Annons

Korruptionsexpert: Brister dyker upp i hela kedjan

Experternas dom över SEB är stenhård efter SvD:s avslöjande om SEB:s brister i arbetet mot penningtvätt.

– Bristerna som redovisas dyker upp i hela kedjan, säger anti-korruptionsrevisorn Louise Brown. Även Aktiespararna riktar tuff kritik mot banken.

Under strecket
Publicerad

Louise Brown, korruptionsspecialist och styrelsemedlem i Transparency International i Sverige.

Foto: Christine Olsson/TT

Louise Brown, korruptionsspecialist och styrelsemedlem i Transparency International i Sverige.

Foto: Christine Olsson/TT
Louise Brown, korruptionsspecialist och styrelsemedlem i Transparency International i Sverige.
Louise Brown, korruptionsspecialist och styrelsemedlem i Transparency International i Sverige. Foto: Christine Olsson/TT

Enligt Louise Brown, tidigare vice ordförande vid Transparency International Sverige, blottar Finansinspektionens granskning systematiska brister i SEB:s penningtvättarbete.

– Bristerna som redovisas dyker upp i hela kedjan. Både när det gäller insamlandet av kundkännedomsuppgifter och hur man sedan hanterar uppgifterna i sina interna processer. Det här speglar den problematik vi tidigare sett i Swedbank väldigt väl, säger Louise Brown till SvD.

Louise Brown anser att en stor del av ansvaret för de brister som Finansinspektionen dokumenterat faller på SEB:s styrelse och ledning med ordförande Marcus Wallenberg och vd Johan Torgeby.

Riskbedömningen och riskhanteringen i banken måste förbättras. Det är uppenbart.

– Banken hänvisar i sina svar till FI att ’så här har man alltid gjort affärer i Ryssland’. Ur mitt revisorsperspektiv är det ett underkänt svar. Ur ett ledningssystemsperspektiv måste banken sedan fokusera på vad som behöver förbättras i det egna arbetet och hur detta ska genomföras. Inte dividera om vad som utgör en brist och vad som inte gör det.

Annons
Annons

Är de bristerna i stickproven acceptabla för en bank av SEB:s storlek?

– Nej, säger Louise Brown med eftertryck.

– Riskbedömningen och riskhanteringen i banken måste förbättras. Det är uppenbart.

Man tycks ha ett larmsystem på SEB som tjuter utan att det händer något.

Även Joacim Olsson, vd för Aktiespararna, riktar hård kritik mot SEB:s penningtvättsskydd.

– Till att börja med blir man ju förvånad över att FI:s kritik inte ledde fram till någon sanktion i form av böter. När man tar del av skrivelsen är det ytterst allvarliga brister som framförs, säger Joacim Olsson.

Han reagerar särskilt på ett par av de synpunkter som FI tar upp i skrivelsen.

– Man tycks ha ett larmsystem på SEB som tjuter utan att det händer något. En aning oroväckande, tycker jag. Antingen är systemet felkonstruerat, eller det sätt som man tar hand om informationen som kommer från systemet.

– I båda fallen är det illa, säger Aktiespararnas vd, och syftar på de 29 penningtvättslarmen från 32 stickprov som inte genererade någon rapport till Finanspolisen.

Joacim Olsson anser att om en mindre aktör i finansbranschen hade uppvisat samma systematiska brister som SEB gör i granskningen, skulle bolaget vara ”rökt”.

– Känslan är att FI har en regelmall för de stora jättarna som är betydligt mer förstående och kommunikativ än den som gäller för mindre aktörer. Det är inte okej.

Vad är allvarligast när det gäller FI:s kritik?

– Att nästan hälften av de granskande fallen innehåller brister, 15 av 32. Och att FI känner sig nödgade att rapportera in sex av SEB:s kundakter till Finanspolisen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons