Annons

Körsvennens Botanica

Foto: Hasse Holmberg/TT

BLOMSTERSPRÅK | Enligt gammal folktro kan man sia om framtiden genom att lägga sju eller nio sorters blommor under huvudkudden på midsommarnatten. I drömmen får man då se vem man ska leva sitt liv med. Körsvennen har givit sig ut på den politiska sommarängen och tittar närmare på utbudet av midsommarblomster och vilken drömsyn man kan förvänta sig under natten när man lägger de olika sorterna under kudden.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Foto: Christine Olsson/TT Bild 1 av 1

1 / 8

Prästkrage

L. vulgare

Foto: Christine Olsson/TT

Karaktäristik: En moraliskt högstående profil. Hyser påtaglig ambivalens till sina 2000-åriga rötter. Har lyckats återuppstå från de nästan döda och befinner sig numera i det högmodiga tillstånd som traditionellt brukar gå före fall.

Byggnad: Rak stjälk, sjungande framtoning, självsäkert stora kronblad. Växten frambringar då och då en och annan utlöpare som avpolletteras eller självmant migrerar till annan växtmark.

Förekomst: Växer bäst i det svenska Bibelbältet och på behörigt avstånd från syndafloder. 

Användning: Prästkragen har tidigare samexisterat bra med många andra blommor på ängen, men börjar numera breda ut sig till den grad att allt färre andra blommor trivs i dess sällskap.

Drömsyn: En gigantisk svensk flagga.

Annons
Annons
Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1

2 / 8

Stor rödmalva

M. ssp. mauritiana

Foto: Lars Pehrson

Karaktäristik: Bombastisk i sin framtoning, gör trots sin blygsamma faktiska spridning anspråk på att tala för alla ängens blommor och örter. Bråkmakaren som vill så split mellan olika arter genom att påtala deras olika vertikala placeringar i floran.

Byggnad: Enstaka stänglar med yvig topp. Vildvuxet ogräs som florerar runt växten har dragning åt dess gamla blodröda rötter.

Förekomst: Utanför Sverige påträffas den främst runt hotellen på Jungfruöarna och Kanalöarna, särskilt Jersey och Guernsey. Där trampas den på av sinistra skatteplanerare som suger ut det svenska välfärdssystemet.

Användning: Som utfyllnad kring Dagöga i rabatter, men växer även i det vilda. 

Drömsyn: Proletariatets diktatur och C.-H. Hermansson.

Annons
Annons
Foto: Jenny Rydberg/TT Bild 1 av 1

3 / 8

Krutbrännare

Neotinea ustulata

Foto: Jenny Rydberg/TT

Karaktäristik: Självplågande växt som genom sin förmåga att vara rak i stjälken och böjlig som få vid exakt fel tidpunkter balanserar på gränsen till självutplåning. Har hög svansföring i frågor som rör territoriellt skydd, men lyckas aldrig försvara sin plats på ängen. Trots sin litenhet en storfamilj för både tapetblommor, hetsporrar och färgstarka trumpetklockor.

Förekomst: Krutbrännarna blir allt färre men sällsynta exemplar kan återfinnas vid konferenshotell där de påminner sig om den potentiella utbredningen.

Användning: En fråga som krutbrännarna själva intensivt diskuterar, utan att finna några goda svar.

Drömsyn: Ängar med Blåklint och Lejongap, manchesterkavajer och Bengt Westerberg.

Annons
Annons
Foto: Johan Nilsson/TT Bild 1 av 1

4 / 8

Flockfibbla

H. umbellatum

Foto: Johan Nilsson/TT

Karaktäristik: Storvulen och trumpetande. När den blommar har den en frånstötande effekt på andra. 

Byggnad: Blomställningen utgörs av ett ensidigt knippe. Växt ovan jord försöker koppla sig loss från sitt illaluktande rotsystem.

Förekomst: En invasiv art som blivit allt vanligare. Har spritt sig över stora delar av landet och dominerar nu stora delar av Skåne och södra Sverige. Hämmar tillväxten av ängens andra blommor.

Användning: Den här arten trivs inte med andra, eller om det var tvärtom. Den breder därför ut sig i ensamt majestät. Numera pryder den många köksbord medan andra sprutar bekämpningsmedel mot dess håll.

Drömsyn: Pizzan ”Kristianstad” med pommes, tomat, ost, gyros, bacon, jalapenos, pommes och stark sås.

Annons
Annons
Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 1

5 / 8

Blåmåra

A. orientalis

Foto: Henrik Montgomery/TT

Karaktäristik: Himmelsblå blommor som strävar uppåt. Halvhängande växtsätt, utmärkt kantväxt eller som vävarväxt. Samplanteras helst med andra växter.

Byggnad: Parallellnervig. Får i perioder triangulära blad som lockar till sig bin som hämtar nektar ur andra blommor.

Förekomst: Har varierat under decennierna men har aldrig varit en hotad art. Slår ofta rot i rik och bördig jord men det senaste decenniet också allt oftare i mer materiellt näringsfattig miljö.  Talrika variationer över landet.

Användning: God bas i varje trädgårdsmästares drivbänk för ett näringsrikt växtliv. Kan bindas som klädsam krans för den som vill köra huvudet in i kaklet eller dansar fram i gyllene skor.

Drömsyn: Ordning och reda i stadens rabatter samt friväxande näringsrika klöver i hela riket.

Annons
Annons
Foto: Claudio Bresciani/TT Bild 1 av 1

6 / 8

Solvända

Helianthemum

Foto: Claudio Bresciani/TT

Karaktäristik: Drar sig ständigt mot solen. Den vantrivs i skugga och vrider sig runt sin egen axel i takt med att solen vandrar. Missar inte ett tillfälle att framhålla värdet av sitt eget ledarskaps betydelse för andra blommor.

Byggnad: Består av korsvis motsatta blad på stjälken, som är halvt omfattande.

Förekomst: Både på traditionell åkermark och i neon- och betongdjungeln.

Användning: Dess flitigt förekommande lockkapslar skapar ett aptitligt intryck, men stänger sig när de kommer i kontakt med mänsklig beröring och är även efter tillagning svårsmälta. Kan med fördel användas som smaksättning vid tillagning av högerskor.

Drömsynen över alla drömsyner: En stor valaffisch där Lennart Daléus poserar som Näcken.

Annons
Annons
Foto: Sören Andersson/TT Bild 1 av 1

7 / 8

Dagöga

Heliopsis helianthodides

Foto: Sören Andersson/TT

Karaktäristik: Liksom Blomman för dagen är detta en evig dagslända. Den är perenn i en liga som överträffar alla andra, men dess tungblommor överlever ofta bara en dag.

Byggnad: Upphöjt barrfäste.  Blomställningen utgörs av ett tvåsidigt ihopsvetsat knippe (benämns GAL och TAN).

Förekomst: En riktig betongblomma. Påträffas över hela Sverige och har starka fästen i norra och västra Sverige. Klimatförändringarna driver den emellertid söderut. 

Användning: Hade förr i tiden ett brett användningsområde. I dag vet få hur den nyttiggörs. Var förut en bärare i folkhemmet men har tappat sin forna identitet. 

Drömsyn: En partiledare som står på en scen och säger att i hans Europa byggs inga murar.

Annons
Annons
Foto: Stina Stjernkvist/TT Bild 1 av 1

8 / 8

Ballongblomma

Nicandra physalodes

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Karaktäristik: Blommar under kort säsong med stora uppblåsta klockor, som vissnar så snart det börjar blåsa på dem. 

Förekomst: Trivs som bäst när den får växa vilt utan krav på anpassning till den mer tuktade trädgårdsmiljön. Där lever den mestadels i skuggan av Dagögat. Hämtar sin näring från områden där det bryts brunkol eller finns smältande glaciärer. Äldre exemplar gör sig påminda med jämna mellanrum för att påminna om förankringen i gräsrots-Sverige.

Användning: Kan brukas som luftpelare för regeringsbyggnation. Söndergråtna rester av ballongblomman kan hittas i hjulspåren där Dagögat har farit fram.

Drömsyn: En värld där tusen blommor blomma till de drömska raderna i Fridolins lustgård.

Annons
Annons
Annons
Annons