Annons

Konsumenternas tio mest hatade områden

Snåriga produkter, krångliga avtal och aggressiva säljare påverkar vilka marknader som toppar listan över problemområden för konsumenter. Här är de tio mest problematiska marknaderna 2017, enligt Konsumentverket.

Under strecket
Publicerad
Foto: Robert Henriksson Bild 1 av 7
Foto: Janerik Henriksson/TT Bild 2 av 7
Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 3 av 7
Foto: Anders Wiklund/TT Bild 4 av 7
Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 5 av 7
Foto: Anders Wiklund/TT Bild 6 av 7
Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 7 av 7
Foto: Robert Henriksson Bild 1 av 2
Foto: Janerik Henriksson/TT Bild 2 av 2

Telekom

Foto: Robert Henriksson

För femte året i rad intar telekomtjänster den föga smickrande förstaplatsen i listan. De konsumenter som vill teckna avtal för telekomtjänster, såsom för tv-abonnemang, telefoni eller internet, har de allra svåraste förutsättningarna för att göra medvetna och aktiva val, enligt Konsumentrapporten.

Enbart mobiltelefoni och fast telefoni har 4 000 klagomål hos konsumentvägledningen under 2016. Även Telekområdgivarna och Allmänna Reklamationsnämnden tar tillsammans emot tusentals anmälningar som rör telekom-tjänster.

Försäkringar

Foto: Janerik Henriksson/TT
Annons
Annons
Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 2
Foto: Anders Wiklund/TT Bild 2 av 2

Bristen på oberoende information och svårigheterna att göra produktjämförelser gör att försäkringar anses vara ett av de största problemområdena för konsumenter. Villkoren kan också vara svåra att ta sig igenom. En vanlig hemförsäkring kan omfatta omkring 40 sidor. Att Konsumenternas Försäkringsbyrå hjälper till med just detta - information, produktjämförelser och jämförelser av villkor – tycks ha fått liten genomslagskraft.

Det ständigt ökande utbudet av försäkringar innebär att valfriheten ökar, men samtidigt blir marknaden mer komplex för konsumenter.

Bank- och finans

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Konsumentrapporten slår fast att det är lika svårt för konsumenter på bank- och finansmarknaden att jämföra produkter i dag som det var år 2013, när mätningarna startade. Generellt anser kvinnor att det är svårare att hantera frågor som rör investeringar, långsiktigt sparande och bolån, jämfört med män.

Konsumenter klagar framför allt på olika former av betalningar, lån och investeringar. Konsumentvägledningen och Bank- och Finansbyrån har omkring 2 500 klagomål vardera.

Tågresor och lokal kollektivtrafik

Foto: Anders Wiklund/TT
Annons
Annons
Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 2
Foto: Anders Wiklund/TT Bild 2 av 2

Valmöjligheterna upplevs vara sämst vid resor med tåg och lokal kollektivtrafik. Anledningen är att marknaderna kännetecknas av särskilda strukturella begränsningar. Konsumentverket har valt att fokusera på möjligheterna att köpa biljetter och antal möjliga resor att välja utifrån.

Även flygresor är problematiska. Konsument Europa fick förra året in flest klagomål rörande just passagerartransport med flyg. Även hos svenska Allmänna Reklamationsnämnden toppade reguljärresor med flyg listan över antalet inkomna ärenden 2016.

Hantverkare

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hos nationell och kommunal konsumentvägledning sticker hantverkartjänster, tillsammans med begagnade bilar, ut markant när det gäller klagomålen. Till hantverkare räknas snickare, VVS, elektriker, målare, golvläggare. Det kan bland annat upplevas som svårt att välja hantverkare. Det bidrar till att det anses vara komplext att köpa hantverkartjänster. Något som gör det extra svårt kan vara bristen på oberoende information, och svårigheten att göra jämförelser av olika tjänster.

Juridiska tjänster

Foto: Anders Wiklund/TT
Annons
Annons
Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

Juridiska tjänster kan behövas vid skilsmässa, bouppteckning, skattefrågor, ekonomiska tvister och rättsliga processer. Men marknaden anses vara problematisk. Förhållandevis många som köper juridiska tjänster blir missnöjda.

Klagomålen är däremot, till skillnad från ovan branscher, inte särskilt många. Det beror på att konsumenter gör få köp av dessa tjänster på ett år.

Bilverkstäder, fastighetsmäklare, el och kläder/skor

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bilverkstäder, Fastighetsmäklare, El och kläder/skor är ytterligare fyra marknader som pekas ut som särskilt problematiska i Konsumentrapporten. Fastighetsmäklarbranschen får ett särskilt fokus.

Enligt Konsumentverket oroar sig konsumenter för misstankar om falska bud, lockpriser och dålig informationsgivning inför bostadsaffären. Konsumentverket vill få stopp på lockpriser genom att införa krav på att annonser inkluderar mäklarens bedömningen av objektets marknadsvärde.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons