Annons

Köp telekom – skiftande utsikter för gamingbolag

Två bolag med verksamhet kopplat till spelmarknaden visar helt olika tekniska utsikter enligt analysföretaget Investtech. Telekomoperatören visar potentiel innanför en stigande trendkanal på 1-6 månaders sikt.

Under strecket
SvD
Publicerad
Foto: Jonas Ekströmer/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Tele2

Tele2 befinner sig i en stigande trendkanal på 1-6 månaders sikt. Detta visar att investerare över tid betalat ett allt högre pris för att komma in i aktien och att optimismen till bolaget tilltar. Aktien har utvecklats starkt efter att ha vänt vid kanalbotten och stödnivån vid 100 kronor i november 2018. Optimismen i den tekniska bilden stärks av en köpsignal från omvänd huvudskuldra-formation utlöst i slutet av januari. Vidare har aktien nyligen brutit upp genom motståndet vid 116 kronor. Brottet skedde under höjd handelsvolym och starkt positivt momentum vilket stärker signalen. Positivt momentum och positiv volymbalans indikerar fortsatt optimism och stärker trendbilden.

Vid reaktion tillbaka har aktien stöd vid 116 kronor. Brott genom motståndet vid 121 kronor är positivt för aktien och stärker den tekniska bilden.

Aktien är tekniskt positiv på 1-6 månaders sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Aspire Global

Aspire Global, som är en B2B-tjänsteleverantör på onlinespelmarknaden, visar stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång (1-6 månader) sikt. Noterbart är att den annualiserade stigningstakten för trendkanalen på medellång sikt är på hela 137 procent. Möjligheterna till god avkastning över tid får därmed anses som goda förutsatt aktien håller sig innanför trendkanalen. 

Uppgången senaste två veckorna har gett köpsignal både från en rektangelformation och dubbelbotten-formation vilket signalerar om stigande optimism bland investerarkollektivet och att aktien fortsätter den stigande trenden. Signalerna förstärks av en positiv volymbalans med ökad handelsvolym under dagar med uppgång, och minskad volym under dagar med nedgång. Detta indikerar att köpare är aktiva och vill in i aktien vid uppgång medan säljarna är avvaktande vid nedgång.

Aktien har stöd vid 45.50 kronor och motstånd vid 53.40 kronor. Brott upp genom motståndet är positivt för aktien. 

Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt. 

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Catena Media

Catena Media som opererar som en så kallad lead generator  och förser iGaming branschen med kundanskaffning befinner sig i en fallande trendkanal på kort och medellång sikt. Det indikerar att intresset bland investerarna är avtagande och investerare godtagit stadigt lägre priser för att komma ut ur aktien.  Enligt Investtechs forskning på aktier i fallande trendkanal indikeras en fortsatt svag kursutveckling för aktien. 

Aktien har en negativ volymbalans och ett starkt negativt momentum med ett svagt 21-dagars RSI-värde på 30 på medellång sikt. Detta bekräftar trendbilden och indikerar ökad pessimism bland investerarna och försvagar aktien ytterligare. På medellång sikt saknar aktien stöd och vid en rekyl upp möter aktien motstånd vid cirka 73 kronor. 

Aktien är tekniskt negativ på 1-6 månaders sikt. 

Investtechs rekommendation: Sälj.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons