Annons

Klimatsmart sensation – men finns nackdelar

Ledlampa.
Ledlampa. Foto: Staffan Löwstedt

GUIDE | Framtagningen av den energisnåla ledlampan ansågs vara en sådan sensation att forskarna belönades med Nobelpriset år 2014. På grund av att den drar mindre energi är den också klimatsmart. Det finns dock nackdelar med teknologin i form av bland annat koncentrations- och sömnstörningar.

Under strecket
Publicerad

1 / 9

Energibesparingen är enorm

En av anledningarna till att uppfinnarna av den blå lysdioden (led) fick Nobelpriset i fysik 2014 var för att deras uppfinning ansågs vara till gagn för mänskligheten i form av minskad energianvändning. Och med tanke på att en ledlampa håller i minst 10 000 timmar (tio år) och drar cirka 6 watt per år jämfört med en vanlig glödlampa som håller i drygt 1 000 timmar (ett år) och drar 60 watt blir energibesparingen enorm. Således kommer mindre kol-/vind-/vatten-/sol-/kärnkraft att gå åt till belysning, vilket är bra för klimatet.

Annons
Annons

Ledlampor i ett växthus i Nederländerna som tillhör Wageningen University & Research, världsledande inom jordbruksforskning och navet i Europas eget Food Valley.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

2 / 9

Utsläppen av växthusgaser minskar

Ledlampor i ett växthus i Nederländerna som tillhör Wageningen University & Research, världsledande inom jordbruksforskning och navet i Europas eget Food Valley.
Ledlampor i ett växthus i Nederländerna som tillhör Wageningen University & Research, världsledande inom jordbruksforskning och navet i Europas eget Food Valley. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

I och med att det krävs mindre energi blir det också mindre utsläpp av växthusgaser och andra skadliga gaser och partiklar. Det är bra för att det dels minskar inverkan på den globala uppvärmningen, dels minskar risken för kärnkraftshaveri, dels för att det blir mindre farliga partiklar i vår omgivning som kan göra oss sjuka, till exempel tungmetaller och sot. Detta i sin tur innebär att samhällets kostnader för vård, arbetsbortfall och liknande minskar. Minskad inverkan på klimatet innebär också att färre kommer att tvingas flytta från sina hem på grund av klimatförändringen.

Annons
Annons

Ledlampa och halogenlampa där den senare fasas ut från EU. Från den 1 september 2018 är import och tillverkning förbjuden inom unionen.

Foto: Johan Nilsson/TT

3 / 9

Kompletterar satsningar på förnybar energi

Ledlampa och halogenlampa där den senare fasas ut från EU. Från den 1 september 2018 är import och tillverkning förbjuden inom unionen.
Ledlampa och halogenlampa där den senare fasas ut från EU. Från den 1 september 2018 är import och tillverkning förbjuden inom unionen. Foto: Johan Nilsson/TT

– Energieffektivisering är ett smart och kostnadseffektivt sätt att dra ner på användningen av el utan att själva nyttan påverkas, som effektiva ledlampor är ett tydligt exempel på, och som kompletterar satsningar på förnybar energi, säger Peter Bennich på Energimyndigheten.

Ett exempel: europeisk elmix släpper ut 0,4 kilo koldioxid per kWh el. Byter vi ut 30 glödlampor till led minskar utsläppen av koldioxid med 648 kilo.

– Det spelar roll att vi väljer den mest energieffektiva tekniken oavsett vad det gäller. Belysning ger så dramatiska skillnader eftersom tekniksprånget från glödlampor till ledlampor är så stort, men det gäller även alla andra apparater i våra hem också, om än i mindre skala.

Annons
Annons

Strömsnåla ledlampor är numera populära juldekorationer.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

4 / 9

Spara tusentals kronor

Strömsnåla ledlampor är numera populära juldekorationer.
Strömsnåla ledlampor är numera populära juldekorationer. Foto: Fredrik Sandberg/TT

En glödlampa kostar runt 5 kronor, håller i ett år och drar 60 kWh. Kostnaden för el är 1,5 kr/kWh. Då blir den totala summan 95 kronor. En ledlampa kostar 50 kronor, men håller i tio år så kostnaden per år blir densamma som för en glödlampa, det vill säga 5 kronor. Eftersom en ledlampa drar en tiondel av vad en glödlampa gör blir det sex kWh. Kostnaden för el är densamma, vilket ger en sammanlagd kostnaden på 14 kronor. Ledlampan sparar alltså 54 kWh årligen samt minskar kostnaden per lampa med 81 kronor.

– Eftersom vi i Sverige gillar att ha massa lampor kan varje hushåll sett spara hundratals eller till och med tusentals kronor bara på att gå över till led, säger Peter Bennich entusiastiskt.

Bara sedan 2010 har den årliga energianvändningen för belysning minskat med 20 procent, vilket är detsamma som tre miljoner MWh, vilket i sin tur är detsamma som Stockholm stads elförbrukning under 4,5 år. I kronor blir det 4,5 miljarder kronor.

Annons
Annons

Mellan 20 och 40 procent av oss reagerar på flimmer med huvudvärk och migrän som följd, enligt forskare.

Foto: Lise Åserud/TT

5 / 9

Kolla ljuset med din mobil – byt ut flimrande lampor

Mellan 20 och 40 procent av oss reagerar på flimmer med huvudvärk och migrän som följd, enligt forskare.
Mellan 20 och 40 procent av oss reagerar på flimmer med huvudvärk och migrän som följd, enligt forskare. Foto: Lise Åserud/TT

Vissa ledlampor ger upphov till ett icke synbart flimmer. Enligt Hillevi Hemphälä, optiker och forskare i synergonomi vid Lunds tekniska högskola, reagerar 20–40 procent av oss på flimmer med huvudvärk och migrän som följd.

– Man har även kunnat se att autistiska barn och barn med adhd förmodligen reagerar på osynligt flimmer. De uppvisar bland annat fler beteendestörningar och sänkt koncentrationsförmåga. Även äldre individer, framför allt dementa, tycks ha ökad känslighet för flimmer.

Dessvärre finns inga rekommendationer vad gäller flimmer från ledlampor. Det enda man kan göra enligt Hillevi Hemphälä är att kontrollera ljuset med sin mobilkamera genom att hålla den nära ljuskällan. Får man ett kraftigt zebramönster flimrar källan mycket och det kan således vara en god idé att byta ut den mot en icke-flimrande ledlampa. Hon menar dock att lamporna blir bättre och bättre.

– För fyra år sedan var 70 procent av ledlamporna dåliga och bara 30 procent okej. För ett år sedan hade siffrorna blivit de omvända, så det har blivit stor skillnad på kort tid.

Annons
Annons

Kallt blått ljus kan göra det svårare att somna och somna om.

Foto: Stian Lysberg Solum/TT

6 / 9

Kallt ljus kan ge sömnstörningar

Kallt blått ljus kan göra det svårare att somna och somna om.
Kallt blått ljus kan göra det svårare att somna och somna om. Foto: Stian Lysberg Solum/TT

I och med ledlampans blå ljus blev det möjligt att få fram ett kallt ljus, vilket man ansåg skulle öka vakenhetsgraden hos människor. Detta har dock visat sig få konsekvenser då kallt ljus på kvällen gör att vi får svårare att somna samt somna om. För de som är känsliga räcker det enligt Hillevi Hemphälä med en lampa med kallt ljus i sovrummet för att insomningstiden ska förlängas med en till två timmar. Dessutom verkar det inte stämma att kallt ljus ökar vakenhetsgraden.

– Senare forskning visar att vi ska ha dynamiskt ljus, alltså olika ljus under dagen. Vi behöver ha mycket och olika sorters ljus för att hålla oss pigga.

Annons
Annons

Led-belysning kan ha negativ inverkan på ljuskänsliga nattfjärilar, visar forskning.

Foto: Janos Jurka/TT

7 / 9

Negativ inverkan på nattfjärilar

Led-belysning kan ha negativ inverkan på ljuskänsliga nattfjärilar, visar forskning.
Led-belysning kan ha negativ inverkan på ljuskänsliga nattfjärilar, visar forskning. Foto: Janos Jurka/TT

Det finns också forskning som tyder på att led-belysning har en negativ påverkan på vissa insekter, till exempel nattfjärilar. Dessa är mycket känsliga för ljus och dras ovilligt mot den artificiella ljuskällan på natten. Vissa sorters spindlar kan dock gynnas av det artificiella ljuset eftersom deras bytesdjur blir vanligare i ledljuset. Vad gäller påverkan på insekter finns dock åtgärder att ta till.

– I teorin kan man ändra led-belysningens våglängdsfördelning genom att ändra ämnena som ingår eller genom att använda filter. Ljuskällans styrka kan vara viktig, men vad som är avgörande är hur ljuset faller runt ljuskällan på miljön och hur långt det sprider sig. Alla dessa faktorer kan man reglera i ljusdesignen, säger Annika Jägerbrand, tillförordnad universitetslektor i belysningsvetenskap vid Jönköpings universitet.

I dag finns dock inga lagstadgade krav på att insekter ska skyddas mot artificiellt ljus.

Annons
Annons

Bild från Nasa år 2014 som visar belysning i södra Florida och Karibien.

Foto: Sipa USA/TT

8 / 9

Bild från Nasa år 2014 som visar belysning i södra Florida och Karibien.
Bild från Nasa år 2014 som visar belysning i södra Florida och Karibien. Foto: Sipa USA/TT
Annons
Annons

9 / 9

Förklarande SvD-grafik från 2014:

Boendet – en tiondel av våra klimatutsläpp

Efter reklamen visas:
Boendet – en tiondel av våra klimatutsläpp
Testa din egen klimatpåverkan – gör Klimatkalkylatornsvd.seLäs nyhetsbrevet Klimatkollen med Peter Alestigsvd.se
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons