Annons

Kritik mot förslag om tre skolterminer

Lärarförbunden är kritiska till att ta av sommarlovets veckor.
Lärarförbunden är kritiska till att ta av sommarlovets veckor. Foto: Janerik Henriksson/TT

Kortare sommarlov och fler terminer. Malmö kan bli först i Sverige med att införa tre terminer i grundskolan. Men lärarförbunden är kritiska:

– En del av att man orkar arbeta som lärare är att man har en lång sammanhängande sommarledighet, säger Åsa Fahlén förbundsordförande vid Lärarnas Riksförbund.

Under strecket
Publicerad

Under onsdagen kom nyheten att Malmö stad har planer på att införa tre terminers läsår i grundskolan. Tanken bakom förslaget är att råda bot på skolsegregationen, eftersom många elever från resurssvaga förhållanden halkar efter i inlärningen i och med det långa sommaruppehållet.

Det handlar om ett pilotprojekt som, om allt går i lås, kan starta redan 2020. Undervisningstimmarna ska inte bli fler, utan det handlar om att ta av sommarlovets veckor och flytta runt dem över året för ett mer kontinuerligt läsår, förklarar Sara Wettergren (L), skolkommunalråd i Malmö.

– Vi ser att vi har ett kunskapstapp hos många elever efter det långa sommarlov vi har i Sverige. Framförallt hos elever som har ett annat modersmål än svenska och som lever i mer socioekonomiskt utsatta områden.

Förslaget är inte nytt. Fler terminer och kortare sommarlov är ett återkommande inslag i skoldebatten. Moderaterna är ett av de partier som återkommande velat införa ett system med tre terminer för att jämna ut kunskapsskillnaderna. I höstas öppnade Amerikanska gymnasiet i Göteborg, den första gymnasieskolan med ett läsår bestående av tre terminer.

Annons
Annons

Förslaget om tre terminer i grundskolan möts av viss skepticism från fackförbundens håll. Både Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund betonar vikten av att ta in lärarnas perspektiv.

– Ska man införa en sån här stor förändring – då behöver man ha lärarna med sig, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande i Lärarförbundet.

Åsa Fahlén, förbundsordförande vid Lärarnas Riksförbund, är inne på samma spår. Får inte lärarna en bra miljö och en god arbetssituation – då blir det inte bra för eleverna oavsett, menar hon.

– Har man tre terminer blir det tre avstämningsperioder. Kommer det att öka arbetsbelastningen för lärare? Det är redan i dag en ganska pressad yrkeskår.

I dagsläget saknas 65 000 lärare och bara sju av tio i grundskolan är behöriga, enligt Lärarförbundet. Det långa sommarlovet har blivit nästan heligt i lärarkåren och det är inte okontroversiellt att förkorta det.

– En del av att man orkar arbeta som lärare är att man har en lång sammanhängande sommarledighet, säger Åsa Fahlén.

– Jag är helt säker på att det finns lärare som tycker att ett kortare sommarlov vore droppen och därmed i värsta fall kanske väljer att lämna yrket, säger Johanna Jaara Åstrand och fortsätter:

– Men jag tror också att det finns lärare som skulle vara nyfikna och se vad det skulle göra för undervisningen och den egna utvecklingen.

Sara Wettergren (L) poängterar att Sverige är ganska unikt med så långa sommarlov.

– Det här systemet är verkligen uråldrigt och kanske är det dags att börja fundera. Vi ser ökade klyftor och segregation i skolan. Sen är det jätteviktigt att säga att detta inte är en enda lösning, förklarar hon.

De båda lärarförbunden betonar att ett projekt som tre terminer måste vara grundat i forskning och noga följas upp.

Utbildningsminister Anna Ekström skriver i en kommentar till SvD:

”Skolor har redan idag stor frihet att förlägga undervisningsterminerna efter vad som passar verksamheten, så det finns egentligen inga hinder för andra skolor att följa efter. Det är bra om eleverna får mer tid med duktiga lärare, det gör att alla elever lär sig mer.”

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons