Annons

Köp it och bioteknik – men sälj omsorgsföretag

Positiva utsikter för Proact IT Group efter köpsignal, enligt analysförtaget Investtech som också tittar närmare på Alzinova och Attendo.

Under strecket
Publicerad

Ett av veckans bolag arbetar med lösningar för datalagring och molntjänster.

Foto: Pontus Lundahl/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Ett av veckans bolag arbetar med lösningar för datalagring och molntjänster.
Ett av veckans bolag arbetar med lösningar för datalagring och molntjänster. Foto: Pontus Lundahl/TT

Proact IT Group

Proact IT Group, som är specialiserade inom integrerade lösningar för datalagring och molntjänster, har brutit upp genom taket i en svagt fallande trendkanal på medellång sikt. Aktien har också brutit upp genom motståndet vid 180 kronor och fått köpsignal från en rektangelformation. Det visar Investtechs analys. Starkt positivt momentum i form av ett RSI-värde över 70 indikerar optimism bland investerarna och är ett styrketecken för aktien. Investtechs forskning visar att nordiska aktier med RSI-värde över 70 har en meravkastning på drygt 11 procent jämfört med genomsnittlig börsutveckling. Vidare uppgång indikeras därmed.

Vid reaktion tillbaka finns stöd närmast vid 180 kronor. Investtechs algoritmer har inte identifierat något motstånd ovanför dagens kurs i den medellånga grafen. På lång sikt finns motstånd vid 224 kronor vilket också är i nivå med kurens all-time high. Uppsidan är därmed god och dagens kurs kan anses vara en bra ingångskurs.

Aktien är tekniskt positiv på 1-6 månaders sikt. Notera att bolaget förväntas presentera sin årsrapport den 6 februari. Beroende på utfallet av denna kan den tekniska bilden komma att förändras.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Alzinova

Det svenska bioteknikföretaget Alzinova som forskar på läkemedel mot Alzheimers befinner sig i en stigande trendkanal på kort och medellång sikt. Det signalerar en ökande optimism bland investerarna och indikerar att köpintresset ökar. Det ger isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskning på aktier i stigande trendkanaler.
Aktiens volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. En positiv volymbalans och ett starkt kortsiktigt momentum i aktien med ett RSI-värde över 70 stärker trendbilden och indikerar mer aggressiva köpare och en ökad positivism bland investerarna.
Aktien har stöd vid 25,40 kronor och motstånd vid 34,00 kronor.

Bolaget förväntas presentera sin årsrapport 26 februari, vilket kan komma förändra den tekniska bilden för aktien.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Attendo

Vård- och omsorgsföretaget Attendo befinner sig i en fallande trendkanal på medellång sikt, indikerande en minskad efterfrågan för aktien bland investerarna. Aktien har i december fått säljsignal från brott ur en rektangelformation. Negativ volymbalans visar att aktien handlas ned under hög volym och indikerar aggressiva säljare. Aktien är också maximalt negativ på insiderhandel efter flertalet signifikanta försäljningar under november och december. Detta indikerar att personer med insyn i bolaget anser bolaget vara fundamentalt dyrt, och försvagar den tekniska bilden för aktien.
Stöd finns vid 75,70 kronor. Brott genom stödet är negativt för aktien och förstärker säljsignalen. Närmaste motstånd finns vid 86,30 kronor.

Aktien är tekniskt negativ på 1-6 månaders sikt. Bolaget förväntas presentera sin årsrapport den 14 februari, vilket kan komma förändra den tekniska bilden för aktien.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons