Annons

Kritik mot chefläkarnas roll: ”De är bakbundna”

Karolinskas huvudskyddsombud är oroliga över chefsläkarnas roll.
Karolinskas huvudskyddsombud är oroliga över chefsläkarnas roll. Foto: Lisa Arfwidson / Svenska Dagbladet

Nu växer kraven att chefläkarna – som har en nyckelroll för att garantera patienter en säker vård – behöver göras mer fristående från sjukhusledningarna.

– I dag är chefläkarna bakbundna och ger inte en ärlig bild av vårdkrisen, säger huvudskyddsombud Christer Almgren-Lidman på Karolinska.

Under strecket
Publicerad

Mikael Nilsson och Christer Almgren-Lidman Karolinskas båda huvudskyddsombud.

Foto: Lisa Arfwidson / Svenska Dagbladet

Redan före coronapandemin var larmen många från vårdpersonal och medierapporteringen omfattande om vårdkrisen. Många varnar för att man riskerar patientsäkerheten, andra anser att den redan satts ur spel och att patienter blivit felbehandlade eller till och med avlidit.

– Vi på golvet vet ju att det är så men jag har aldrig hört någon chefläkare erkänna att det är någon fara för patientsäkerheten. Det absurda är att vi skriver avvikelserapporter och anmäler alla tillbud, men sedan tas det inte på allvar, säger Christer Almgren-Lidman, infektionsläkare och huvudskyddsombud på Karolinska i Huddinge.

Det är ofta en chefläkare som ska kommentera en krissituation som uppstått. Svaret är nästan alltid att läget är ansträngt, men att det inte finns någon risk för patientsäkerheten.

I Region Stockholm finns drygt 25 chefläkare. Några är centralt placerade hos sjukvårdsförvaltningen och nära regionledningen, men de flesta finns på sjukhusen. De är rådgivare till sjukhusledning och har det högsta medicinska ansvaret för just patientsäkerheten.

Annons
Annons

Men att de är så nära kopplade till arbetsgivaren och verksamhetsledningen ifrågasätts nu alltmer. Exempelvis utreder Läkarförbundet om chefläkaruppdraget kan vara statligt och mer fristående. Och vara en del av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i stället.

– Vi har ingen klar linje, men nu funkar det inte bra. Chefläkarna är lojala med sjukhusledningarna och blir för bakbundna. De sitter i en kniptång och slätar oftast över problemen, är de för ärliga kan jobbet ryka direkt, säger Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening med nästan 10 000 medlemmar.

Vi skriver avvikelserapporter och anmäler alla tillbud, men sedan tas det inte på allvar.

SvD har flera gånger avslöjat hur sjukhusledningar gått hårt åt frispråkiga läkare som slagit larm om missförhållanden. Exempelvis 2005 då Radiumhemmets chef, Ulrik Ringborg, fick sparken när han protesterade mot hur illa cancervården fungerade.

– Det kom till en gräns när vi tvingades stänga vårdplatser. Då kunde varken jag eller min personal vara tyst längre. Jag hade inget val och då fick de sparka mig, säger Ulrik Ringborg.

Hjärtkirurgen Jan Liska tvingades hoppa av när han varnade för att patientsäkerheten var hotad inför starten av Nya Karolinska i november 2016.

– Fristående chefläkare som är kopplade till IVO skulle stärka patientsäkerheten, säger han.

Mikael Nilsson är akutläkare och huvudskyddsombud på Karolinska i Solna. Han menar att vårdens kriser inte blir lösta så länge chefläkarna skyddar sin huvudman från dålig publicitet.

– Sjukhuset vill inte figurera i negativa sammanhang och få sitt varumärke försämrat. Som skyddsombud vill jag ha en dialog med chefläkarna, men då måste de vara opartiska och ge en sann bild av läget även om det gör ont för sjukhusledningen.

Annons
Annons

Mikael Nilsson och Christer Almgren-Lidman Karolinskas båda huvudskyddsombud.

Foto: Lisa Arfwidson / Svenska Dagbladet

Högst ansvarig chefläkare i Stockholm är Johan Bratt. Han är rådgivare åt sjukvårdsdirektören Björn Eriksson och leder hela chefläkarnätverket. Huvudfokus är patientsäkerheten och den har han stått upp för flera gånger.

– Som chefläkare måste man ha integritet och argumentera för sin sak. När det är problem ingår det i jobbet att vara obekväm. Då är det bra att vara nära vården och personalen på sjukhuset. Om chefläkaren är på tillsynsmyndigheten kan det bli lite geggigt, det är viktigt att skilja på rollerna, säger Johan Bratt.

Mikael Nilsson och Christer Almgren-Lidman Karolinskas båda huvudskyddsombud.
Mikael Nilsson och Christer Almgren-Lidman Karolinskas båda huvudskyddsombud. Foto: Lisa Arfwidson / Svenska Dagbladet

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, anser att intern revision i myndighetsvärlden är svag.

– IVO måste förstärkas om chefläkarna knyts dit. Vi är rätt förtjusta i kontroll och tillsyn i Sverige. Men ingen tjänsteman eller politiker åtalas för tjänstefel även om alla rekvisit är uppfyllda. Om några blev uppspikade på kyrkväggen skulle mycket förändras, säger han.

Det moderata vårdpolitiska regionrådet Tobias Nässén ser ingen risk att chefläkarna blir bakbundna och känner större lojalitet med sjukhusledningen än patienterna.

– Våra chefläkare har lång erfarenhet och hög integritet. Det viktiga är att förbättringsförslag och kritik lyfts upp på bordet så att man hittar lösningar. Det löses inte genom att chefläkaren flyttas bort till en statlig myndighet.

Vem litar du på om vårdpersonal slår larm samtidigt som chefläkaren tonar ner problemet?

– Finns alltid två sidor av myntet. Chefläkare har en viktig övergripande roll men medarbetarna måste alltid känna att de kan ta upp problem med sin närmaste chef.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons