Annons

Janerik Larsson:Kulturkrig eller reformpolitik?

 NATO Secretary-General Anders Fogh Rasmussen gives interview in his office at NATO headquarters in Brussels, Belgium on 10.02.2014
NATO Secretary-General Anders Fogh Rasmussen gives interview in his office at NATO headquarters in Brussels, Belgium on 10.02.2014 Foto: Wiktor Dabkowski
Under strecket
Publicerad

Det finns två starka föreställningar bakom Centerns och Liberalernas agerande i frågan om regeringsbildning.

Den ena är att vi befinner oss i ett tyskt 30-tal och att Hitler är på väg att ta makten. Den uppfattningen har tydligast formulerats av Anders Lindberg på Aftonbladet som ju onekligen har ett politiskt egenintresse i sammanhanget.

Den andra är att ”det håller på att bli som i Danmark” där Dansk Folkeparti idag är det största borgerliga partiet och sannolikt går in i nästa borgerliga regering. Alternativt kan ju Dansk Folkeparti tänka sig en allians med de danska socialdemokraterna som ju numera vänt sin gamla vänsterliberala samarbetspartner Radikale Venstre ryggen och signalerar intresse av samarbete med DF.

Tidigare i år utkom i Danmark boken “Værdikæmperne – slaget om danskernes sjæl. VK-regeringerne fra 2001-2011” av Michael Jannerup, redaktör på Gyldendal, och Altingets Esben Schjørring.

När Altinget publicerade ett utdrag ur boken i januari var rubriken: Da Venstre lod DF få æren for udlændingepolitikken.

Annons
Annons

Här finns en koppling till de senaste årens svenska politiska utveckling.

När Venstre under Anders Fogh Rasmussen lade om sin politik radikalt från en nyliberal statskritik till vad väl får kallas välfärdsstatskramande så innebar det inte att partiet och statsministern fullt ut tog ansvaret (eller äran om man så vill) för det centrala i den nya politiken. Man lät i stället DF ta äran av den nya utlänningspolitiken.

I bokens sammanfattning (sid 462) heter det (min översättning) om den nya utlänningspolitik som Bertel Haarder stod för 2002 att ”tio år efter att Haarder närmast beskylldes för att vara nazist och fascist så är hans lagar den nya politiska grunduppfattningen som alla svär trohet till”.

Varför blev reaktionerna så våldsamma 2002? Jo för att de pekade på en motsättning i den danska välfärdsvardagen som handlar om ömsesidighet, gemenskap, tillit och öppenhet också i relation till främmande danskar som man inte hade något att göra med. Den strama utlänningspolitiken handlar om det motsatta. Om exklusion, kontroll och bristande tillit.

DF som då var i det närmaste obefintligt på den danska politiska kartan tog över uppdraget att kommunicera den nya utlänningspolitiken.

De gamla borgerliga partierna förlorade greppet om en frågeställning som än idag är helt central i dansk politik och där nu Venstre söker härma DF för att locka tillbaka väljare.

Den centrala politiska aktören var Anders Fogh Rasmussen som 1998 - 1999 beslöt sig för att politisera utlänningspolitiken. Haarder hade som minister ansvaret för att verkställa politiken i regeringen.

Annons
Annons

Susanna Birgersson som skrev om denna danska bok drog i juni i en krönika i Expressen dessa slutsatser:

Med ett stort SD i riksdagen, som i likhet med Dansk folkeparti främst är intresserade av klustret migration-integration-islam-kultur, kan det ligga nära till hands att ge upp ambitionerna om genomgripande ekonomiska strukturella reformer och i stället låta politiken bli till en kulturkamp. 

Men borgerligheten måste fortsätta driva borgerlig politik: sänka skadliga skatter, fullfölja reformeringen av skolan, tygla politikens reflex att styra allt från forskning till barnuppfostran, göra de smärtsamma avregleringarna på bostadsmarknaden, möjliggöra en kraftigt utbyggd tjänstesektor och andra för framtiden nödvändiga reformer.

Risken är annars att borgerligheten både gör sig själv överflödig, och, liksom i Danmark, splittras upp i oändligt många fraktioner och där det enda parti som verkligen vill sänka skatter och reformera systemen närmast betraktas som extremt.

En fråga är ju var vi nu befinner oss i relation till detta. Är det borgerliga reformer som nu prioriteras eller ett kulturkrig med SD?

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons