Annons

Per Gudmundson:Kloka beslut ska inte bestraffas

Mer pengar för flyktingmottagning, blev ett av förslagen i översynen av den kommunala kostnadsutjämningen. Utredningen skulle ha varit klar i juni, men fördröjdes till efter valet. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) slapp därmed jobbig debatt i valrörelsen.
Mer pengar för flyktingmottagning, blev ett av förslagen i översynen av den kommunala kostnadsutjämningen. Utredningen skulle ha varit klar i juni, men fördröjdes till efter valet. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) slapp därmed jobbig debatt i valrörelsen. Foto: Lars Larsson/TT
Under strecket
Publicerad

Varje invånare i trångbodda Solna ska tvingas ge bort 6 002 kronor om året. Det innebär en höjning med 874 kronor, varav 182 kronor skulle tas kommunalt och 692 genom landstinget.

Pengarna går exempelvis till välbärgade Danderyd. Där får varje invånare 5 985 kronor årligen.

Låter det tokigt? Det kommunala kostnadsutjämningssystemet ska, tillsammans med inkomstutjämningen, strukturbidraget, införandebidraget och regleringsposten, ge möjligheter till likvärdig service över hela landet. Kostnadsutjämningen ska väga upp skillnader i demografi, geografi och socioekonomiska förutsättningar.

Danderyd må vara förmöget, men det är relativt glest, och blir, liksom exempelvis burgna Lidingö, vinnare i kostnadsutjämningen. Solna, ja, de har ju alltid AIK.

De föreslagna förändringarna i kostnadsutjämningen, som presenterades i veckan, är ämnade att bland annat ta större hänsyn till skillnaderna i kostnader för invandring.
”Med de förslag vi nu lägger kommer de kommuner som tar emot mest flyktingar att få väsentligt mycket mer pengar än i dag”, säger regeringens utredare Håkan Sörman till Dagens Samhälle (3/10).

Totalt skulle omfördelningen öka från 10 till 12 miljarder kronor. Exempelvis skulle Stockholms läns landsting bli av med ungefär 1,5 miljarder kronor. Pengarna skulle gå till glesbygd och kommuner med många nyanlända.

Förslagen skulle egentligen ha presenterats i juni. Men regeringen beslöt att flytta fram utredningens slutdatum till den 1 oktober. Därmed slapp de rödgröna en tråkig debatt om invandringspolitikens kostnader mitt i valrörelsen.

Vilket i och för sig kanske var lika bra, eftersom den viktiga frågan med utjämningssystemen snarare är den om incitamenten.

Utjämningen snedvrider kommunernas benägenhet att fatta ekonomiskt kloka långsiktiga beslut.

Inkomstutjämningen är den stora boven. En kommun som ökar sina skatteintäkter genom att få fler i arbete förlorar 95 procent av intäkten i utjämning (här är förresten Danderyd och Lidingö stora förlorare, liksom Solna). Kostnadsutjämningen rymmer samma problematik, om än i mindre skala.

Nästa regering borde utreda möjligheterna att minska utjämningen, inte öka den.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons