Annons

Köpläge i MQ – men sälj bankaktien

Denna veckan har analysföretaget Investtech sett på fyra aktier där det i två av dem ges möjligheter till goda ingångskurser. Här finns klädhandelskedjan MQ, industritjänstebolaget Mycronic, finansbolaget Ratos och Nordea Bank.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 4
Bild 2 av 4
Bild 3 av 4
Bild 4 av 4
Bild 1 av 2
Bild 2 av 2

MQ

MQ ligger i en stigande trendkanal på lång till medellång sikt. Det signalerar att optimismen är ökande och fortsatt uppgång indikeras. 

Det finns stöd strax under dagens kurs, mellan 37,70-39 kronor, vilket signalerar att det finns köpare på denna nivå som kan begränsa nedsidan i aktien. 

De senaste dagarnas nedgång har skett på låg volym vilket signalerar att säljarna är passiva och därmed är nuvarande innehavare bekväma med att behålla aktien på fallande kurser. Det är ett sundhetstecken som signalerar att dessa tror på en fortsatt uppgång.

Investtechs rekommendation: Köp

Mycronic

Annons
Annons
Bild 1 av 2
Bild 2 av 2

Mycronic ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt och därmed signaleras en fortsatt positiv utveckling. Aktien har fått en reaktion ned från taket av trendkanalen och ligger nu strax över stöd vid 64 kronor. Det signalerar att det kan finnas investerare som anser att aktien är billig på dessa nivåer vilket bör ge en reaktion upp. RSI-kurvan avviker positivt mot kursen vilket stärker möjligheten till en vändning av en kortsiktigt negativ utveckling.

Insiderhandeln är positiv efter att flera köp rapporterats i februari månad. Det signalerar att insiders anser att aktien är billig och tror på en kommande positiv utveckling baserat på fundamentala orsaker.

Investtechs rekommendation: Köp

Ratos B

Ratos Bsteg kraftigt under slutet av förra veckan efter att det under onsdagen givits kännedom om att storägare och tillika ledamot Jan Söderberg utökat sitt innehav av B-aktier i bolaget. 

Aktien har på hög volym brutit upp genom taket av en fallande trendkanal vilket signalerar om en kommande sidledes utveckling. Aktien befinner sig nu mellan stöd vid 48,70 kronor och motstånd vid 52 kronor och en fortsatt utveckling mellan dessa nivåer indikeras. En slutkurs som bryter någon av dessa nivåer är en signal om en fortsatt utveckling i samma riktning.

**Investtechs rekommendation: **Neutral.

Nordea

Nordea ligger i en fallande trendkanal på medellång sikt vilket signalerar att investerare stadigt blir mer negativa och går ned i pris för att sälja aktien. Fortsatt svag utveckling indikeras. 

Aktien har fått en rekyl upp från stödet vid 77.70 men uppgången har skett på låg volym i jämförelse med den senaste nedgången. Det signalerar att säljarna är aggressiva på fallande kurser medan köparna är passiva på stigande kurser. Det återspeglas i en negativ volymbalans som försvagar aktien på kort sikt. 

Insiderhandeln är negativ efter försäljningar i februari vilket försvagar aktien. 

Investtechs rekommendation: Sälj.

Investtechs rekommendationer ges på 1–6 månaders sikt.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons