Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna.
Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna. Foto: Tomas Oneborg

Kristersson: Ingen gör de stora klimatstegen på flyget

Moderaterna vill stärka flyget och bygga ut kapaciteten på Arlanda. Men hur går en stärkt och utbyggd flygsektor ihop med en ökad klimatmedvetenhet? När turen i SvD:s intervjuserie #svarapåfrågan kommit till Moderaternas partiledare Ulf Kristersson är temat klimatet.

Publicerad
Efter reklamen visas:
Hur går det för M i valet, Kristersson?

Moderaterna står tillsammans med samtliga riksdagspartier, SD undantaget, bakom den nya klimatlagen som trädde i kraft i januari i år. Enligt ett av lagens klimatmål ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045, för att därefter uppnå ”negativa utsläpp”.

Samtidigt vill partiet bygga ut kapaciteten på Arlanda, med fler internationella direktlinjer och ytterligare landningsbanor.

”Utmaningen ligger i att förena klimatpolitik med tillväxt”.
”Utmaningen ligger i att förena klimatpolitik med tillväxt”. Foto: Tomas Oneborg

Hur går det ihop med minskade utsläpp av växthusgaser?

– Man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Är man ett litet avlångt land i norra Europas utkant som dessutom är en stor exportföretagsnation, är det uppenbart att man behöver flyget. Ett miljöarbete som innebär att vi nedrustar det svenska näringslivet och att vi inte längre kan vara en del av världshandeln är varken meningsfullt eller användbart. Utmaningen ligger i att förena klimatpolitik med tillväxt, säger Ulf Kristersson när han tar emot på partiets högkvarter på Blasieholmen.

Efter sommarens värmebölja och bränder har Moderaternas statsministerkandidat profilerat sig tydligare i klimatdebatten.

Det är väl ingen som vill utöka flygandet i onödan.

Den teknologiska utvecklingen möjliggör förändrade beteenden när det gäller sättet att arbeta, med delade arbetsytor och interaktiva mötesformer. Det har aldrig varit lättare att dela information visuellt även om man befinner sig på olika platser geografiskt.

Annons

Ligger denna utveckling i linje med ett utökat flygresande?

– Det är väl ingen som vill utöka flygandet i onödan. Alla företag jag känner till som jobbar internationellt gör allt de kan för att minska på onödiga resor. Det här handlar inte om folk som reser för skojs skull. Telekonferenser och annan it-teknologi används redan inte minst i stora koncerner och man har färre människor utsända till olika platser. Den processen pågår av både miljömässiga och ekonomiska skäl och är en helt rimlig utveckling.

Efter reklamen visas:
Vem vill Kristersson få över till M?
”Man borde dessutom göra allt man kan för att övergå till mer biobränsleinblandning i flygtankarna”.
”Man borde dessutom göra allt man kan för att övergå till mer biobränsleinblandning i flygtankarna”. Foto: Tomas Oneborg

I Alliansens gemensamma förslag för miljö- och klimatpolitik inför valet för partierna fram att ”förorenaren ska betala för sin miljöpåverkan”. Men som det ser ut i dag så betalar flyget varken skatt på utsläpp eller bränsle.

Annons

Hur ska flyget stå för sin klimatkostnad?

– Den stora frågan handlar om att försöka förhandla om de internationella konventioner som gör det möjligt att beskatta koldioxidutsläppen, så att vi har ett starkare omvandlingstryck i flygindustrin. Det går också att använda styrmedel som start- och landningsavgifter, där de flyg som har mindre miljökonsekvenser får lägre priser. Man borde dessutom göra allt man kan för att övergå till mer biobränsleinblandning i flygtankarna, säger Ulf Kristersson.

Jag tycker att man ska vara noga med att beskatta det som är skadligt i sig.

Enligt en rapport från Energimyndigheten kommer den inhemska produktionen av biodrivmedel nätt och jämnt att räcka till vägsektorn när fordonsflottan ska bli fossilfri 2030. Mängden biobränsle till flygsektorn blir därmed begränsad.

Annons

Har ni tagit med problematiken med den stora efterfrågan på biobränsle i beräkningarna?

– Du har rätt i att det kommer att bli konkurrens, och redan det kommer att driva upp behovet av mer biobränsle. Det är många som påpekar att Sverige har goda förutsättningar på det här området givet vår stora skogsindustri, så vi skulle nog kunna vara ledande även i detta. Konkurrensen kommer att påverka priserna och då ska det också få genomslag i prissättningen.

”Det finns nog ingen som flyger  i dag som inte är medveten om att det får konsekvenser”.
”Det finns nog ingen som flyger i dag som inte är medveten om att det får konsekvenser”. Foto: Tomas Oneborg

Så tycker partierna om flygskatt och andra klimatfrågor

Annons

Enligt beräkningar som gjorts av bland andra forskare vid KTH så försvinner en stor del av klimatvinsten med biobränsle genom höghöjdseffekten. Ökar flygandet dessutom så hamnar utsläppen på samma nivå som med fossila bränslen eller till och med högre.

Men enligt Kristersson finns det inga andra rimliga alternativ än att använda styrmedel som gör att man får betala för detta.

– Jag tycker att man ska vara noga med att beskatta det som är skadligt i sig, och alla metoder man kan använda för att lägga kostnader på rätt ställe är bra. Jag har väldigt svårt att se att själva poängen skulle vara att minska resandet.

– Det finns nog ingen som flyger i dag som inte är medveten om att det får konsekvenser, precis som bilägare är det. Men det betyder inte att vi kan bestämma oss för att alla som bor på landsbygden ska sluta köra bil. Det finns ibland en lätt moraliserande underton, som jag tycker att man ska vara försiktig med.

”Flygskatten som den nu är konstruerad är ett exempel på en symbolåtgärd”.
”Flygskatten som den nu är konstruerad är ett exempel på en symbolåtgärd”. Foto: Tomas Oneborg
Annons

Ökad användning av biobränsle, precis som tekniska innovationer inom flyget, ligger långt fram i tiden. Om vi ska nå de klimatmål som satts upp genom Parisavtalet krävs halverade utsläpp varje decennium.

– Absolut, men om man på allvar säger att Sverige ska sluta flyga internationellt på avstånd som kräver flyg, och om man tror att svensk industri och svenskt näringsliv klarar sig utan internationella kontakter, då får man se vilka konsekvenser det också får. Det är inte realistiskt.

– Flygskatten som den nu är konstruerad är ett exempel på en symbolåtgärd som riskerar att driva trafik från Stockholm till Kastrup och lägga ner några inhemska flyglinjer. Det tror jag för med sig mer skada än nytta. Alliansens grundläggande hållning är att försöka ta de stora kliven där det påverkar som allra mest. Det är ingen i dag som gör de stora klimatstegen på flyget, säger Ulf Kristersson.

Foto: Tomas Oneborg
Efter reklamen visas:
Här är Moderaternas valmanifest

”Utmaningen ligger i att förena klimatpolitik med tillväxt”.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 6

”Man borde dessutom göra allt man kan för att övergå till mer biobränsleinblandning i flygtankarna”.

Foto: Tomas OneborgBild 2 av 6
Bild 3 av 6

”Det finns nog ingen som flyger i dag som inte är medveten om att det får konsekvenser”.

Foto: Tomas OneborgBild 4 av 6

”Flygskatten som den nu är konstruerad är ett exempel på en symbolåtgärd”.

Foto: Tomas OneborgBild 5 av 6
Foto: Tomas OneborgBild 6 av 6