Annons

Krav: Granska sekretessen på SL:s hemliga miljonavtal

Flera tunga frågetecken kring SL:s amerikanska tågaffärer hänger fortfarande i luften. Nu vill S i Stockholmslandstinget att avtalen ska synas på allvar.

– SL ska ägna sig åt att skapa bästa möjliga kollektivtrafik, inte åt komplicerade skatteupplägg, säger Jens Sjöström, socialdemokratiskt oppositionslandstingsråd i Stockholm.

Under strecket
Publicerad
Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1
Efter reklamen visas:
Så går SL:s skatteupplägg till

SvD har skrivit ett antal artiklar om de tågaffärer i mångmiljardklassen, så kallade US-leasar, som Stockholms läns landsting, SLL, och SL har gjort med ett antal amerikanska banker. Leasarna kan beskrivas som ett komplicerat nätverk av affärsrelationer där syftet är att få skattelättnader via ett landstingsägt bolag.

De flesta avtalen löper fortfarande, det sista avslutas först 2032.

En fråga kring US-leasarna, som varken landstinget eller SL vill svara på, är om någon av motparterna är registrerad i ett skatteparadis. Inte heller vill SL lämna ifrån sig underlag som visar hur man kommer fram till de vinster man säger sig ha gjort på US-leasarna.

– Vi är mycket kritiska till den omfattande sekretessen. I normala fall släpps sekretessen när avtal är påskrivet, men här gäller sekretessen år efter år, säger Jens Sjöström till SvD.

Flera av de uppgifter som SvD publicerat har tidigare varit okända för nästan alla politiker i SLL, så även för oppositionslandstingsrådet Jens Sjöström.

– För oss är det tydligt att alla omständigheter kring US-leasarna inte är helt klarlagda för allmänheten, säger Sjöström.

Annons
Annons
Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1

Sjöström har i ett brev till landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting begärt att hanteringen av sekretessen ska granskas.

– Det är mot bakgrund av att det finns en intention i kommunallagen när det gäller transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande. Vi vill att man från revisorernas sida gör en bedömning om den här typen av upplägg är förenliga med det.

Socialdemokraterna har även ställt frågor till landstingets trafikförvaltning. De vill bland annat ha svar på hur många US-leasar som fortfarande löper och vilka ”tidsfönster” som finns för att avsluta avtalen i förtid.

– Trafikförvaltningen och SL ska ägna sig åt att skapa bästa möjliga kollektivtrafik, inte åt komplicerade skatteupplägg. Vi är positiva till att lösa ut fordon i förtid men vill inte riskera viten eller skadestånd som drabbar skattebetalare och resenärer hårt, skriver Sjöström.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

S hoppas på svar på nästa möte i trafiknämnden i december men från landstingsrevisorerna har det kommit ett svar. Där står att det sker löpande avstämningar med auktoriserad revisor kring riskerna med US-leasarna. Ingen åtgärd i övrigt aviseras från deras sida.

– När vi får svar från trafiknämnden får vi se om det föranleder oss att ta fler steg, säger Jens Sjöström.

Utredningar kring de hemliga US-leasarna har gjorts tidigare och där har kritik riktats mot den avancerade formen av skatteplanering.

I landstinget i Dalarna har precis en ny majoritet tillträtt, från rött till Alliansen tillsammans med MP samt ett lokalt parti. Dalarnas trafikbolag har i dag kvar US-leasar via Transitio, det skattefinansierade bolag som sköter tågaffärer åt flera landsting.
2009 initierades, av bland annat Dalarna, den enda utredning som hittills granskat US-leasarna och deras konstruktion specifikt.
– Hos oss ledde det till att vi riktade kritik mot landstingsstyrelsen där vi uttryckte stor tveksamhet till att ingå den här typen av affärer. Frågan är vad man egentligen tjänar på att ta risker med skattebetalarnas pengar, säger Kjell Johansson, revisionschef, landstinget i Dalarna.

Inte heller i granskningen från 2009, som utfördes av den externa parten PWC, fick man veta vilka de amerikanska motparterna är.
– Vad är det egentligen vi går i borgen för? Under granskningen fick inte vi heller veta vilka bakomliggande företag som fanns med, det var affärshemligheter, säger Kjell Johansson.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons