Annons

”Kvällsöppet är fel väg för primärvården”

Schemaläggning av läkare fram till 22 har inte förutsättningar att locka de läkare som behövs till primärvården. Många patienter vill inte heller gå på planerade besök på kvällen. Det finns flera andra förslag som kan få bättre effekt, skriver överläkare Mikael Ekholm.

Publicerad
Politikerna måste  styra om budgeten från slutenvård till primärvård, skriver Mikael Ekholm.
Politikerna måste styra om budgeten från slutenvård till primärvård, skriver Mikael Ekholm. Foto: TT, privat

DEBATT | SJUKVÅRD

Svensk sjukvård har en i dag en skev balans då tyngdpunkten av budgeten ligger på slutenvården. Det här är resultatet av en politisk styrning som har pågått under flera decennier. Äntligen har detta förhållande uppmärksammats i media och primärvården kommer förhoppningsvis att stärkas framöver.

I Sverige arbetar 16 procent av alla läkare i Sverige i primärvården. Snittet i OECD är 30 procent, i Frankrike 47 procent och i Tyskland 42 procent. Nyligen har en utredning i Sverige kommit fram till att andelen läkare i primärvården är för låg.

För att öka attraktionen och på frivillig väg styra om läkares val från slutenvård till primärvård föreslår samma utredning att man ska göra primärvården mer tillgänglig för allmänheten genom att vårdcentraler ska hålla öppet till klockan 22. Då handlar det naturligtvis inte bara om läkare som ska vara tillgängliga utan även övrig personal måste arbeta kvällstid. Det här är en enorm apparat att sjösätta.

Annons

Läkare i primärvården har valt sin specialitet för att de vill ha en helhetssyn på sina patienter. När jag har diskuterat med ett stort antal läkare i primärvården framkommer också ett minst lika viktigt skäl och det är att de vill ha en reglerad arbetstid mellan 08 och 17. Jag har själv erfarenhet av att lägga schema för läkare på en medicinklinik på ett stort sjukhus i Stockholm. Primärvårdsläkare som vidareutbildade sig på sjukhuset var mycket ovilliga till att jobba kvällspass och gå helg- eller nattjourer. Detta trots att vidareutbildningen var under en begränsad tid (3–6 månader).

Jag är övertygad om att läkare i primärvården inte vill vara schemalagda fram till klockan 22. Förslaget har inte några förutsättningar att locka läkare till primärvården och rekryteringen kommer att påverkas negativt. Många patienter vill inte gå på planerade besök till sin vårdcentral på kvällen. Många föräldrar med småbarn vill i stället ha tid för aktiviteter med sina barn på kvällarna, som fotbollsträning, innebandy et cetera. En stor andel av patienterna är också pensionärer som gärna kommer dagtid. Glöm inte heller att besök på vårdcentraler dagtid är väl inarbetat i vårt samhälle. Vid akuta ärenden har vi jourcentraler kvällstid (som på många håll i landet har öppet till klockan 22) och sjukhusens akutmottagningar. Utbyggnaden av närakuter kommer också att avlasta fram för allt slutenvården.

Viktigt att förstå för politiker är att schemaläggning fram till 22 medför kompensationsledighet. Arbete 17.00–22.00 genererar 5,5 timmar ledig tid enligt gällande jouravtal. Läkare som arbetar kväll kommer därför att vara lediga motsvarande tid dagen efter och bara arbeta 14.30–17.00. Om en distriktsläkare jobbar helg med planerad mottagning en lördag 8.00–17.00 medför detta kompledighet måndag–tisdag veckan efter.

Personalutvecklingen inom sjukvården pekar åt fel håll. Läkartidningen skrev nyligen att antalet administratörer ökat mer än antalet läkare i landstingsvården under perioden 2010–2017, antalet administratörer är nu större än läkarkåren (31 200 administratörer respektive 28 800 läkare). Vad som oroar mest är administratörernas linjära ökning med 36 procent samtidigt som befolkningen under samma period ökade med endast 7 procent. Lägg till detta att antalet läkare ökade med 16 procent och antalet sköterskor minskade under samma period.

Siffrorna är minst sagt oroväckande, och vår hälso- och sjukvårdsminister uppgav nyligen till Vårdfocus att hon ”blir upprörd och matt”. Jag upplever att våra landsting kan börja liknas vid en organism som har fått ett eget liv och tillväxer ohämmat med alla sina administratörer. Landstingen har hamnat i en ond spiral. Kärnan för landstingen måste vara att producera sjukvård för medborgarna. Den personal som står närmast patienten – läkare, sköterskor, undersköterskor med flera – måste alltid prioriteras.

I nuläget arbetar 4 500 läkare inom primärvården. Behovet är åtminstone ytterligare åtminstone 1 500 distriktsläkare. Hur lösa detta?

  • Höj lönerna på krisande vårdcentraler. Visst kommer många läkare på välfungerande vårdcentraler i våra tätorter att ha synpunkter på detta. Men läkare kan alltid flytta.
  • Uppmuntra specialister på sjukhusen att karriärväxla och omskola sig till distriktsläkare.
  • Locka med kortare arbetstid som 35-timmars arbetsvecka.
  • Kopiera fastläkarordningen i Norge, där 95 procent av läkarna driver verksamheten i egen regi.
  • Öka antalet utbildningsplatser (ST-läkare) i primärvården.
  • Inför inte kvälls- och helgöppet på vårdcentraler.

Ja, det finns ett flertal möjligheter, en del lösningar är av ideologiska skäl provocerande för många politiker. Men att göra som nu och ondgöra sig över att ingen läkare vill ta anställning på en krisande vårdcentral löser inga problem. Här måste landstingen tänka om och tänka nytt! Framför allt måste våra politiker styra om budgeten från slutenvård till primärvård.

Svensk sjukvård står också inför andra utmaningar som måste debatteras; hur ska vi lösa sköterskebristen, ska vi ha en doktor på nätet och ska vi införa ett listningstak på våra vårdcentraler?

Det är nu mer än någonsin viktigt att rätt beslut fattas – det handlar om våra skattemedel som ska användas för medborgarnas bästa.

Mikael Ekholm
med dr, överläkare, specialist i kardiologi och internmedicin, civilekonom, fil kand, har sedan ett par år växlat från slutenvård till primärvård på Wetterhälsan Vårdval AB i Jönköping

Annons
Annons
Annons

Politikerna måste styra om budgeten från slutenvård till primärvård, skriver Mikael Ekholm.

Foto: TT, privat Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons