Annons

Köpsignal i nätbanken – men sälj dessa bolag

Köp nätmäklaren med goda utsikter för ytterligare kursuppgång, det menar analysföretaget Investtech som också hittat två aktier med säljsignaler.

Under strecket
Publicerad
Foto: Henrik Montgomery/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Foto: Henrik Montgomery/TT

Avanza

Avanza-aktien befinner sig i en stigande trendkanal på medellång sikt vilket innebär att investerare under en längre tid tvingats gå upp i pris för att köpa önskat antal aktier. Enligt Investtechs forskning är detta ett sundhetstecken och något som ger goda utsikter för ytterligare kursuppgång.

Under året har ett motstånd vid 470 kronor formats. Här har rädslan för kursfall varit såpass stor att säljarna varit villiga att snabbt gå ned i pris för att ta hem eventuella vinster. På motsvarande sätt finns en stödnivå vid 400 kronor. Närheten till stödet kombinerat med högt RSI – indikerat starkt kortsiktigt momentu – samt ett positivt trendomslag på kort sig signalerar uppgång och att dagens kurs kan vara en bra ingångskurs.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Scandi Standard

Scandi Standard AB har brutit en tidigare indikerat stark stödnivå kring 55 kronor. Detta indikerar att det skett ett negativt skifte bland investerare. Säljare av aktien har olikt tidigare inte funnit köpare till sina aktier och har därmed tvingats gå ned i pris för att kunna bli av med önskat antal aktier.

I samband med brottet har en säljsignal från en stor huvudskuldra-formation identifierats av Investtechs algoritmer på både medellång och lång sikt. Här utgör främst den långsiktiga formationen en varningssignal om ytterligare kursnedgång. Detta tillsammans med en fallande trendkanal på både kort och medellång sikt ger svaga utsikter för en positiv vändning under kommande månader.

Investtech rekommendation: Sälj.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Cherry

Cherry B visar ingen klar trend på medellång sikt. Aktien utlöste dock en säljsignal i samband med att kursen bröt golvet i en huvudskuldra-formation identifierad av Investtech algoritmer på både medellång och lång sikt. Enligt teknisk analys-teori har aktien därmed inlett ett negativt långsiktigt trendomslag.

Kurstopparna inom intervallet 57-65 kronor kombineras med relativt hög handelsvolym. I teorin stärks indikationen om att topparna utgör potentiella motstånd som kan begränsa uppsidan i aktien.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons