Annons

Susanna Popova:Kvinnor är ingen särart

Foto: Claudio Bresciani/TT
Under strecket
Publicerad

Kolumn | #metoo

Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg varnade (8/1) för att metoo-rörelsen allvarligt riskerar att förminska kvinnor. Hon har ju tillräcklig erfarenhet som skribent för att tillägga att hon inser att hon därmed uppfattas som sval mot Metoo. Men det är hon inte: ”Jag är lika skittrött som alla andra på vad det ofta kan innebära att tillhöra det andra könet.”

Men hon påpekar att metoo pockar på att vi tittar närmare på vår syn på könen. Är det bara män som tafsar, utnyttjar känslorna hos någon som är förälskad och tittar på porrfilm? Nej, därför att: ”Kvinnor är ingen särart, kvinnor är människor.”

Diskussionen är gammal. Redan för tjugo år sen kom boken ”Könet sitter i hjärnan”, av Annica Dahlström, professor emerita i histologi. Dahlström påstod bland annat: ”Mamman bör inte lämna barnet ifrån sig under de tre första åren och biologin gör att hon helst inte vill göra det heller.” Med pappa som tidig vårdare kan barnet i värsta fall få kroniska stressymptom som äldre, löd en annan av henne slutsatser (AB 20/1-07). På frågan hur homosexuellas hjärnor ska betraktas i skenet av hennes tes om manliga och kvinnliga hjärnor, blev svaret att män kan ha kvinnliga hjärnor och kvinnor manliga (GT 23/4-09).

Annons
Annons

Lika lite stringent var hennes omfamnande av min bok (SvD 3/8-04) ”Elitfeministerna” (Bonnier Fakta, 2004):

”Popova har helt rätt. Elitfeministerna är, som jag ser det, den lilla grupp kvinnor som befinner sig på den yttersta delen av normalfördelningskurvan, och vars hjärnor är mycket maskulina. De är maktlystna (som män) högljudda (som män), och ska pressa på hela samhället sina idéer och attityder. Eftersom de också är politiskt aktiva, och aggressiva (som män) törs ingen sätta emot.”
Problemet var bara att jag inte skrivit en rad om det, eller någonting som liknade hennes biologistiska samhällssyn.

Och senare års forskning visar fortfarande inget stöd för tanken på kvinnliga och manliga hjärnor. I en nyligen genomförd studie av hjärnan hos över 1 400 kvinnor och män, genomförd med MR-kamera, tog forskarna fasta på de tio olika områden i hjärnan där könen skiljer sig mest åt. Kartläggningen visade att de flesta mänskliga hjärnor innehåller en blandning av delar som är mest vanliga bland kvinnor, delar som är mest vanliga bland män, och delar som är gemensamma för kvinnor och män. ”Hjärnan är en hen.” (Forskning & Framsteg 30/11-15).

Åsa Linderborg är revolutionär. Men som liberalkonservativ är det väldigt lätt att hålla med henne, genom att lyfta fram tilltron till människors naturliga förmåga att bete sig förnuftigt. Och det kan de utan revolution, statliga ingripanden och misstänkliggöranden. Men med den grundläggande tanken att stabila samhällen bygger på respekt för individer, deras olikheter och deras inbördes relationer.

Skillnader sitter inte i könet och inte i hjärnan heller. Så därför bör den vuxne i rummet, av fake news-skäl, avhålla sig från generaliseringar om könen. Det skulle dessutom vara ett sätt att motverka Metoo-övergrepp. För de begås av båda könen. Mot båda könen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons