Annons

Slopad vinstdelning lyft för Handelsbanken

Handelsbanken, med nya vd:n Carina Åkerström, redovisar kvartalsrapport.
Handelsbanken, med nya vd:n Carina Åkerström, redovisar kvartalsrapport. Foto: Jessica Gow/TT

Handelsbankens resultat för första kvartalet lyfter mer än väntat. En slopad avsättning på 827 miljoner till personalens vinstdelningsprogram Oktogonen ligger bakom lyftet.

Investerarna gör dock tummen ner och aktien sjunker 1,6 procent.

Under strecket
TT
Publicerad

– Oktogonen är något vi värnar om i banken. Den har varit med oss under lång tid och den bygger också mycket starkt kring det varumärke vi har, säger Handelsbankens vd Carina Åkerström vid en pressträff.

Dock gör den samlade bedömningen att banken inte kan göra någon avsättning vare sig för 2018 eller första kvartalet 2019 med hänsyn till företagsmålet att ha nöjda kunder och lägre kostnader än konkurrenterna, säger hon.

Tack vare den slopade avsättningen ökade rörelsevinsten jämfört med samma kvartal föregående år och slog med råge analytikernas förväntningar.

Justerat för detta, engångs- och valutaeffekter var rörelseresultatet i stort sett oförändrat, konstaterar Carina Åkerström.

Den slopade avsättningen reducerades totalt sett även kostnaderna med 3 procent under kvartalet. Dock ökade kostnaderna för det förebyggande arbetet mot penningtvätt ökat och uppgick under det första kvartalet till nästan 100 miljoner kronor och förväntas fortsätta öka ytterligare.

– Det här ett jobb som pågår hela tiden, och det speglar också behovet av ytterligare investeringar, att vi behöver göra det för att bli bättre i det här arbetet.

Annons
Annons

Bankens fackliga representanter har varit närvarande vid diskussionerna kring Oktogonen. Carina Åkerström har vid tiden för intervjun inte hunnit ta emot några frågor från bankens anställda gällande den slopade avsättningen, men säger att hon är redo att ta diskussionen.

– Självklart är det en dialog som jag mer än gärna tar.

Anna Hjelmberg, ordförande för Finansförbundet Handelsbankens koncernklubb säger att det alltid är trevligt för de anställda om det blir utbetalning.

– Men just kring själva beslutet kan vi inte ha någon åsikt. Det är regelverk som styr och styrelsen som tar beslutet.

På frågan om det blir några avsättningar till Oktogonen under årets resterande kvartal svarar Carina Åkerström att den negativa kostnadsutvecklingen måste vända.

– Min ambition framöver är naturligtvis att vi har en bank som är lönsam och som växer och där kostnaderna faktiskt inte överstiger våra möjligheter att skapa intäkter.

Valutaeffekterna var positiva och lyfte resultatet med 60 miljoner kronor.

Räntenettot lyftes samtidigt av att statliga avgifter sjönk med 161 miljoner kronor. Handelsbankens avgift till den så kallade resolutionsfonden föll exempelvis till 458 miljoner kronor, mot 617 miljoner ett år tidigare.

Räntenettot för den svenska verksamheten steg 3 procent till 4 356 miljoner kronor, medan rörelseresultatet i Sverige sjönk 5 procent till 3 096 miljoner kronor.

Handelsbankens utlåning till svenska hushåll ökade med 4 procent i årstakt till 848 miljarder kronor. Företagsutlåningen i Sverige steg 5 procent till 502 miljarder.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons