Annons

Köp, köp, köp – 3 bolag med stärkta utsikter

Denna vecka tittar analysföretaget Investtech på två bolag som visar stark teknisk bild inför kommande resultatrapporter, och på ett prisetikettbolag som fått stärkta utsikter efter rapport.

Under strecket
Publicerad

Nolato utvecklar plastförpackningar för läkemedel och kosttillskott, delsystem till mobiltelefoner och läsplattor, samt tekniska produkter till fordonsindustrin. Pricer är verksamma inom digitala butikslösningar och tillverkar bland annat elektroniska hyllkantsetiketter.

Foto: Nolato, PricerBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Nolato utvecklar plastförpackningar för läkemedel och kosttillskott, delsystem till mobiltelefoner och läsplattor, samt tekniska produkter till fordonsindustrin. Pricer är verksamma inom digitala butikslösningar och tillverkar bland annat elektroniska hyllkantsetiketter.
Nolato utvecklar plastförpackningar för läkemedel och kosttillskott, delsystem till mobiltelefoner och läsplattor, samt tekniska produkter till fordonsindustrin. Pricer är verksamma inom digitala butikslösningar och tillverkar bland annat elektroniska hyllkantsetiketter. Foto: Nolato, Pricer

Nolato

Nolato, som utvecklar och tillverkar produkter i polymera material, har fått köpsignal efter brott upp genom motståndet vid 440 kronor i en stigande trendkanal på medellång sikt. Enligt Investtechs forskning ger detta statistiskt goda möjligheter till meravkastning mot den den genomsnittliga börsutvecklingen.

Starkt momentum indikerar tilltagande optimism och styrka på kort sikt. Närmaste motstånd återfinns vid 565 kronor vilket med närheten till stödnivån ger god uppsida och attraktivt risk-reward-förhållande. Vid reaktion tillbaka utgör 440 kronor stödnivå. Nivån utgör även trendbotten i den långa grafen. Värt notera är att på lång sikt återfinns nästa motstånd vid 800 kronor, motsvarande närmare 80 procent upp från dagens kurs.

Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt, visar Investtechs analys. Bolaget förväntas presentera resultatrapport den 8 maj. Beroende på utfallet av denna kan den tekniska bilden komma förändras.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Pricer

Pricer, som är en aktör inom elektroniska hyllkantsetiketter, steg med dryga 6 procent efter att förra torsdagen ha lämnat resultatrapport för första kvartalet 2018. Aktien utvecklades mycket starkt under juli och augusti 2018 och noterade nytt alltime-high. Under hösten har aktien fallit tillbaka till stödnivån vid 8,85 kronor, för att sedan visa en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt och åter röra sig kring tidigare toppnotering.

Dagens kursrörelse har gett brott upp genom motståndet vid 11,70 kronor och därmed utlöst köpsignal. Signalen förstärks av en starkt positiv volymbalans indikerande aggressiva köpare. Ett starkt positivt momentum indikerar styrka på kort sikt och vidare uppgång.

Vid reaktion tillbaka utgör 11,74 kronor numer stödnivå. Motstånd saknas ovanför dagens kurs vilket öppnar för god uppsida. Uppmärksamhet bör riktas mot eventuellt brott ned genom stödet då nästa stödnivå återfinns först vid 8,40 kronor, vilket ger en nedsida på dryga 30 procent från dagens kurs.

Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Cellavision

Inför resultatrapporten den 6 maj visar medicinteknikbolaget Cellavision på goda tekniska utsikter innenför en stigande trendkanal på medellång sikt. Den annualiserade stigningstaken är på hela 332 procent vilket öppnar för god avkastning innanför trendkanalen.

Aktien har fått köpsignal efter brott upp genom motståndet vid 300 kronor och efter brott upp genom rektangelformation. Volymbalansen är starkt positiv vilket stärker köpsignalen och trendbilden tillsammans med ett positivt momentum.

Motstånd saknas ovanför dagens kurs, aktien kan därmed gott stiga vidare. Vid reaktion ned återfinns stöd närmast vid 300 kronor. Brott ned genom denna nivå är negativt för aktien.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt. Beroende på utfallet av resultatrapporten kan den tekniska bilden komma förändras.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons