Annons

Köptips: Den här aktien kan överprestera

Denna vecka har Investtech bland annat tittat närmare på pumptillverkaren Concentric som bedöms ha goda förutsättningar att överprestera jämfört med börsen den kommande tiden.

Under strecket
Publicerad
Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Concentric

Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Concentric och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta indikerar ökande optimism och signalerar ytterligare kursuppgång.

Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 161 kronor och det saknas horisontella motstånd över dagens nivå vilket underlättar för ytterligare uppgång. Samtidigt finns stöd vid 161 kronor och dagens kurs kan vara en bra ingångskurs.

Tre insiderköp har rapporterats under maj månad, till ingångskurser runt 160 kronor. Det ger en indikation om att dessa anser att aktien är köpvärd baserat på fundamentala orsaker.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Skanska B

Skanska B ligger i fallande trendkanaler på medellång och lång sikt och fortsatt svag utveckling indikeras enligt Investtechs forskning.

Kursen har passerat en tidigare stödnivå vid 163 kronor vilket är en negativ signal som öppnar upp för ytterligare nedgång innanför trendkanalen och i första hand till stödet vid 150 kronor. Skulle motståndet brytas finns ytterligare motstånd vid taket i trendkanalen och från kurstoppar runt 175 kronor.

Volymtoppar och volymbottnar stämmer dåligt överens med toppar och bottnar i kursen. Volymbalansen är också negativ, vilket bekräftar trendbilden.

Insiderhandeln går emot den tekniskt negativa bilden och indikerar att insiders tror på ett positivt skifte. Aktien bör emellertid passera topparna kring 175 kronor innan vi får tekniska indikationer om ett etablerat positivt omslag på medellång och lång sikt.

Investtechs rekommendation: Svagt sälj.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Africa Oil

Investerare har över tid godtagit stadigt lägre priser för att komma ut ur Africa Oil och aktien ligger i en fallande trendkanal på medellång sikt. Detta indikerar att pessimismen tilltar och enligt Investtechs forskning har dessa aktier tenderat att underprestera jämfört med börsen kommande månader.

Motståndet vid 9,00 kronor indikerar att många investerare anser att aktien är dyr på denna nivå och det kan begränsa uppsidan. Stöd finns runt 7,70 och flera bottnar på denna nivå stärker stödet. Tillsammans med positiv volymbalans, som är ett kortsiktigt styrketecken, förbättras helhetsbilden.

Investtechs rekommendation: Svagt sälj.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons