Annons

Kungen skrev en bok om konsten att vara kung

”Det skall en gång ha funnits en kung som var mycket lärd och skrev böcker om allt möjligt, bland annat om häxor och tobaksrökning. Han skall till och med ha skrivit en bok om konsten att vara kung. Vem var det?”

Publicerad
Kung Jakob skrev en av de första publikationerna i världshistorien som med kraft vände sig mot bruket av tobak i allmänhet och tobaksrökning i synnerhet.
Kung Jakob skrev en av de första publikationerna i världshistorien som med kraft vände sig mot bruket av tobak i allmänhet och tobaksrökning i synnerhet. Foto: IBL

Kungen hette Jakob och regerade på de brittiska öarna. Han föddes 1566 och tillträdde formellt tronen som kung av Skottland redan 1567, i samband med att modern Maria Stuart störtades. Han ärvde den engelska kronan efter sin avlägsna släkting Elisabet I år 1603. I skotsk historia är han känd som Jakob VI, i engelsk som Jakob I.

Jakob räknas som en av Europas lärdaste monarker genom tiderna. Han hade vittra intressen och ett livligt intellekt, vilket inte alltid var till omgivningens gagn. Till hans mörka sidor, som han delade med alltför många mäktiga män och kvinnor under 1500- och 1600-talen, hörde en fascination för häxeri och trolldom, vilket han svurit att bekämpa. Jakob presiderade nitiskt över rättegångar mot misstänkta häxor, organiserade Skottlands första stora häxjakter och medverkade personligen vid tortyrsessioner. År 1597 publicerade han en bok i ämnet, Daemonologie.

Redan vid 18 års ålder skrev han en manual för poetiskt författarskap och en skildring av skotsk lyrisk tradition.

Annons

I slutet av 1590-talet skrev Jakob också två böcker om kungaämbetets teologiska fundament, i vilka han utforskade bibliska argument för monarkens maktutövning: The True Law of Free Monarchies (1598) och Basilikon Doron (1599). Här närmade han sig den typ av tänkande som skulle komma att förknippas med 1600-talets absolutism, den statsideologi som nedprioriterade parlamentets och andra folkvalda församlingars välde till förmån för kungens. Jakob var av den bestämda uppfattningen att monarker endast var ansvariga för Gud och att de borde äga rätten att styra sina riken utan att blockeras av andra maktfullkomliga instanser. Basilikon Doron var dessutom ämnad att användas som handbok i konsten att vara kung.

Om en nutida läsare har svårt att ta till sig budskapet i Jakobs böcker om häxor och kungar är det desto lättare – åtminstone för oss icke-rökare – att sympatisera med A Counterblaste to Tobacco, som Jakob skrev 1604. Skriften räknas som en av de första publikationerna i världshistorien som med kraft vände sig mot bruket av tobak i allmänhet och tobaksrökning i synnerhet.

Förutom denna egna produktion var Jakob en aktiv litteraturmecenat. Redan vid 18 års ålder skrev han en manual för poetiskt författarskap och en skildring av skotsk lyrisk tradition. Som engelsk kung vidareutvecklade han sin renässansådra och understödde med kraft William Shakespeare och andra av tidens prominenta kulturella gestalter; i en tidigare blogg har jag redogjort för hur Shakespeare smickrade Jakob genom att låta honom och hans anfäder framträda i dramat Macbeth. Jakob sponsrade dessutom den kända engelska bibelöversättningen, King James Bible från 1611, som fortfarande används flitigt.

Annons
Annons
Annons

Kung Jakob skrev en av de första publikationerna i världshistorien som med kraft vände sig mot bruket av tobak i allmänhet och tobaksrökning i synnerhet.

Foto: IBL Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons