hur viktigt varje enskild persons ansvar än är kan klimatfrågan inte lösas på individnivå:

– Det behövs teknikutveckling i kombination med politisk vilja och kraftiga styrmedel. Det kommer att vara helt avgörande.

Laddar…
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons