Annons

”Kulturministern far med osanning”

Lotta Finstorp och John Weinerhall (M).
Lotta Finstorp och John Weinerhall (M). Foto: Henrik Montgomery/TT, Riksdagen

Regeringen väljer att tala om Svenska kyrkan primärt som ett kulturarv som kan styras från statligt håll. Signalerna är subtila men tydliga, skriver Lotta Finstorp och John Weinerhall (M) i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

SLUTREPLIK | SVENSKA KYRKAN

I en replik på vår debattartikel om regeringens försök till styrning av Svenska kyrkans verksamhet försöker kulturminister Amanda Lind göra gällande att vi moderater inte är läskunniga. Inget annat kunde vara mer fel. Vi har noga läst regeringens förslag och till skillnad mot vad ministern svarar kunnat läsa oss till motsatsen.

I regeringens förslag som riksdagen har att ta ställning till står det uttryckligen att det är regeringens bedömningar, bland annat gällande hur kyrkans verksamhet ska bedrivas ur ett hållbarhetsperspektiv, samt hur kyrkorummen ska användas.

Trots detta påstår alltså kulturminister Amanda Lind i sin replik att hon inte känner igen sig i att regeringen skulle vilja styra kyrkan. Vi moderater är heller inte de enda som har uppmärksammat detta, så väl kyrkligt engagerade som ledarsidor har kritiserat regeringens förslag.

Vidare slår kulturministern fast att kyrkan är ett kulturarv som tillhör oss alla och bevisar därmed att hon inte förstått problematiken. Kyrkobyggnaderna med dess långa historia är inget museum eller neutrala rum där vi alla går och tittar på religiösa föremål från en svunnen tid. Kyrkan är framför allt en religiös hemvist och en levande plats för tillbedjan och lovsång för många i vårt land. Förekomsten av kyrkor är alltså ett yttre tecken på att vi lever i en demokrati där alla människors rätt att tro eller inte tro värnas.

Annons
Annons

I ett Sverige som förändrats i grunden de senaste trettio åren måste staten värna det sekulära samhället, som inkluderar både troende och icke troende, såväl som religionsfriheten. En modern politik bör ta steg bort från det gamla statskyrkotänkande där stat och kyrka höll ihop. Regeringen väljer istället att tala om Svenska kyrkan primärt som ett kulturarv som kan styras från statligt håll. Signalerna är subtila men tydliga. I ett mångkulturellt Sverige tänker regeringen inte frivilligt släppa taget om det största trossamfundet. Detta gynnar vare sig Svenska kyrkan eller samhället i stort.

Slutligen hävdar kulturministern att Moderaterna skurit ner stödet till kulturen. Sanningen är att alliansregeringen med en moderat kulturminister tillförde kulturen en miljard under åtta år trots den allvarligaste ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Detta var i ett internationellt perspektiv unikt. Avseende den kyrkoantikvariska ersättningen har regeringen och Moderaterna haft på kronan samma budget de senaste fem åren. Detta är fakta och en kulturminister borde inte sprida falska uppgifter.

Lotta Finstorp (M)
kulturpolitisk talesperson
John Weinerhall (M)
riksdagsledamot och ansvarig för trossamfundsfrågor

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons