Annons

Kunskap viktigare än egna förråd

ÖVERLEVA Sedan slutet av 2000-talet ligger Sveriges värn- och civilplikt vilande. I dag är varje hushåll till stor del ansvarigt för sin egen krisberedskap. Men kunskapen om hur man ska klara sig har till stor del försvunnit, varnar Civilförsvarsförbundet.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1
Bild 1 av 1

PREPPERS | DEL 3

– Vi lever i ett tryggare samhälle än för 50 år sedan, men när samhällets resurser inte fungerar är vi sämre rustade i dag. Den egna kunskapen om hur man ska klara sig har till stor del försvunnit, säger Jan Alsander, utbildningschef på Civilförsvarsförbundet.

Under kalla kriget utvecklades Sveriges beredskapslager med mat, olja, läkemedel och drivmedel. Men 2002 avskaffades beredskapsförordningen och med undantag för ett oljelager som räcker i 90 dagar är det mesta i dag bortplockat.

Livsmedelsverket är nationell samordnare för kris- och beredskapsplanering av livsmedelsförsörjning. I en rapport från 2013 framkom att livsmedelsförsörjningen skulle ändras radikalt och Sverige hotas av svält vid en allvarlig energikris.

Annons
Annons

– I dag pratar man mycket om den enskildes ansvar i händelse av kris och så var det förr också, men då gav staten människor gedigen kunskap. Sedan värn- och civilplikten lagts vilande har bland annat kunskaper i första hjälpen och hur man klarar ett långvarigt elavbrott minskat. Man säger till folk att de måste ta eget ansvar, men då måste man utbilda folk i hur de ska göra det, säger Jan Alsander om landets krisberedskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bildades 2009 och har till uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. MSB har i en rapport till regeringen identifierat och analyserat en rad scenarion som skulle kunna inträffa och som skulle få stora konsekvenser för samhället. Det rör sig bland annat om våldsamma upplopp i svenska städer, terrorattentat och kärnkraftshaveri.

I Sverige har vi varit förskonade från den här typen av större olyckor med stora konsekvenser för samhällets funktionalitet. Att många är dåligt förberedda tror Marcus Årskog, informatör vid MSB, har att göra med att vi är vana vid att det mesta fungerar.

– De flesta har aldrig upplevt någon händelse som gjort att de inte kunnat tillgodose sig de grundläggande behoven. Men det ser väldigt olika ut i landet, alla är inte dåligt förberedda. Bor man på landsbygden är man kanske bättre rustad mot exempelvis strömavbrott, säger Marcus Årskog.

Men trots att planeringen som syftar specifikt mot krig har minskat, har allt inte blivit sämre. Samhällets krisberedskap har utökat och utvecklats, menar Marcus Årskog. Bland annat samverkar olika myndigheter på ett bredare sätt med att möta större kriser i dag. Alla myndigheter som har en betydande roll vid en kris ska dygnet runt ha en tjänsteman i beredskap, vilket inte funnits innan.

Annons
Annons

Svenskarna har gott förtroende för myndigheterna. I MSB:s årliga undersökning Opinioner 2013 uppgav hela 60 procent att de känner tilltro till samhällets beredskap. Men Jan Alsander vid Civilförsvarsförbundet är tveksam till om samhällets resurser skulle räcka till vid en större kris.

– Hur bra vi skulle klara oss beror nog på vilken hjälp vi får från andra EU- länder. De flesta förnödenheterna importeras och blir det drivmedelsbrist blir det svårt att köra ut maten. Många mataffärer har ju inga extra matlager alls i dag.

Merparten av dem som sällar sig till subkulturen prepping litar inte heller på statens förmåga att hjälpa till vid en kris. De tar i stället krisberedskapen i egna händer. Något MSB uppmuntrar.

– Det är bra att ta eget ansvar. Men en vanlig missuppfattning bland preppers är att man ska klara en kris utan statens hjälp, men det är inte så att du blir lämnad ensam vid en kris. Samhället hjälper till i den mån det är möjligt. Men är det en större kris kan man aldrig garantera att nå ut med hjälp, därför uppmuntrar vi alla att ta eget ansvar, säger Marcus Årskog.

Jan Alsander menar att det i grunden är positivt att människor tar ett eget ansvar vid en krissituation. Under förutsättning att man delar med sig av sin kunskap.

– Preppers kan jag tycka är väldigt egoistiska. Ska man hålla på och skydda sig mot andra, och tänka att man minsann ska gömma undan sitt så ingen tar det, då är man illa ute och det är inget bra samhälle vi får om det blir kris. Det viktigaste är att man har kunskaperna, ett lager kan man alltid bli av med. Kunskap kan aldrig bli för tungt att bära.

Emma Bengtsson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons