Annons

Köp it och fastighet – men sälj industribolag

Investtech tittar denna veckan närmare på tre bolag som nyligen redovisat sina kvartalsrapporter.

Under strecket
Publicerad

Tieto är ett finskt it-bolag.

Foto: Bertil Ericson/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Tieto är ett finskt it-bolag.
Tieto är ett finskt it-bolag. Foto: Bertil Ericson/TT

Tieto

Tieto steg på hög volym i samband med onsdagens kvartalsrapport. Tidigare motstånd vid 266 och vid 272 kronor passerades och det finns i stället stöd på dessa nivåer.

Aktien är också tillbaka i en stigande trendkanal på medellång sikt vilket signalerar fortsatt uppgång enligt Investtechs statistik. Närheten till golvet i trendkanalen och till de horisontella stöden antyder att dagens kurs kan vara en bra ingångskurs.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

NP3 Fastigheter

NP3 Fastigheter steg drygt 2 procent efter onsdagens kvartalsrapport. Trendkanalen på medellång sikt antyder att aktien skall leverera meravkastning mot marknaden under kommande månader och närheten till trendgolvet antyder att dagens kurs kan vara en bra ingångskurs.

Motstånd finns också vid i första hand 58,40 kronor. Här kan det finnas säljare som kan begränsa uppsidan i aktien, men statistiken antyder uppgång och en slutkurs över denna nivå skulle vara en positiv signal.

Investtechs rekommendation: Svagt köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Momentum Group

Momentum Group offentliggjorde sina tredjekvartalssiffror under onsdagen och aktien föll drygt 5 kronor. Kursen har därmed passerat tidigare stöd från bottnar ned till cirka 94,50 kronor vilket är en säljsignal. Flera motstånd finns över dagens nivå som kan begränsa uppsidan.

Lågt RSI antyder enligt Investtechs forskning att kortsiktigt momentum är starkt negativt. I genomsnitt har aktier med denna egenskap underpresterat börssnittet på tre månaders sikt.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons