Annons

”Klimatpolitiken borde inte formas efter medelklassen”

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) och statsminister Stefan Löfven (S).
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) och statsminister Stefan Löfven (S). Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Svensk klimatpolitik bestraffar och beskattar, vilket drabbar människor som har små möjligheter att leva miljövänligt. Men klimatomställningen får inte endast bli en moralisk livsstilsfråga. Socialdemokraterna bör driva på för rättvisa gröna reformer, skriver Kalle Sundin, initiativtagare till idésmedjan Gröna folkhemmet som nu lanseras.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Kalle Sundin.

Foto: Henrik Karlsson

DEBATT | KLIMATPOLITIK

Svensk politik är hård mot den som saknar resurser att leva klimatvänligt. Den bestraffar och beskattar, men stärker allt för sällan möjligheterna att ställa om i gengäld. Ofta är det de som har svårast att byta livsstil som får minst tillbaka för sina miljöavgifter.

Den som springer mot busshållplatsen för att hinna med morgonens enda avgång från hemorten har svårt att omfamna förslag på högre bensinskatt. Den som gång på gång drabbas av tågförseningar i sitt veckopendlande blir bekymrad om flygplatsen i länet stängs. Den som arbetar i en industri som står för stora utsläpp kan inte glädjas åt en grön strukturomvandling om inte samhället visar att denne kommer ges stöd att skifta yrkesbana.

För många blir mötet med miljörörelsen en exkluderande erfarenhet – högljudd konsumtionsmoralism som överröstar samtal om gröna reformer.

Att påtala detta är inte att förminska var och ens ansvar för sina klimatavtryck. I stället är det är en varning: om inte påtryckningarna för att förändra individers konsumtion matchas med kraftfulla gemensamma investeringar så kommer inte omställningen att lyckas. Vi behöver fler, snabbare och punktligare tåg. Kollektivtrafiken måste byggas ut kraftigt – i stora delar av landet är den så eftersatt att den knappt ses som ett alternativ. Industrin behöver omställningsfonder och fler forskningssatsningar. Beredskapen för extremväder måste stärkas. Vi behöver öka stimulanserna så att fler klimatsmarta bostäder kan byggas. Listan kan göras lång.

Annons
Annons

Men det är uppenbart att det i dag inte finns tillräcklig vilja hos partierna att skapa det gröna ekonomisk-politiska utrymme som krävs. Kvar blir då att flytta fokus från budgetmotioner till enskilda individers livsstilsval. I stället för att utgå ifrån samhällsekonomi har klimatdebatten blivit en moralisk och kulturell diskussion om rätt och fel – en isolerad sakfråga i stället för en integrerad del i synen på välfärdssamhället.

Det gynnar vissa grupper över andra. För den urbana medelklassen, som har råd med en grön livsstil och bor i de städer där en sådan är enklare att uppnå, fungerar det bra. Högerpolitiker som vill sänka skatten har inget emot att marknaden – i stället för den offentliga sektorn – blir det dominerande klimatpolitiska medlet. För miljöpartister som inte vill ta ställning mellan höger eller vänster passar det allra bäst. De kan då ta genvägar genom att blåsa upp symbolfrågor som engagerar dem som står på ”rätt” sida i moralkonflikten, men som inte sällan bidrar till att öka den klyfta som finns mellan dem som klarar av att leva klimatsmart och dem som inte gör det. Det nya blågröna samarbetet mellan Alliansen och Miljöpartiet i Stockholm – som kombinerar sänkt skatt och neddragningar i välfärden med miljözoner för äldre bilar – visar exemplariskt hur det kan se ut när de som vill att klimatfrågan förblir en livsstilsfråga utan koppling till socioekonomi förenas.

I januariavtalet mellan S, MP, C och L ges miljö- och klimatfrågor stort utrymme. Men huvudnumret – en grön skatteväxling där högre skatter på miljöförstöring ska omvandlas till sänkta inkomstskatter och minskade arbetsgivaravgifter – kommer sannolikt att bidra till att de som redan är hårdast ansatta får en ännu större börda. En sådan ansvarsförskjutning kan inte Socialdemokraterna acceptera i kommande förhandlingar. Politik som ökar ojämlikheten blir inte bättre bara för att den kläs om i gröna färger. Intäkterna från nya miljöskatter måste gå till reformer.

Annons
Annons

Kalle Sundin.

Foto: Henrik Karlsson

Alla opinionsanalytiska ledtrådar pekar mot att det behövs ett nytt genomgripande grönt politisk projekt. SOM-institutets mätningar visar gång på gång att svenskarnas oro över klimatförändringarna växer. När Socialdemokraternas valstrategi presenterades ifjol beskrevs en önskan hos befolkningen ”att någon ska ta kontrollen över samhällsutvecklingen". Det är svårt att tänka sig en politisk utmaning där orden är mer träffande än den som handlar om att leda Sveriges omställning mot en hållbar samhällsstruktur. Ändå har socialdemokratin inte visat sig särskilt intresserad av den uppgiften. Det senaste försöket att skapa en sammanhållen idé om hur klimatfrågan ska bli en del av svensk välfärd var när Göran Persson lanserade sin vision om det gröna folkhemmet. Men när budgetarna skulle saneras fick planerna stå åt sidan.

Vi i S-föreningen Socialdemokrater för miljö och jämlikhet vill nu bidra till att återaktivera tankarna. Genom att starta idésmedjan Gröna folkhemmet vill vi bygga en plattform med två huvudsakliga syften:

  • Initiera ett nytt idéarbete med syftet att skapa en klimatpolitik som kommer alla till del, som är medveten om klass och de ojämlika förutsättningar som råder i olika delar av landet. Genom reportage, krönikor, minirapporter och annat redaktionellt material vill vi nå bortom konsumtionsmoralism och i stället rikta fokus mot vad vi kan uppnå med en investeringsdriven politik vi finansierar gemensamt. Vi vill koppla samman kunskap och engagemang med berättelser om vad som behövs i människors vardag. En modern folkrörelse kan inte byggas uppifrån och ner, förhoppningen är därför att de som delar vår vision känner sig välkomna att delta, skriva om, tipsa om, eller kopplas samman med andra för att skapa nya politiska verktyg.
  • Vi vill också att plattformen ska nyttjas till ett internt partipolitiskt påverkansarbete. Socialdemokraterna kan inte fortsätta att outsourca klimatfrågan till andra partier och aktörer. Att så har skett menar vi är en bidragande orsak till att klimatutmaningen frikopplats från vänster-högerkonflikten och blivit den konsumentfråga den är i dag. Att Socialdemokraterna nu ingått ett budgetsamarbete ihop med andra partier med hög profil i klimatfrågan är ingen anledning att inte bedriva egen aktiv politikutveckling. Vi är många inom partiet som kräver en avsevärd grön ambitionshöjning.

Kalle Sundin
initiativtagare till idésmedjan Gröna folkhemmet

Kalle Sundin.
Kalle Sundin. Foto: Henrik Karlsson
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons