Annons

Kulturrådet: "Det är bokens kvalitet som bedöms"

Nobelpristagare som bedömts utifrån sin kvalitet.
Nobelpristagare som bedömts utifrån sin kvalitet. Foto: PETER MORRISON / AP
Under strecket
Publicerad

Med anledning av kolumnen Alice Munro hade inte klarat normen (8/1), har följande kommentar inkommit från Kulturrådet:

I lördagens SvD skriver Inger Enkvist i sin krönika på ledarsidan att den kanadensiska novellförfattaren Alice Munro förmodligen inte ”hade klarat normen” för att få kulturstöd i Sverige. Antagandet sker mot bakgrund av höstens debatt om hur identitetspolitik och normkritik kan tänkas påverka den nationella kulturpolitiken.

Kulturrådet är den statliga myndighet som fördelar stöd till utgivning av kvalitetslitteratur och vi vill därför gärna bidra med fakta. Mellan 2009 och 2015 har Kulturrådet tagit emot fem ansökningar om efterhandsstöd för svenska översättningar av Alice Munros böcker: Utsikten från Castle Rock, Nära hem, För mycket lycka, Brinnande livet och På fri fot. Samtliga har beviljats stöd från Kulturrådet. Litteraturstöd beslutas av arbetsgrupper där ledamöterna har expertkompetens inom litteraturområdet. När det gäller ansökningar inom skönlitteratur bedöms bokens kvalitet utifrån intensitet, originalitet och komplexitet samt förnyelse eller självständighet ifråga om litterär teknik.

Annons
Annons

Lotta Brilioth Biörnstad, chef för Enheten för litteratur och kommunikation, Kulturrådet

Inger Enkvist svarar: Artikeln utgår från en text av Johan Lundberg som studerar miljöpartiets kulturpolitik och det Kulturdepartement som styrs av miljöpartiet. Boken konstaterar att den politiska linje som miljöpartiet vill stödja framhåller författares och litterära gestalters tillhörighet till vissa grupper, oftast minoritetsgrupper. Jag använder sedan en bok av Munro som exempel på hög litterär kvalitet där grupptillhörighet inte betonas. Rubriker sätts som bekant av rubriksättare.

Det är utmärkt att en annan svensk instans, Kulturrådet, delar min uppfattning om den höga kvaliteten hos Munro, en uppfattning också delad av Svenska Akademien som tilldelade henne Nobelpriset. Kulturrådet har sett till kvalitet och inte till författarens eller de beskrivna personernas grupptillhörighet, vilket är utmärkt, men det ändrar inte den kritiska syn man kan ha på en kulturpolitik sedd som identitetspolitik. Kulturrådets problem gäller nog inte mig utan Kulturdepartementet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons