Annons

Här är knäckfrågorna klimatmötet måste lösa

Det kommande mötet i Polen är helt avgörande för hur klimatet kommer att utvecklas, enligt Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet. SvD listar de frågor som riskerar att försvåra det framtida klimatarbetet.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

En jordglob värms av en eldslåga.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 2

Parisavtalets framtid avgörs.

Foto: Michel Euler / APBild 2 av 2

1 / 5

En jordglob värms av en eldslåga.
En jordglob värms av en eldslåga. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Få till ett avtal kring ”regelboken”

Parisavtalets framtid avgörs.
Parisavtalets framtid avgörs. Foto: Michel Euler / AP

Att få till en regelbok, som ska ta Parisavtalet från ord till handling, är den huvudsakliga knäckfrågan. Om den kommer på plats eller inte kan på många sätt att styra hur det fortsatta arbetet med Parisöverenskommelsen kommer att se ut, enligt Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet.

– FN:s (chef för klimatorganet UNFCCC), Patricia Espinosa, som har i uppgift att hålla samman förhandlingarna, har kallat COP24 för Paris 2.0, så det är utan tvekan av avgörande betydelse att man når framgång på det här området.

Enligt Kuylenstierna finns det två risker om man inte lyckas sätta regelboken: För det första kommer man att fastna i procedurfrågor när det är de faktiska åtgärderna som är de viktiga. För det andra riskerar det att skapa politisk osämja mellan länderna. Knäckfrågorna handlar framförallt om ekonomi och transparens. Kommer man inte överens om dessa finns en risk att polariseringen ökar.

Annons
Annons

En jordglob värms av en eldslåga.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

2 / 5

Klimatrapporten måste tas på allvar

En jordglob värms av en eldslåga.
En jordglob värms av en eldslåga. Foto: Fredrik Sandberg/TT

FN:s klimatpanel IPCC släppte i oktober en specialrapport om Parisavtalets 1,5-gradersmål. Rapporten, som var beställd till just det kommande COP24-mötet, visade med stor tydlighet att det krävs en både snabb och långtgående omställning för att målen i Parisavtalet ska uppnås.

I rapporten belystes dessutom att ett flertal klimateffekter kan undvikas om den globala uppvärmningen begränsas till 1,5 grader jämfört med 2 grader eller mer. Havsnivåhöjningen skulle bli 10 centimeter lägre till år 2100, och 70 till 90 procent av korallerna skulle försvinna, istället för 99 procent.

– Det är av största vikt att länderna tar denna rapport på så stort allvar att de höjer ambitionerna i sina åtgärdsplaner, säger Johan Kuylenstierna.

Han hoppas att något land eller en grupp av länder tar ledartröjan för en sådan diskussion.

– Det skulle kunna ge reslutat på allvar.

Annons
Annons

Koldioxid kan bindas i träd.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

3 / 5

Kolsänkornas betydelse

Koldioxid kan bindas i träd.
Koldioxid kan bindas i träd. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kolsänkor innebär att koldioxid binds i exempelvis träd eller mark och därmed minskas i atmosfären.

I IPCC-rapporten lyfts just kolsänkor fram som en viktig väg för att nå målen i Parisavtalet. Hur frågan om kolsänkor kommer att hanteras i Katowice kan få stor betydelse för resultatet i det fortsatta klimatarbetet, säger Johan Kuylenstierna:

– Samtidigt är det här en känslig fråga och det har funnits ett politiskt motstånd eftersom man varit rädd att ambitionen att då ner utsläppen skulle minska om man pratar om hur vi kan binda kolet.

Enligt Kuylenstierna finns det en stor potential i naturliga kolsänkor.

– Men det kommer inte per automatik, framför allt eftersom vi hugger ner mer skog än vad vi planterar i världen. Det behövs en seriös diskussion om hur vi gör det här på ett sätt som inte bara är klimatsmart, utan även gynnar ekosystem och den gröna näringen, som jord- och skogsbruk.

Annons
Annons

Rök från en koldriven kraftstation i Tyskland.

Foto: Martin Meissner / APBild 1 av 1

4 / 5

Pris på koldioxid

Rök från en koldriven kraftstation i Tyskland.
Rök från en koldriven kraftstation i Tyskland. Foto: Martin Meissner / AP

Att sätta ett pris på koldioxid lyfts ofta fram som en av de absolut mest effektiva åtgärderna för minskade klimatutsläpp och Johan Kuylenstierna tror att det är fråga som kommer att diskuteras i Katowice.

– Sverige var tidigt ute med detta, vilket anses ha drivit vår omställning och intressant nog ändå inte påverkat vår tillväxt negativt. Det har också drivit fram innovation och resurseffektivitet.

Att tro att världens länder skulle komma överens om en gemensam skatt är dock inte troligt, enligt Kuylenstierna.

Handel med utsläppsrätter är ett annat system, som kan vara effektivt.

– Så länge det inte blir ett överskott på utsläppsrätter. Då faller priset, vilket har varit en stor problematik för EU även om man nu arbetar med att försöka förbättra systemet.

En annan väg är att avskaffa subventioner på fossila bränslen.

– Det kan framförallt handla om drivmedel, vilket är en viktig fråga i många utvecklingsländer.

Annons
Annons

Att städer, företag och delstater i USA fortsätter att driva på i omställningen, trots att regeringen inte aktivt verkar för att föra avtalet framåt, är av yttersta vikt, menar Johan Kuylenstierna.

Foto: J. Scott Applewhite / APBild 1 av 1

5 / 5

Relationerna mellan olika parter

Att städer, företag och delstater i USA fortsätter att driva på i omställningen, trots att regeringen inte aktivt verkar för att föra avtalet framåt, är av yttersta vikt, menar Johan Kuylenstierna.
Att städer, företag och delstater i USA fortsätter att driva på i omställningen, trots att regeringen inte aktivt verkar för att föra avtalet framåt, är av yttersta vikt, menar Johan Kuylenstierna. Foto: J. Scott Applewhite / AP

En ökad internationell samverkan och ett samarbete mellan olika parter är en förutsättning för att målen i Parisavtalet ska kunna uppnås, enligt Johan Kuylenstierna.

– Städer och näringsliv har trätt fram på ett helt annat sätt än tidigare och tar mer av ett ledarskap. Det här är väldigt positivt med tanke på att den globala politiken utvecklas i en annan riktning.

Att städer, företag och delstater i USA fortsätter att driva på i omställningen, trots att regeringen inte aktivt verkar för att föra avtalet framåt, är av yttersta vikt, menar han:

– På det stora hela kommer det att vara intressant att se hur det här samspelet kommer att se ut i framtiden. Om det blir det multilaterala systemet som fortsätter att driva frågan eller om vi kommer att se en förändring mot att andra aktörer mer och mer driver klimatomställningsfrågan.

Efter reklamen visas:
Vad krävs av regeringen på klimatområdet?
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons