Annons

Köpläge – folkaktien på väg mot ”all time high”

Denna vecka har analysföretaget Investtech tittat närmare på tre aktier, bland annat Telia Company och Diamyd Medical som efter uppgång närmaste tiden skapat förutsättning för uppgång på längre sikt. Det varnas dock för hög risk.

Under strecket
Publicerad

Telias huvudkontor i Solna.

Foto: Hanna Franzén/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Telias huvudkontor i Solna.
Telias huvudkontor i Solna. Foto: Hanna Franzén/TT

Telia Company

Telekomföretaget Telia Company befinner sig i en stigande trendkanal på medellång sikt. Investtechs forskning visar att aktier på Stockholmsbörsen i stigande trendkanaler genererar en meravkastning på 1,5 procentenheter gentemot börssnittet på tre månaders sikt. Aktien har utvecklats starkt efter en köpsignal från rektangelformation i april och har brutit upp genom motståndet vid 42 kronor. Köpsignal är därmed utlöst och vidare uppgång signaleras.

Vid reaktion tillbaka har aktien stöd vid 42 kronor. Något motstånd över dagens nivå finns inte i Investtechs meddellånga graf. Grafen på lång sikt har motstånd vid 43,80 kronor, vilket också är all time high-nivå för kursen. Brott genom denna nivå förstärker köpsignalen.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Diamyd Medical

Svenska Diamyd Medical, verksam inom läkemedelsutveckling, visar stark utveckling i stigande trendkanal på medellång sikt. Kursen har dubblerats sedan köpsignal från dubbelbotten-formation i juli och har brutit upp genom motståndet vid 8,22 kronor. Detta är en köpsignal för aktien och vidare uppgång indikeras.

Köpsignalen stärks av en positiv volymbalans, indikerande ökande aggressivitet hos köparna. Den positiva undertonen för aktien stärks av ett positivt momentum.

Aktien är maximalt positiv på insiderhandel med flera signifikanta köp sedan november. Detta indikerar att personer med insyn har tilltro på bolaget och anser att det är fundmentalt billigt.

Aktien har stöd vid 8,20 kronor. Vid reaktion tillbaka och brott genom denna nivå finns nästa motstånd vid 5,30 kronor, vilket ger en nedsida på cirka 40 procent. Fallhöjden är därmed stor och risken hög.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

MTG B

Mediaföretaget MTG har fallit med över 30 procent sedan toppen i juni. Aktien har brutit den stigande trendkanalen på medellång sikt och stödet runt 303 kronor. Detta indikerar att aktien nu har påbörjat en fallande trend.

Aktien har en starkt negativ volymbalans, vilket innebär mer aggressiva säljare och att aktien faller på hög volym och stiger på låg volym. Vidare är momentum svagt, indikerande negativa investerare. Fortsatt nedgång indikeras därmed.

På medellång sikt har aktien motstånd vid 303 kronor men saknar stöd.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons