Annons
Gäst

Kommentar från MTR om tågtrafiken

Johan Söör, VD för snabbtågsoperatören MTR Express, menar att det är politikernas ansvar att utöva rätt styrning av järnvägens aktörer.
Johan Söör, VD för snabbtågsoperatören MTR Express, menar att det är politikernas ansvar att utöva rätt styrning av järnvägens aktörer. Foto: Adam Ihse/TT
Under strecket
Publicerad

I ledaren ”Regeringar och tåg ska avgå i tid” på SvD:s ledarsida den 29 december skriver Linda Nordlund om vikten av att investera i järnvägen. Ingen blir gladare än jag när järnvägsfrågor debatteras, och Nordlund gör flera intressanta poänger. Men det finns också anledning att nyansera ett par av ståndpunkterna i artikeln.

I texten påstås att ”tågen inte kommer fram i tid” och en jämförelse görs med en affärsresenär i Stockholm som därför gärna tar flyget istället. Med risk för att sticka ut hakan: Att tågen skulle vara mer försenade än flyget är en myt. På Sveriges största sträcka för inrikesresande, Stockholm-Göteborg, är den genomsnittliga punktligheten för tågen (SJ och MTR Express) högre än snittet för de tre flygbolagen på sträckan. Under flera månader under 2016 har MTR Express varit mest punktligt av alla aktörer på sträckan, oavsett om man mäter punktlighet som järnvägen (ankomst inom 5 minuter från utsatt tid) eller som flyget (inom 15 minuter) gör.

Men givetvis är detta inte tillräckligt bra, och en kraftsamling pågår i branschen och hos Trafikverket för att fortsätta förbättra järnvägens kvalitet. Sedan 2006 har budgetanslagen till att underhålla järnvägen stadigt ökat. Dessvärre tar det tid att komma ikapp flera decennier av underinvesteringar i järnvägsinfrastruktur. Men det handlar inte bara om hur mycket pengar som anslås, utan också om hur pengarna faktiskt används. ”Mjuka” faktorer såsom kultur i branschen, styrning och en förmåga att följa upp vad som görs är också viktiga.

Exempelvis har Trafikverkets kontrakt med dess underhållsentreprenörer incitament för kort inställelsetid vid platsen där ett infrastrukturfel inträffat, men inga incitament för att reparera felet snabbt. Ett annat förbättringsområde är banarbeten. Vissa perioder de senaste åren har cirka 40 procent av förseningarna för snabbtåg varit relaterade till banarbeten. Om banarbeten planeras och utförs på rätt sätt ska den siffran vara noll.

Att förbättra den här typen av mjuka faktorer har fördelen av att inte kosta så mycket, men nackdelen av att åtgärderna inte är lika direkt synliga som om en extra miljard eller två anslås till järnvägsunderhåll. Men politikernas ansvar måste sträcka sig till att även utöva rätt styrning av järnvägens aktörer.

Johan Söör

VD för snabbtågsoperatören MTR Express

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons