Annons

Olof Ehrenkrona:Kronan väger lätt och faller djupt

Foto: Jessica Gow/TT

Kronan förlorar i värde.

Under strecket
Publicerad

Den heter f+ och är en digital nyhetstjänst från Svenskt näringsliv som bevakar frågor som rör företagsamhetens villkor. Genom att fokusera på företagsnära nyheter har f+ etablerat sig som en av de mest intressanta aktörerna inom affärs- och ekonomijournalistiken.

När konjunkturdata snabbt försämras och med en valuta som skvalpar frågar sig många hur det påverkar olika branscher och enskilda företag. Makrosiffror säger mycket, men långtifrån allt om vem som drabbas och som gynnas. Det är därför gamla tiders rutinerade konjunkturbedömare hade sina egna favoritdata från ekonomins mikroplan. Finansminister Gunnar Sträng lär till exempel ha förhört sig om antalet godsvagnar som stod stilla på bangårdarna.

Med reservation för att det är anekdotisk information. Den säger ändå en hel del om behovet av att förankra den ekonomiska politiken i den verklighet som handlar om kostnader och intäkter och om det optimala utnyttjandet av produktionsfaktorerna i ett företag, det vill säga det ekonomiska utbytet av insatt kapital och nedlagt arbete.

Annons
Annons

Att villkoren kan skilja sig mycket åt i de yttersta delarna av det ekonomiska kapillärsystemet illustreras av två intervjuer med bara några dagars mellanrum i f+ om effekterna av kronförsvagningen. Den ena är med Robert Tenselius, ekonom hos Teknikföretagen och den andra är med Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal.

På Teknikföretagen varnar man för att sätta sin lit till att kronans sjunkande värde ska rädda konkurrenskraften. För Livsmedelsföretagen är kronförsvagningen ett hot mot densamma. Den gamla sanningen att försämrade bytesförhållanden och inhemska stigande kostnader relativt enkelt kan pareras med nedskrivningar av kronan eller en automatisk anpassning via en flytande växelkurs håller inte längre.

Exportföretag som inte behöver importera sina insatsvaror gynnas visserligen av en sjunkande krona, åtminstone till den nivå då kronan blivit så billig att företagen kan köpas upp till reapris. Men för företag som importerar en stor andel av förädlingsvärdet ser verkligheten annorlunda ut. De får svårt att kompensera sig genom prishöjningar och förlorar ofta mer i konkurrenskraft än som följer av den mekaniska valutaomräkningen.

I ett läge då konjunkturen vänder och arbetslösheten i Sverige redan är klart högre än i jämförbara länder i EU är detta ett stort problem på ingång. Det gäller i synnerhet som de mest utsatta företagen tenderar att tillhöra de mest arbetsintensiva som därigenom också drabbas hårdare av lönekostnadsökningar som är större än i andra länder.

Om Livsmedelsföretagens Carl Eckerdal har rätt så står vi inför en tämligen betydande ökning av arbetslösheten som orsakas av kronförsvagningen, således en utveckling tvärtemot den gängse nationalekonomiska tolkningsramen. Det är populärt att skylla kronraset på Riksbanken men det är inte givet att Svarte Petter sitter på Brunkebergstorg. Mycket talar för att det i stället är utbudsrestriktioner till följd av en misslyckad och otillräcklig politik som undergräver tilltron till Sveriges långsiktiga ekonomiska utveckling och som gör den svenska kapitalmarknaden mindre attraktiv för utländskt kapital.

De finansiella marknaderna har minnen som en elefant och ögon i nacken. Sverige har alltför ofta varit en osäker investeringsmiljö med en skvalpande valuta och kostnadsdrivande flaskhalsar. I dagens värld vill det till en mycket ljus framtid för att kompensera en tvivelaktig historia.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons