Annons

Hugo Selling:Korruptionen i Peter Hultqvists stab skadar riket

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) och hans pressekreterare Marinette Nyh Radebo (tv) under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen förra året.
Försvarsminister Peter Hultqvist (S) och hans pressekreterare Marinette Nyh Radebo (tv) under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen förra året. Foto: Pontus Lundahl/ TT NYHETSBYRÅN
Under strecket
Publicerad

Rollen som pressekreterare hos en minister innebär något förenklat att vara en buffert mellan ministern och media. När pressekreteraren, i mediernas ögon, blir mer intressant än ministern blir det omöjligt att behålla rollen. Sådana är förutsättningarna inom samtliga politikområden. Men hos försvarsministern är det ännu viktigare eftersom ministern är ansvarig för frågor som rör rikets säkerhet. Det är därför fullt förståeligt att försvarsminister Peter Hultqvists (S) pressekreterare Marinette Nyh Radebo i lördags fick avgå efter oklara relationer till försvarsindustrin. Försvarsministern fick helt enkelt prata mer om henne än om S politik.

Marinette Nyh Radebo var en av försvarsindustrins främsta lobbyister och drev ett eget bolag som bland annat arrangerade forumet Försvarspolitisk Arena (FPA) i Almedalen innan hon rekryterades till försvarsministerns stab. Att ha kopplingar till näringslivet, industri, opinionsbildning eller att driva eget företag är i sig inte en belastning ­­– tvärtom. Sakkunskap i den fråga man ska arbeta med och erfarenhet från andra håll än partipolitiken är något positivt och generellt sett något som vi ser för lite av. Men när det inte går att skilja på rollerna uppstår en förtroendefråga, inte bara för S, utan för försvarsministerämbetet i sig. Detta är allvarligt oavsett vilket parti som för stunden besitter posten.

Annons
Annons

När Marinette Nyh Radebo avgick menade hon själv att hon inte ansett sig ha gjort något fel. Nu har dock Försvarsdepartementet hunnit granska ärendet och finner att Peter Hultqvists före detta pressekreterare har brutit mot de etiska riktlinjerna.

Det gängse förfarandet innan man tillträder som minister eller på en annan framträdande roll i regeringen är att man avvecklar sina andra engagemang. Man distanserar sig från tidigare åtaganden för att inte kunna bli beskylld för att sitta på dubbla stolar. Men när Nyh Radebo tillträdde rollen som pressekretare lämnade hon företaget till sin man och sina två söner, som alla tre saknade erfarenhet av att arbeta med denna typ av verksamhet.

Hennes namn fortsatte att figurera på FPA:s hemsida och närheten till Regeringskansliet kan inte anses vara ovidkommande. Enligt Dagens Nyheter, vars granskning avslöjade affären, hade pressekreteraren samtidigt inflytande över Peter Hultqvists Almedalsschema. Mellan år 2015 och 2017 deltog ministern åtminstone elva gånger i framträdanden hos FPA.

Frågor som nu väcks berör Peter Hultqvists kännedom i frågan. Vad visste han, och när?

Affären visar på Sveriges aningslöshet när det kommer till jäv och vänskapskorruption. När utrikesminister Margot Wallström (S) fick en lägenhet av fackförbundet Kommunal utreddes hon av Riksenheten för korruption för eventuellt mutbrott. Utrikesministerns försvarsadvokat Thomas Nilsson sade då till TT (20/22-16) att lägenhetsaffären inte kan vara en muta. Snarare än att påverka Wallström i hennes arbete har Kommunals gåva varit "uttryck för vänskap". Andra, bland annat, Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, menade att lägenheten var "en solklar muta" (Expressen 18/1-16). Utredningen mot Margot Wallström lades sedermera ned.

Sara Danius, tidigare ständig sekreteraren i Svenska Akademin, läste i sitt sommarprat i SR (18/8) upp innebörden av ordet vänskapskorruption, som funnits i svenskan sedan åtminstone 1970-talet: "Förekomst av otillbörliga förmåner som hänger samman med vänskap. Mer behöver man kanske inte veta."

Frågor som nu väcks berör Peter Hultqvists kännedom i frågan. Vad visste han, och när? Peter Hultqvist är en försvarsminister som åtnjuter relativt högt förtroende på bägge sidor i den försvarspolitiska debatten. Vanligtvis svarar han koncist och rakt på pressens frågor. Men på denna fråga är han undflyende, ger ett svajigt intryck och duckar. Det är allvarligt. Sveriges försvarsminister behöver vara säkrare än så.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons