Annons

”Kräv din laglott – annars kan du mista arvet”

Kan man bli utan arv som bröstarvinge om det till exempel finns ett testamente? Den frågan besvarar juristen Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt.

Under strecket
Publicerad

Advokat Caroline Elander ger råd till SvD:s läsare om familjerätt och arvsrätt.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 1

Advokat Caroline Elander ger råd till SvD:s läsare om familjerätt och arvsrätt.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 1
Advokat Caroline Elander ger råd till SvD:s läsare om familjerätt och arvsrätt.
Advokat Caroline Elander ger råd till SvD:s läsare om familjerätt och arvsrätt. Foto: Lars Pehrson

Fråga: Jag har två söner, vars far avled 1986. Farmor och farfar till mina söner har aldrig brytt sig om min yngste son. Farfadern avled 2015, farmodern i oktober 2016. Juristen som ordnat med bouppteckning har nyligen meddelat min yngste son att byrån skickat hela bouppteckningen till en dotter. Min son har aldrig haft kontakt med denna faster. Jag vet att mina söners farföräldrar haft mycket pengar, som de troligen gett till sina två döttrar. Är det rätt att min son ska stå helt utan arv? Mina båda söner är ju bröstarvingar. /Maria O

Caroline Elander: Det framgår inte av din fråga om farmor och farfar endast hade gemensamma barn. Men om så är fallet ärvde farmor farfar år 2015 varför det nu, då farmor gick bort år 2016, är farmoderns dödsbo som ska delas upp.

Annons
Annons

Eftersom dina barns far är avliden blir dina barn arvingar till farmor i deras fars ställe. De är därmed delägare i farmoderns dödsbo och ska ha rätt att bli kallade till hennes bouppteckning, det möte som skall hållas inom tre månader från det att en person har avlidit och där den avlidne, i detta fall farmoderns, tillgångar och skulder ska gås igenom.

Vid detta möte ska även eventuella testamenten presenteras. Det kan vara så att farfar och farmor har upprättat ett testamente enligt vilket din son/dina söner inte ska ärva dem.

Såsom bröstarvinge har man emellertid alltid rätt att få ut sin laglott, det vill säga hälften av vad man annars skulle ha få enligt lag. Dina söner måste dock, för att kunna få ut sin laglott, framföra detta till de övriga arvingarna. Detta kallas att man begär jämkning av testamentet för att få ut sin laglott.

Det kan även vara som du befarar att farmor och/eller farfar redan har gett bort all sin egendom till sina två döttrar under sin livstid och att det nu inte finns några tillgångar kvar. Det finns då möjlighet för din son/dina söner att kräva att ska få ut sitt arv även ur dessa tillgångar. Dessa lagregler är emellertid komplicerade. Jag rekommenderar er därför att kontakta en advokat eller jurist för vidare rådgivning.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons