Annons

Köpläge inom fastighet, industri och nischbank

Goda utsikter för fastighetsbolag i positiv utveckling och köpsignal i industrikoncernen, enligt analysförtaget Investtech. Nischbanken ser också ut att ha bottnat efter lång tid av negativ utveckling.

Under strecket
Publicerad

Det finns tecken på bottenkänning i nischbanken Collector, enligt Investtech.

Foto: CollectorBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Det finns tecken på bottenkänning i nischbanken Collector, enligt Investtech.
Det finns tecken på bottenkänning i nischbanken Collector, enligt Investtech. Foto: Collector

NP3 Fastigheter

Fastighetsbolaget NP3 Fastigheter visar på positiv utveckling i en stigande trendkanal på medellång sikt. Aktien återfinns sedan årsskiftet ovanför stödnivån vid 61,30 kronor och visar positiv volymbalans och starkt positivt momentum med ett 21-dagars RSI-värde på 70. Enligt Investtechs forskning indikerar detta aggressiva köpare och tilltagande positivism vilket är positivt för aktien och bidrar till stärkt trendbild. Utsikterna för meravkastning mot den genomsnittliga börsutvecklingen får därmed anses som goda.

Stöd finns vid 61,30 kronor. Något motstånd ovanför dagens kurs, vilken också är all-time high för aktien, finns inte i Investtechs medellånga graf vilket öppnar för god uppsida.

Aktien är också maximalt positiv på insiderandel, indikerande att personer med insyn i bolaget har tilltro till bolaget och anser det vara fundamentalt billigt. Detta bidrar till stärkt underton för aktien och stärker den tekniska bilden. Uppmärksamhet ska dock riktas mot bolagets resultatrapportering som förväntas den 22 februari. Beroende på utfallet av rapporten kan den tekniska bilden komma förändras.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Indutrade

Industrikoncernen Indutrade har efter en stark utveckling under veckan, med årsrapport presenterad 13 februari, noterat alltime-high och brutit upp genom en horisontell trendkanal på 1-6 månaders sikt. Uppgången har även gjort att aktien nu är tillbaka i en stigande trendkanal på lång sikt (1-6 kvartal) vilket stärker den tekniska bilden. Aktien har i den medellånga grafen fått köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation. Starkt positiv volymbalans och stark positivt momentum indikerar aggressiva köpare och tilltagande optimism, och förstärker köpsignalen.

Vid reaktion tillbaka har aktien stöd vid 245 kronor. Motstånd ovanför dagens kurs saknas såväl i Investtechs medellånga som långa graf. Vidare uppgång indikeras.

Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Collector

Nischbanken Collector har haft en negativ utveckling i en fallande trendkanal sedan början av 2016. Detta indikerar avvaktande efterfrågan bland investerare som över tid stadigt betalat ett lägre pris för att komma ur aktien. Investtechs forskning visar att svenska aktier i en fallande trendkanal på 1-6 månaders sikt i genomsnitt har en årlig meravkastning på -8.3 procent jämfört med referensindex.

Aktien visar dock nu tecken på att ha bottnat i den fallande trendkanalen på 1-6 månaders sikt. Efter att ha rört sig närmast sidledes sedan bottennoteringen i december har aktien fått köpsignal från en dubbelbotten-formation. Enligt teknisk analysteori signalerar en dubbelbotten-formation ökande optimism bland investerarna och att aktien inlett en stigande trend. Den tekniska bilden stärks av hög handelsvolym under dagar med uppgång, och låg volym under dagar med nedgång resulterande i en starkt positiv volymbalans. Vidare uppgång indikeras.

Aktien har stöd vid 47 kronor och motstånd vid 60 kronor, vilket ger god uppsida. Brott ned genom stödnivån är negativt för aktien medan brott upp genom motståndet är positivt. Aktien är positiv på insiderhandel vilket indikerar att personer med insyn i bolaget anser det vara fundamentalt billigt.

Aktien är tekniskt svagt positiv på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Svagt köp.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons