Annons

Amanda Lind: Skydda konsten från politiker

Kulturminister Amanda Lind (MP).
Kulturminister Amanda Lind (MP). Foto: Simon Rehnström

Kulturen måste vara fredad från politisk styrning. Det säger kulturminister Amanda Lind och öppnar för nya åtgärder för att säkra den konstnärliga friheten:

– Jag utesluter inte att vi kan behöva ta fler steg under den här mandatperioden.

Under strecket
Publicerad

Kulturminister Amanda Lind (MP) lyfter fram 2017 års museilag som ett bra exempel på hur kulturens självständighet kan skyddas från klåfingriga politiker. Lagen definierar vilka roller och vilket ansvar museerna och deras huvudmän har gentemot varandra och att det ska finnas armlängds avstånd mellan kultur och politik.

– Vi ska aldrig behöva vara rädda för att statliga bidrag påverkar hur kulturskapare politiskt inriktar sin konst. Det måste vi vara väldigt tydliga med och det är något som vi under förra mandatperioden tog vissa steg mot, till exempel med museilagen. Jag utesluter inte att vi kan behöva ta fler steg den här mandatperioden. Jag kommer att följa och titta noga på de frågorna, säger hon under en utfrågning på SvD:s scen i Almedalen.

Efter reklamen visas:
Kulturministern om hur mycket kulturen ska styras

Hur skulle ett steg i den riktningen kunna se ut?

– Till exempel har Myndigheten för kulturanalys föreslagit en studie som mer systematiskt tittar på hur principen om armlängds avstånd fungerar i praktiken. Det skulle kunna vara ett sätt att värna och utveckla den konstnärliga friheten.

Annons
Annons

Vi kan behöva ta fler steg för att skärpa gränserna för att säkra den konstnärliga friheten.

Kulturministern menar att det i dag finns en tendens att politiker har synpunkter på innehållet i kulturen och ibland till och med aktivt vill styra den. Hon refererar bland annat till en fråga hon fick av Björn Söder (SD) i riksdagen, där han tyckte att hon borde ”ta Konstnärsnämnden i örat” för att myndigheten delat ut bidrag till ett konstnärligt projekt som han ogillade.

– När vi får debatter där höga politiker går ut och tycker att konstverk är moraliskt förkastliga eller att det hädar eller smädar och därför inte borde få stöd – då är vi illa ute. Det är jättefarligt och därför är jag absolut ödmjuk inför att vi kan behöva ta fler steg för att skärpa gränserna för att säkra den konstnärliga friheten.

Men även Amanda Lind och framför allt hennes partikollega och företrädare på kulturministerposten, Alice Bah Kuhnke, har fått kritik för att påverka kulturens innehåll. Till exempel varnade bokförläggare förra året för att regleringsbrevet till Kulturrådet från 2018 kunde komma att påverka vilka böcker som fick stöd. I regleringsbrevet står det bland annat att myndigheten ska verka för att ”främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, integrera ett hbtq-perspektiv i den ordinarie verksamheten och vidta de insatser som myndigheten bedömer lämpliga”.

Kulturministern menar dock att hon är mycket vaksam på att den konstnärliga friheten inte påverkas av kulturdepartementets olika direktiv till kulturmyndigheter:

– Självklart ska jag som politiker kunna sätta mål för en myndighets övergripande arbete – att man till exempel ska jobba med jämställdhet och mångfald. Men när man sedan går in och bedömer enskilda konstnärliga ansökningar eller enskilda projekt, ja, då är det otroligt viktigt att kvaliteten är det som avgör, säger Amanda Lind.

Krav på styrning av kultur bottnar ofta i att den kan provocera. Har du själv blivit geniunt upprörd över något konstverk någon gång?

– Nej, det kan jag inte minnas att jag har blivit – och skulle det vara så, är väl också det bra? Det är väl inget fel att bli lite upprörd och känna saker? Men sedan får man inte dra slutsatsen att det där ska förbjudas, eller det där ska inte få stöd. Konsten måste få vara kritisk och kunna göra även mig arg. Så det är bara att provocera på!

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons