Annons

”Koldioxidskatten hotar klimatet”

Liberalerna går till val på ett obegripligt förslag om att införa en europeisk koldioxidskatt. Att blanda ihop klimatfrågan med den mycket kontroversiella beskattningsfrågan medför stora politiska risker, skriver Emma Wiesner, kandidat till Europaparlamentet för Centerpartiet.

Under strecket
Publicerad

Ger vi EU beskattningsrätt finns det inget som hindrar att andra skatter, såsom bolagsskatt eller alkoholskatt, blir EU-skatter i framtiden, skriver Emma Wiesner.

Foto: TT, pressbild

Ger vi EU beskattningsrätt finns det inget som hindrar att andra skatter, såsom bolagsskatt eller alkoholskatt, blir EU-skatter i framtiden, skriver Emma Wiesner.

Foto: TT, pressbild
Ger vi EU beskattningsrätt finns det inget som hindrar att andra skatter, såsom bolagsskatt eller alkoholskatt, blir EU-skatter i framtiden, skriver Emma Wiesner.
Ger vi EU beskattningsrätt finns det inget som hindrar att andra skatter, såsom bolagsskatt eller alkoholskatt, blir EU-skatter i framtiden, skriver Emma Wiesner. Foto: TT, pressbild

DEBATT | KLIMATPOLITIK

Klimatet är för viktigt för att inte fokusera på resultat. Därför är det beklagligt att Liberalerna väljer att gå till val på att införa en europeisk koldioxidskatt. I bästa fall kommer förslaget aldrig genomföras, i sämsta fall riskeras decennier av europeiska framgångar på klimatområdet.

Det uppenbara problemet med Liberalernas vallöfte är att EU redan infört ekonomiska styrmedel för minskade koldioxidutsläpp, genom handelssystemet med utsläppsrätter. Det lanserades 2005 efter att EU-kommissionen hade misslyckats inte mindre än två gånger med att introducera just en EU-omfattande koldioxidskatt, då beslut om skatter kräver alla medlemsländers godkännande.

En av de största framgångarna på klimatområdet under den här mandatperioden är skärpningen av EU:s utsläppshandel. Centerpartiets EU-parlamentariker Fredrick Federley har som huvudförhandlare i industriutskottet varit drivande för att banta överutbudet och höja de låga priserna på utsläppsrätter.

Annons
Annons

Efter skärpningarna har priset följt därefter och detta är bara början. Den nya mekanismen som introducerades första januari i år kommer att fortsätta driva upp koldioxidpriset framöver. Det är sådana resultat vi behöver för klimatet.

Trots detta går Liberalerna till val på att bygga upp ett nytt parallellt system genom att införa en europeisk koldioxidskatt. Det är ett obegripligt förslag, som även om det inte lär genomföras då motståndet är hårdnackat, riskerar att hindra nya framsteg inom EU:s utsläppshandel framöver.

Dagens handelssystem är långt ifrån perfekt. Bara 45 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser är i dag inkluderade, men under nästa mandatperiod kommer utsläppshandeln omförhandlas. Från 2023 har det öppnats för att flygresor utanför EES-området och sjöfart kan bli inkluderade.

Då behöver vi också på allvar diskutera förutsättningarna för att inkludera vägtransporter. Tidigare har praktiska skäl framförts som motargument, men nu finns det flera exempel på hur transportsektorn kan inkluderas i praktiken. I Kaliforniens handelssystem för utsläppsrätter omfattas distributörer av bränsle sedan 2015, och både Québec och Nya Zeeland har nu inkluderat vägtransporter i sina respektive handelssystem.

Under nästa mandatperiod borde politiker som bryr sig om resultat för klimatet fokusera på reformer av handelssystemet med utsläppsrätter. Inte på att bygga upp en parallell infrastruktur av ekonomiska styrmedel vid sidan av det system som redan är på plats.

Liberalerna slår sig gärna för bröstet som det enda partiet som vill införa en europeisk koldioxidskatt. Sanningen är att Liberalerna är det enda riksdagsparti som vill lyfta skattefrågorna till EU-nivå. Att blanda ihop klimatfrågan med den mycket kontroversiella beskattningsfrågan medför stora politiska risker. Gränsöverskridande klimatåtgärder behöver fler vänner i Europa än fransoser och liberalpartister för att bli framgångsrika.

Annons
Annons

Liberalerna går dessutom ännu längre. För att överhuvudtaget kunna få igenom förslaget vill de ändra EU:s röstningsregler, så att skattebeslut inte längre måste fattas enhälligt. Det är ingen liten sak, utan kräver en ändring av EU:s fördrag som skulle öppna dörren för skatter på helt andra områden. Ger vi EU beskattningsrätt finns det inget som hindrar att andra skatter, såsom bolagsskatt eller alkoholskatt, blir EU-skatter i framtiden.

Centerpartiet säger nej till att ge EU beskattningsrätt. Därmed säger vi också nej till en europeisk koldioxidskatt. I Europaparlamentet kommer vi i stället jobba för att vidga och skärpa utsläppshandeln, så att vi får ett högre pris på koldioxid.

Det kanske är lättare att skriva europeisk koldioxidskatt på plakat än att prata tekniska justeringar av EU:s utsläppshandelssystem. Men det stjälper mer än det hjälper om vi ska nå klimatmålen. Vi behöver mindre prat och mer resultat i klimatpolitiken.

Emma Wiesner (C)
energiingenjör och Centerpartiets tredjenamn till Europaparlamentet

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons