Annons

”Krävs en kommission om naziplundrade konsten”

Nazisternas konstrov är en fråga som dagens museer måste hantera. Men Sverige har aldrig tillsatt någon kommission för att utreda frågan.

– Vi har inte gått igenom det här ordentligt, säger riksdagsledamoten Cecilia Magnusson (M) som tycker att Sverige borde tillsätta en kommission på samma sätt som andra länder gjort.

Under strecket
Publicerad

Oskar Kokoschkas ”Marquis Joseph de Montesquiou-Fezensac” har funnits i Sverige sedan 1934 då den inköptes av Moderna museets föregångare Nationalmuseum från Galerie Alex Vömel i Düsseldorf. Vömel hade 1933 tagit över den judiska galleristen Alex Flechtheims galleri i vars samling verket tidigare ingick. Målningen är idag i Moderna museets ägo.

Bild 1 av 1

Oskar Kokoschkas ”Marquis Joseph de Montesquiou-Fezensac” har funnits i Sverige sedan 1934 då den inköptes av Moderna museets föregångare Nationalmuseum från Galerie Alex Vömel i Düsseldorf. Vömel hade 1933 tagit över den judiska galleristen Alex Flechtheims galleri i vars samling verket tidigare ingick. Målningen är idag i Moderna museets ägo.

Bild 1 av 1
Oskar Kokoschkas ”Marquis Joseph de Montesquiou-Fezensac” har funnits i Sverige sedan 1934 då den inköptes av Moderna museets föregångare Nationalmuseum från Galerie Alex Vömel i Düsseldorf. Vömel hade 1933 tagit över den judiska galleristen Alex Flechtheims galleri i vars samling verket tidigare ingick. Målningen är idag i Moderna museets ägo.
Oskar Kokoschkas ”Marquis Joseph de Montesquiou-Fezensac” har funnits i Sverige sedan 1934 då den inköptes av Moderna museets föregångare Nationalmuseum från Galerie Alex Vömel i Düsseldorf. Vömel hade 1933 tagit över den judiska galleristen Alex Flechtheims galleri i vars samling verket tidigare ingick. Målningen är idag i Moderna museets ägo.

Inför och under andra världskriget stals konst på olika sätt från judiska samlare i Tyskland. Konsten spreds över världen, och verk hamnade på ansedda museer.

Sverige har än så länge lämnat tillbaka ett sådant verk, en målning av Nolde. Detta verk stals från den judiska släkten Deutsch under andra världskriget och förvärvades sedan av Moderna museet.

SvD kunde nyligen berätta att Moderna nu krävs på ytterligare ett verk; det gäller en målning av Kokoschka som kommer från den judiske galleristen Alfred Flechtheim.

Frågor om konstverks ursprung, ägarhistorik och eventuella återlämnande kan vara både komplicerade och laddade. Flera andra länder har tillsatt speciella kommissioner för att hantera problematiken.

Daniel Birnbaum, chef för Moderna museet, väckte för ett antal år sedan frågan om en svensk kommission i samtal med kulturdepartementet.

Annons
Annons

Men Sverige har hittills inte inrättat någon sådan kommission. I stället hanteras frågorna på museerna; exempelvis har Moderna ringat in cirka 20-30 verk där man sett ett behov av att skapa klarhet kring proveniensen, det vill säga ursprung och ägarhistorik.

Några museer bildade 2016 ett nätverk för samarbete kring frågorna. I nätverket ingår representanter från Moderna, Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum och Konstakademien. Nätverket bildades på initiativ av Moderna. Kulturdepartementet följer samarbetet, säger Tanja von Brünken, kansliråd på departementet.

– Det här är väldigt spännande frågor. Moderna museet har stärkt sin proveniensforskning, och Göteborgs konstmuseum har haft ett stort forskningsprojekt kring de här frågorna. Och vi har det här nätverket. Så det finns en struktur kring hur man hanterar de här fallen, säger Tanja von Brünken.

Någon regelrätt kommission är inte aktuell just nu. Men den moderata riksdagsledamoten Cecilia Magnusson tycker att regeringen borde ge de statliga museerna i uppdrag att gå igenom sina samlingar med tanke på proveniens, och att regeringen borde avsätta medel för detta.

Hon vill också se en kommission. 2016 skrev hon tillsammans med partikamraten Eva Lohman en motion om proveniensforskning.

– Jag tycker det är lika angeläget i dag att vi går igenom de statliga konstsamlingarna för att se vilket ursprung de har. Och att vi i de fall det finns tveksamt ursprung försöker hjälpa till att hitta rättmätiga ägare.

De två moderaterna menar att Sverige inte tagit frågor om restitution, det vill säga återlämnande, på tillräckligt allvar. "Till skillnad från Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Österrike har Sverige inte arbetat fram system för att hantera restitutionsfall", skriver de i sin motion.

– Vi har inte gått igenom det här ordentligt. Vi har ett ansvar att göra vad vi kan, säger Cecilia Magnusson.

SvD har sökt kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) för en kommentar.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons