Annons

Kraftigt höjda p-avgifter vid Nya Karolinska

Foto: Tomas Oneborg

Parkeringshuset vid Nya Karolinska går back med 33 miljoner kronor. Nu chockhöjs parkeringsavgifterna till 40 kr i timmen för patienter och anhöriga.

– Vi måste vända på varje sten för att slippa förluster, säger regionrådet Tomas Eriksson (MP).

Under strecket
Publicerad

De senaste åren har Region Stockholm dragit in om omkring 80 miljoner kronor om året för de sammanlagt över 10 000 parkeringsplatser som finns i anslutningen till sjukhusen runt om i länet. Men nu är målet att öka på intäkterna med 50 miljoner kronor.

Och det ska åstadkommas genom kraftigt höjda parkeringsavgifter. I några fall blir det en fördubbling, det gäller exempelvis de 650 p-platserna vid Karolinska i Solna där timavgiften höjs från 20 till 40 kr. Även avgifterna för personalparkeringarna kommer att höjas, men för nattpersonalen ska det fortfarande vara gratis med parkering.

Förutom att vissa parkeringsytor ”går med förlust” har den blågröna majoriteten i Region Stockholm också andra motiv till att höja taxorna.

– Det har visat sig att ganska många ställer sig på våra sjukhusparkeringar eftersom det är billigare där än på de intilliggande kommunala och privata parkeringsplatserna. Det gäller exempelvis vid Södersjukhuset. Det vill vi få bort. Våra p-platser ska användas av patienter, anhöriga och personal och inte av andra bilister som ska handla i området, säger Tomas Eriksson, regionråd (MP).

Därför ska regionens p-avgifter ”harmoniseras” med de omkringliggande avgiftsnivåer. Dessutom ska dygnspriset aldrig vara lägre än kostnaden för att resa kollektivt till sjukhusen.

– Det är inte oviktigt när vi vill minska regionens klimatpåverkan, säger Tomas Eriksson.

Men hur smart är det att höja avgifterna i ett garage som redan går med förlust som exempelvis på Karolinska?

– Det är orimligt att Karolinska har ett parkeringsgarage som går med förlust med tanke på att hela sjukhuset går back med 1,6 miljarder. Vi måste vända på alla stenar för att få en ekonomi i balans på sjukhuset. Och då måste intäkterna öka, säger Tomas Eriksson och fortsätter.

– Dessutom vill vi med höjningen säkerställa att det finns p-ytor just för anhöriga och patienter. Ska man till akuten vill man nog i första hand att det ska finnas en ledig parkeringsplats i närheten av sjukhuset. Om man får betala lite extra för det, är nog för de flesta av mindre betydelse.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons