Annons

Välfärdsföretag kan runda vinststopp – kryphål kvar

De största företagen kommer att kunna runda vinststoppet. Den bedömningen gör revisionsföretaget Grant Thornton, som menar att det finns gott om kryphål i regeringens lagrådsremiss om välfärdsföretagen.

Under strecket
Publicerad

Regeringen och Vänsterpartiet är färdiga med det förslag om vinstbegränsningar i välfärden som utlovats sedan valet 2014. Om det går igenom i riksdagen skulle det, enligt Grant Thornton, drabba små och medelstora företag hårdast.

Foto: Anders Wiklund/TT Bild 1 av 3

Mats Fagerlund, chef för Advisory på Grant Thornton.

Foto: Grant ThorntonBild 2 av 3

Advokaten Eva-Maj Mühlenbock.

Bild 3 av 3

Regeringen och Vänsterpartiet är färdiga med det förslag om vinstbegränsningar i välfärden som utlovats sedan valet 2014. Om det går igenom i riksdagen skulle det, enligt Grant Thornton, drabba små och medelstora företag hårdast.

Foto: Anders Wiklund/TT Bild 1 av 1
Regeringen och Vänsterpartiet är färdiga med det förslag om vinstbegränsningar i välfärden som utlovats sedan valet 2014. Om det går igenom i riksdagen skulle det, enligt Grant Thornton, drabba små och medelstora företag hårdast.
Regeringen och Vänsterpartiet är färdiga med det förslag om vinstbegränsningar i välfärden som utlovats sedan valet 2014. Om det går igenom i riksdagen skulle det, enligt Grant Thornton, drabba små och medelstora företag hårdast. Foto: Anders Wiklund/TT

Enligt Grant Thornton är det de små och medelstora företagen som skulle drabbas hårdast om regeringens och Vänsterpartiets förslag till vinstbegränsningar går igenom i riksdagen.

Mats Fagerlund, chef för Advisory på Grant Thornton, menar att de undantag som finns för att hjälpa mindre företag i praktiken är ointressanta.

– Undantaget som gör att ett företag får tjäna i vart fall ett prisbasbelopp ser vi som helt meningslöst. 46 000 kronor är inte mycket pengar ens för de allra minsta företagen, säger han.

Ett litet företag som driver en eller ett par skolor eller vårdcentraler har inte ekonomiska resurser att till exempel köpa sina lokaler.

Som förslaget är utformat mäts den tillåtna vinsten mot företagens så kallade operativa kapital. Det enklaste sättet att öka den tillåtna vinsten blir att binda mer kapital i rörelsen, till exempel genom att köpa sina lokaler.

Annons
Annons

Mats Fagerlund, chef för Advisory på Grant Thornton.

Foto: Grant ThorntonBild 1 av 1

Redan när utredningen om vinster i välfärden kom varnade flera experter för att förslaget lämnade gott om kryphål för den som vill fortsätta tjäna pengar.

De flesta av de kryphålen finns kvar, men enligt Mats Fagerlund är det bara de största koncernerna med kapitalstarka ägare som kommer att kunna utnyttja dem.

– Ett litet företag som driver en eller ett par skolor eller vårdcentraler har inte ekonomiska resurser att till exempel köpa sina lokaler, säger Mats Fagerlund.

Mats Fagerlund, chef för Advisory på Grant Thornton.
Mats Fagerlund, chef för Advisory på Grant Thornton. Foto: Grant Thornton

En annan metod som en större koncern kan ta till för att minska vinsten är att skapa mer eller mindre fejkade kostnader i rörelsen. Det är inte koncernerna som Attendo och Internationella Engelska Skolan som kommer att ha begränsningar på hur mycket pengar de kan tjäna, utan vart och ett av de dotterbolag där verksamheten bedrivs.

Till exempel kan företagen öka internfaktureringen för koncerngemensamma kostnader och därmed minska vinsten i dotterbolagen.

Det faktum att stora revisionsbyråer flaggar för att det finns kryphål tyder på att det kommer att bli så även här.

– Lagrådsremissen talar om att det inte ska vara tillåtet att ta ut mer än marknadsmässiga ersättningar, men det öppnar alltid för tolkning vad en marknadsmässig ersättning egentligen är.

Tanken är att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska kontrollera efterlevnaden.

Annons
Annons

Advokaten Eva-Maj Mühlenbock.

Bild 1 av 1

– Om de ska driva det här kommer de att tvingas ta ett stort antal ärenden till domstol för att pröva vad som är en skälig ersättning. Det kommer i så fall att bli extremt komplicerat.

Advokaten Eva-Maj Mühlenbock.
Advokaten Eva-Maj Mühlenbock.

– Det är inte så att lagförslaget gör det möjligt för en koncern att ha riktigt höga marginaler. Men det finns absolut en möjlighet för de större koncernerna att övervintra under några år, om man bedömer att lagen kommer att avskaffas efter nästa val, säger Mats Fagerlund.

Advokaten Eva-Maj Mühlenbock på Lindahl har tidigare varit kritisk mot utredningens förslag. Hon menar att det är mycket svårt att skriva en lag som inte öppnar för den här typen av tolkningar.

– Det är svårt att skriva en lag som inte öppnar för tolkningar. Vi ser ju med skattelagstiftningen att det ofta blir så att reglerna tillämpas på ett annat sätt än de var avsedda. Det faktum att stora revisionsbyråer flaggar för att det finns kryphål tyder på att det kommer att bli så även här.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons