Annons

Köpläge: Det våras för dessa tre aktier

Denna vecka tittar analysföretaget Investtech på tre aktier med goda tekniska utsikter där en positiv volymbalans är central ingrediens. Bland annat visar ett välkänt svensk varumärke inom utomhusprodukter goda utsikter inför vår- och sommarsäsongen.

Under strecket
Publicerad

Husqvarna tillverkar bland annat trädgårds- och skogsverktyg, Securitas är ett vakt- och säkerhetsbolag.

Foto: Janerik Henriksson/TT, Henrik Montgomery/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Husqvarna tillverkar bland annat trädgårds- och skogsverktyg, Securitas är ett vakt- och säkerhetsbolag.
Husqvarna tillverkar bland annat trädgårds- och skogsverktyg, Securitas är ett vakt- och säkerhetsbolag. Foto: Janerik Henriksson/TT, Henrik Montgomery/TT

Husqvarna

Svenska Husqvarna som är en multinationell tillverkare av utomhusprodukter, har efter en skakig resa 2018 etablerat sig i en stigande trendkanal på medellång sikt, enligt Investtechs analys. Den annualiserade stigningstakten är hela 89 procent. Aktien har fått köpsignal efter brott upp genom motståndet vid 77 kronor. Signalen och trendbilden stärks av en starkt positiv volymbalans indikerande aggressiva köpare som vill in i aktien. Vidare indikerar ett 21-dagars RSI (RSI21) på 65 ett positivt momentum och tilltagande optimism bland investerarna.

Närheten till stödet vid 77 kronor gör att nedsidan får anses begränsad. Motstånd finns vid 85,30 kronor. Eventuellt brott upp genom motståndet är positivt för aktien.

Aktien är teknisk positiv på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Securitas

Securitas befinner sig i en svagt stigande trendkanal på medellång sikt, där såväl trendbotten som trendtak testats senaste året. Aktien har haft en positiv utveckling sedan stödet vid 145 kronor testats upprepade gånger under mars. Brott upp genom motståndet vid 157 kronor har gett köpsignal. Undertonen för aktien är stark till följd av en starkt positiv volymbalans och starkt positivt momentum med RSI21 på 71. Detta indikerar positiva inversterare och styrka på kort sikt. Vidare uppgång indikeras.

Vid reaktion ned finns stöd vid 157 kronor. Brott ned genom stödet är negativt för aktien. Motstånd finns vid 164 kronor, vilket också utgör motståndsnivå på lång sikt och alltime high-nivå för kursen. Brott upp genom motståndet är positivt för aktien.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Lindab International

Byggkomponentbolaget Lindab International har haft en stark start på året med en uppgång på närmare 50 procent. Investerare har över tid betalt allt högre kurser för att köpa in sig i bolaget vilket avspeglar sig i aktiekursen som ligger i stigande trenderkanaler på både kort- och lång sikt. Enligt Investtechs forskningsresultat från data baserat på över 70 000 identifierade trender, ger stigande trender isolerat sett statistiskt goda utsikter för ytterligare kursuppgång. På medellång sikt (graf ovan) finns ingen trendkanal identifierad av Investtechs algoritmer. Kursetablering ovanför 82 är dock positivt för aktien.

Aktien saknar motstånd på medellång sikt och stöd återfinns vid 68 kronor. Kikar vi på den långsiktiga bilden så återfinns motstånd runt tidigare kurstoppar vid cirka 95 kronor. Bryter kursen upp genom den nivån så är det en signal om vidare uppgång. En starkt positiv volymbalans och ett högt RSI21 på 76 indikerar ett starkt positivt momentum. Ytterligare uppgång indikeras enligt Investtechs forskningsresultat på högt och lågt RSI.

Aktien är teknisk positiv på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons