Annons

Köpläge: Medtech-bolag visar framfötterna

Köp medtech-bolaget Vitrolife där en kortsiktig nedgång öppnar upp för bra ingångskurser. Det menar analysfirman Investtech.

Under strecket
Publicerad

Vitrolife utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom fertilitetsbehandling. Bolagets produkter säljs på global nivå med kontor i Europa, Nordamerika och Asien. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Foto: VitrolifeBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Vitrolife utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom fertilitetsbehandling. Bolagets produkter säljs på global nivå med kontor i Europa, Nordamerika och Asien. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
Vitrolife utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom fertilitetsbehandling. Bolagets produkter säljs på global nivå med kontor i Europa, Nordamerika och Asien. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Foto: Vitrolife

Vitrolife

Medtech-bolaget Vitrolife bröt upp från en närmast horisontell trendkanal vid månadsskiftet. Kvartalsrapporten som redovisades den 6 november förstärkte köptrycket ytterligare och avståndet från trendkanalen ökade. Enligt Investtechs statistik är just brott upp från horisontella trendkanaler en stark köpsignal. I genomsnitt har dessa aktier följts av en avkastning motsvarande fyra procentenheters meravkastning mot börssnittet på tre månaders sikt.

De senaste handelsdagarna har dock givit en reaktion ned. Denna har skett i kombination med tydligt lägre omsättning jämfört med uppgången vilket antyder att säljarna är passiva. Volymmönstret på längre sikt är också positivt och än så länge öppnar nedgången upp för bättre ingångskurser.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Ferronordic Machines

Även industrivarubolaget Ferronordic Machines har nyligen presenterat sin kvartalsrapport och gjorde så den 9 november. Detta fick kursen att stiga på hög volym och avståndet från tidigare motstånd från kurstoppar kring 130 kronor ökade.

I Investtechs medellångsiktiga kursgraf har aktien brutit upp från en fallande trendkanal. Detta innebär statistiskt bättre utsikter då genomsnittsutvecklingen efter denna typ av trendbrott motsvarat den för börssnittet på tre månaders sikt, medan aktier inne i fallande trendkanaler i genomsnitt levererat underavkastning under samma period.

På kort sikt har taket i en stigande trendkanal brutits vilket indikerar ökande optimism bland investerare och signalerar högre stigningstakt. Ytterligare kortsiktiga styrketecken är positiv volymbalans och ett indikerat starkt positivt momentum från ett högt RSI-värde.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Volvo

Volvo B har brutit det horisontella stödet vid 142 kronor och bröt efter onsdagens slutkurs golvet i rektangelformationer på både medellång och lång sikt. Detta är säljsignaler som enligt Investtechs statistik ger aktien svaga möjligheter att kunna leverera meravkastning mot marknaden under kommande månader.

Brotten skedde på ökande volym vilket antyder att osäkerheten bland investerare är tilltagande, något som förstärker signalerna. Volymbalansen är också negativ vilket innebär att aktien under den senaste månaden tenderat att stiga på dagar då omsättningen varit låg och falla då omsättningen varit hög.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons