Annons

”Kunskaper i svenska är inte symbolpolitik”

Debattörerna Rydell och Tommaso menar att mätning av språkkunskaper är ett sätt att skilja människor åt. Jag menar att det är år av misslyckad integrationspolitik som har skiljt människor åt. Det skriver Gulan Avci (L) i en replik.

Under strecket
Publicerad

Gulan Avci.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1

Gulan Avci.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1
Gulan Avci.
Gulan Avci. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

REPLIK | MEDBORGARSKAP

Språkkrav för medborgarskap handlar om allt annat än symboliska krav riktade mot en viss grupp, vilket språkforskarna Maria Rydell och Tommaso Milani hävdar på denna debattsida (15/1).

För mig och Liberalerna handlar kunskaper i svenska om allt annat än symbolpolitik. För oss handlar det om frihet, självbestämmande och makt över sitt eget liv. När samhället har retirerat från våra utanförskapsområden och politiken inte tagit ansvar för nyanländas integration är det alltid kvinnorna som betalar det högsta priset.

Allt för många utrikes födda som kommer från samhällen med hederskultur, är helt beroende av sina män. Bättre kunskaper i svenska kan bryta deras isolering och bana vägen för ett liv i frihet. Därför fortsätter vi lyfta språkets betydelse för frihet och gläds åt att äntligen få driva igenom ett språkkrav för medborgarskap.

Annons
Annons

Artikelförfattarna menar att mäta språkkunskaper är ett sätt att skilja människor åt. Jag menar att det är år av misslyckad integrationspolitik som har skiljt människor åt. Verkligheten för nyanlända visar att det är bristande kunskaper i svenska som gör att många hamnar i utanförskap. De kan inte vara med och delta i viktiga samhällsarenor på samma villkor som vi andra.

Självklart är inte språkkrav den enda insatsen som krävs för att människor ska lära sig svenska. Liberalerna har förslag som till exempel obligatorisk språkförskola för nyanlända barn, språkundervisning för föräldralediga samt en bättre och mer flexibel SFI-undervisning. Dom är alla viktiga förslag för att människor ska ges större möjlighet att lära sig svenska.

Liberalerna har drivit frågan om språkkrav för medborgarskap sedan 2002. Därför är det mycket bra att den finns med i överenskommelsen, så att vi efter 16 års debatt kan gå från ord till handling.

För många människor är permanent uppehållstillstånd fullt tillräckligt. Alla vill inte bli svenska medborgare och det är naturligtvis helt i sin ordning. För oss Liberaler handlar kravet på språktest om att uppvärdera medborgarskapets betydelse och om att sätta en stolthet i att vara en del av det svenska samhället.

Den som väljer att bli medborgare visar att den vill bygga sitt liv i Sverige och vara en del av vår gemenskap. Både medborgarskapsceremonier liksom språktest symboliserar vikten av det valet. Det är till syvende och sist inte orimligt att den som väljer att bygga sin framtid i Sverige förväntas veta något om hur Sverige fungerar.

Artikelförfattaren lyfter också fram utredningen (SOU 1999:34) som menade att eftersom förutsättningarna att lära sig svenska var så olika, så skulle ett språktest därför vara mycket orättvist. Men jag är av den motsatta uppfattningen. Att ställa krav är det bästa sättet att visa att man bryr sig. Om fler kvinnor kan lära sig svenska minskar risken för att utanförskapet går i arv till nästa generation. Det är allt annat än symbolpolitik.

Gulan Avci (L)
riksdagsledamot och integrationspolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons