Annons

”Kriminella kommer inte skaffa licens, Damberg”

Inrikesminister Mikael Damberg (S) vill skärpa vapenlagarna och införa licenskrav för vapenmagasin.
Inrikesminister Mikael Damberg (S) vill skärpa vapenlagarna och införa licenskrav för vapenmagasin. Foto: Tomas Oneborg

Magasinreglering kommer inte att göra det svårare för gängkriminella. Det kommer i stället att slå mot några av de mest laglydiga medborgarna i Sverige, skriver flera debattörer.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | VAPENLAGAR

Sverige står inför stora utmaningar när det gäller tryggheten. Gängvåldet breder ut sig över landet och fler och fler oskyldiga faller offer. Som en av lösningarna till detta har inrikesminister Mikael Damberg (S) ansett att flera av de hårda reglerna för vapeninnehav och licenskrav behöver bli ännu hårdare. Förslagen kommer dock försvåra livet för Sveriges jägare och sportskyttar utan att ha någon effekt på de kriminella gängen.

En av frågorna som inrikesministern tagit upp är innehav av vapenmagasin. Mikael Damberg vill införa ett licenskrav på innehav av magasin för att lättare kunna komma åt gängens vapenarsenaler. Detta argument faller platt då det redan i dag finns lagstiftning som möjliggör för polisen att beslagta magasin om det finns misstanke om att de kommer användas för kriminella handlingar. Detta är något som flera sakkunniga redan förtydligat. Ett ytterligare problem med regeringens lagförslag är att ordet magasin inte definieras. Vad är ett magasin? Är det plast och en fjäder? Lagrådet har hårt kritiserat regeringens avsaknad av definition och kritiken är av den beskaffenhet att den inte kan kringgås genom att omformulera lagförslaget.

Annons
Annons

Magasinreglering kommer inte att göra det svårare för gängkriminella – de kommer inte att skaffa licens och de kommer inte sluta skjuta för att magasin blir licenspliktiga. Det kommer i stället att slå mot några av de mest laglydiga medborgarna i Sverige – de som redan har tillstånd att inneha vapen – sportskyttar och jägare.

Det är dock inte bara den svenska regeringen som vill detaljstyra, EU har även sina händer i syltburken. 2017 klubbade Europaparlamentet igenom vapendirektivet, som nu den svenska regeringen vill överimplementera genom att flytta vissa vapen till kategori A, vapen som är i huvudregel förbjudna, och genom att införa nya tidsbegränsade licenser, stick i stäv med justiteutskottets tillkännagivande i juni att ta bort tidsbegränsade licenser. Detta skulle slå hårt mot laglydiga vapenägare.

Men EU slutar inte där, unionen tittar just nu på att utöka förbudet av blyhagel nära våtmarker och mossa. I ett land som Sverige skulle det leda till att det ej går att inneha blyhagel. Enligt den förslagna definitionen skulle Sveriges marker klassas som våtmarker praktiskt taget över hela landet, och en jägare på väg till sina (torra) jaktmarker skulle begå ett brott genom att färdas över våtmark med sin hagelammunition. EU kommissionen har dessutom gett ECHA i uppdrag att utreda ett totalförbud av all blyammunition för såväl hagel och kulor samt för fiskesänken. Detta oavsett markens beskaffenhet.

Mycket av det som regeringen försöker komma åt med sina regleringar finns det redan lagutrymme för, och dessa regleringar försvårar endast för de laglydiga i samhället som vill fortsätta göra det de älskar på fritiden. Jakt och skytte är en livsstil och en folkrörelse.

Regeringen borde i stället vidta åtgärder för att komma åt de illegala vapnen som finns på våra gator. En prioritet borde vara att stärka tullen då insmuggling från exempelvis Balkan är en av de primära vägarna illegala vapen kommer till Sverige. Om Tullverket ges mer resurser och större befogenheter kan vi lättare komma åt de kriminella vägarna för vapensmuggling in i Sverige. Att ge polisen större resurser runt om i landet är också en väg att gå, de får då större chanser att stoppa de kriminella.

Det är helt klart att regeringen går åt helt fel håll när det gäller att stoppa gängvåldet. Att satsa på tullen och polisen är mer effektivt och kan bidra med hjälp på fler områden än bara illegalt vapeninnehav, och EU måste sluta detaljstyra svenskar med förbud som enkla utvägar.

John Widegren (M)
landsbygdspolitisk talesperson
Teodor Johansson
distriktsstyrelseledamot Muf Östergötland
Pia Clerté
flerfaldig mästarinna i dynamiskt skytte

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons