Annons

”Kött av god kvalitet är näringsrikt och nyttigt”

Jag känner inte till någon djurart som mår bäst av en annan kost än den som varit typisk under artens evolution, skriver Johan Frostegård.
Jag känner inte till någon djurart som mår bäst av en annan kost än den som varit typisk under artens evolution, skriver Johan Frostegård. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Vetenskapen visar inte att kött är dåligt för hälsan. Beprövad erfarenhet, kunskaper om vår fysiologi, samt evolutionära insikter säger i stället att kött av bra kvalitet är hälsosam och nyttig mat. Det skriver professorn och författaren Johan Frostegård.

Under strecket
Publicerad
Foto: Bosse JohanssonBild 1 av 1

DEBATT | LIVSMEDEL

Livsmedelsverket har en negativ inställning till kött och skriver på sin hemsida: ”För hälsan är det bra att dra ner på rött kött och chark”, man rekommenderar endast fyra måltider med kött i veckan. En kost utan animaliskt protein beskrivs i media och på annat håll som hälsosammare än med – och serveras i skolor med mera och det verkar finnas en utbredd föreställning att det är bra för hälsan att vara vegetarian, rentav vegan.

I februari 2019 publicerades en omfattande översiktsartikel, betecknad EAT-Lancet, i den ansedda och anrika vetenskapliga tidskriften The Lancet. Två av författarna, agronomen och klimatforskaren Johan Rockström samt läkaren och kostforskaren Walter Willett presenterades som huvudförfattare när artikeln lanserades som vore det frågan om en ny storfilm där The Lancets chefredaktör också deltog på podiet. De och andra medförfattare är ansvariga för hela innehållet, både när det gäller klimat och kost.

I artikeln lanseras en helt dramatisk omställning av hur mänskligheten bör äta. Det viktigaste budskapet är att man ska äta dramatiskt mycket mindre av vad som kallas rött kött, och i detta begrepp innefattas i allmänhet kött från nötboskap men även gris, get och får och i definitionen och i vetenskapliga studier ingår i begreppet i allmänhet charkuterier i form av korv med mera. För enkelhetens skull skriver jag kött. Inte mer kött än en stor köttbulle i veckan är lämpligt enligt Willett och Rockström, gärna mindre och även intaget av fisk ska minskas anser man i översiktsartikeln från EAT-Lancet. Bråttom är det dessutom, väldigt bråttom. Men i själva verket rekommenderar man en massiv kolhydratdiet som lär orsaka diabetes och andra folksjukdomar.

Annons
Annons

Det hela påminner om den berömda och ökända reklamsloganen: ”Socialstyrelsen vill att du äter 6-8 brödskivor om dagen” från slutet på 1970-talet som fick ett väldigt genomslag, men som inte höll vatten vetenskapligt och som man numera inte tar på allvar.

EAT i EAT-Lancet är en organisation som beskrivs som en ”non-profit startup” på sin hemsida och där dels miljardärer, dels ett flertal internationella storföretag står bakom.

Dessa dramatiska kostråd anses vara bra för klimatet, men även för hälsan. Jag diskuterar inte alls klimataspekter här utan fokuserar på rekommendationerna enligt vilka människor av hälsoskäl ska äta mycket mindre kött, eller rentav bli nära nog vegetarianer eller till och med veganer.

Jag ser tre problem med både Livsmedelsverkets rekommendationer och än mer med EAT Lancetartikeln, som också gäller den dominerande kostvetenskapen av idag.

För det första baserar man rekommendationerna i väldigt hög grad på statistiska samband, inte orsakssamband. I praktiken analyseras väldiga datamängder som utgår från vad folk redovisar att de ätit genom att fylla i blanketter. Experiment är inte alls i fokus, och mig veterligen finns inga sådana studier där man faktiskt visar att kött orsakar tecken på ohälsa. Kostvetenskap som denna där man hävdar att kött är dåligt för hälsan ser inte ut som annan medicinsk vetenskap, när denna varit framgångsrik och gynnat människors hälsa. Typiskt för sådan är en kombination av olika metoder, där epidemiologin, där man analyserar statistiska samband, är viktig, ett skäl är att den genererar hypoteser som sedan kan testas med avseende på orsakssamband. Men till detta kommer avgörande experiment, där man testar orsaker, i experiment, först i laboratoriet och sedan när man kartlagt både mekanismer och samband, i rigorösa studier av olika sort. Sedan kan man gå vidare, och prova om det fungerar på människa – så ser till exempel läkemedelsutveckling ut.

Annons
Annons

För det andra är inte den gängse och traditionella kostforskningen kring statistiska samband och kött entydig. I en meta-studie i tidskriften Annals of Medicine, där man slagit ihop resultatet från ett flertal andra studier, med sammanlagt fyra miljoner deltagare, såg man svaga samband mellan rött kött och sjukdom eller dödlighet. I en studie som publicerades nyligen, den mycket stora PURE-studien med närmare 140 000 deltagare såg man samband mellan intag av rött kött, inte processat kött som i charkuterier, och längre liv: studien talar alltså om något för att dessa ingredienser i kosten är av godo.

Ett skäl till dessa spretiga och svårtolkade resultat kan vara att man i allmänhet placerar alla möjliga sorters mat som innehåller kött i samma kategori som kallas rött kött. Korv av dålig kvalitet får samsas med kött från gräsbetande frigående djur. Ett annat kan förstås vara att det inte finns några orsakssamband.

Här måste man genast påpeka att mycket av dagens köttindustri med fog kan kritiseras, när djuren lider under dåliga förhållanden och kanske behandlas med antibiotika på ett ansvarslöst sätt. Jag har också all respekt för människor som av etiska skäl är vegetarianer, men detta betyder inte att vegetarisk mat är nyttig. Däremot kan människan, som ju är allätare, klara sig på en sådan också. Med veganmat förhåller det sig däremot på ett annat sätt, denna är i det stora hela dålig för hälsan hos vuxna, och för barn och ungdomar är den direkt hälsovådlig. Konsekvenserna kan vara allvarliga, med vitaminbrist och undernäring.

Annons
Annons
Foto: Bosse JohanssonBild 1 av 1

Det tredje problemet handlar om bristen på evolutionärt inspirerat tänkande. Vad kan vår evolution säga oss om vad som rimligen är av godo för oss och våra kroppar? Kött innehåller viktiga näringsämnen. Inga folkgrupper – som lever ett ursprungligt liv sådant det kan ha tett sig under mänsklighetens månghundratusenåriga historia – är vegetarianer såvitt känt. Tvärtom har kött (och annat animaliskt protein som fisk) varit eftertraktat. Jag känner inte till någon djurart som mår bäst av en annan kost än den som varit typisk under artens evolution.

Sammantaget visar vetenskapen inte att kött är dåligt för hälsan. Beprövad erfarenhet, kunskaper om vår fysiologi, samt evolutionära insikter säger i stället att kött av bra kvalitet är hälsosam och nyttig mat. Måttfullhet är också att rekommendera både när det gäller mat och dryck, något som Hippokrates och antika läkare och tänkare kände väl till. Om man hävdar att en kost helt eller nästan utan kött eller animaliskt protein orsakar bättre hälsa får man visa detta i vetenskapliga studier. Kostråd bör baseras på ödmjukhet och lyhördhet, där man också inser att människor är olika. Som läkare kan man med fördel luta sig mycket mot beprövad erfarenhet mer än man gör idag och då ge råd om att äta kött av god kvalitet till sina patienter, samt äta allsidigt och med måtta.

Foto: Bosse Johansson

Johan Frostegård
professor i medicin, Karolinska Institutet samt överläkare och författare aktuell med boken ”Lev livet längre” (Lava förlag)

The EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health - EATeatforum.org
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons