Annons

Kvinnor med hjärtfel blir inte tagna på allvar

Många kvinnor som lider av rytmrubbningar i hjärtat får vänta i åratal på rätt diagnos och felbehandlas istället för oro och panikångest. Nu visar de preliminära resultaten från en studie vid Karolinska institutet att kvinnor med hjärtklappning upplever att de inte blir tagna på allvar.

Under strecket
Publicerad

Alexandra Charles, grundare av 1,6-miljonerklubben och skådespelaren Christina Schollin vill se bättre vård av kvinnors hjärtsjukdomar. En ny studie visar att rytmrubbningar hos kvinnor ofta inte upptäcks. Istället behandlas den psykiska oro som hjärtsjukdomen orsakar. (ARKIV)

Foto: Gustav Ceder Bild 1 av 3

Skådespelaren Christina Schollin och Alexandra Charles, grundare av 1,6-miljonerklubben. (ARKIV)

Foto: Gustav Ceder Bild 2 av 3

– Jag tycker att alla borde ha en Coala, säger Christina Schollin. Den lilla portabla EKG-mätaren avslöjade att hon hade en dittills okänd rytmrubbning.

Foto: Gustav Ceder Bild 3 av 3

Alexandra Charles, grundare av 1,6-miljonerklubben och skådespelaren Christina Schollin vill se bättre vård av kvinnors hjärtsjukdomar. En ny studie visar att rytmrubbningar hos kvinnor ofta inte upptäcks. Istället behandlas den psykiska oro som hjärtsjukdomen orsakar. (ARKIV)

Foto: Gustav Ceder Bild 1 av 2

Skådespelaren Christina Schollin och Alexandra Charles, grundare av 1,6-miljonerklubben. (ARKIV)

Foto: Gustav Ceder Bild 2 av 2
1/2

Alexandra Charles, grundare av 1,6-miljonerklubben och skådespelaren Christina Schollin vill se bättre vård av kvinnors hjärtsjukdomar. En ny studie visar att rytmrubbningar hos kvinnor ofta inte upptäcks. Istället behandlas den psykiska oro som hjärtsjukdomen orsakar. (ARKIV)

Foto: Gustav Ceder
2/2

Skådespelaren Christina Schollin och Alexandra Charles, grundare av 1,6-miljonerklubben. (ARKIV)

Foto: Gustav Ceder

Skådespelaren Christina Schollin kunde ibland känna att hjärtat hoppade till lite extra i bröstet.

– Det var inga särskilt starka symtom, jag tänkte väl att jag kanske var lite stressad, sedan gick det över, inget som jag sprang iväg till doktorn för.

Otroligt många kvinnor går, precis som jag, omkring med det här utan att veta om det

Det var först när hon blev tillfrågad om att vara med som ambassadör i den nu aktuella Karolinska-studien Red heart study som läkarna upptäckte att hon själv led av förmaksflimmer.

– Om inte det hade upptäckts hade jag löpt ökad risk att få en stroke, berättar hon och fortsätter:

– Jag är förstås väldigt tacksam över att få behandling, men jag tycker att alla kvinnor borde få samma möjlighet. Otroligt många kvinnor går, precis som jag, omkring med det här utan att veta om det, säger Christina Schollin.

Uppskattningsvis 300 000 svenskar lider av förmaksflimmer. En femtedel av alla runt 25 000 fall av stroke som inträffar under ett år orsakas av sjukdomen.

Har du hjärtklappning, känner du att hjärtat ibland rusar på snabbt, slår hårt och ojämnt eller känns det ibland som att det stannar till? I så fall är du alltså inte ensam.

Annons
Annons

Blotta vetskapen om att hjärtklappningen är ofarlig ge lindring

– Många kvinnor har problem med hjärtklappning. Det ger oro men graden av besvär är inte alls kopplad till risken. Därför är det viktigt att patienten får rätt diagnos, säger Karin Schenck-Gustafsson, professor vid Centrum för Genusmedicin, Karolinska Institutet, som arbetat med studien tillsammans med överläkaren Per Insulander och forskningssköterskan Carin Carnlöf.

I en del fall kan det röra sig om ett förmaksflimmer som i sin tur ökar risken för stroke. Det bör i så fall behandlas med medicin eller i vissa fall med ett kirurgiskt ingrepp som kallas ablation.

– Men i de flesta fall kan blotta vetskapen om att hjärtklappningen är ofarlig ge lindring och minska behovet av att behandla psykiatriska besvär som ångest, säger Karin Schenck-Gustafsson.

Preliminära resultat som presenteras på en forskningskonferens för kardiologer visar att vården ofta misstolkar patienters, och särskilt kvinnors, hjärtrelaterade symtom och tror att dessa beror på panikångest, stress eller depression.

Risken är då att de i onödan, kanske under lång tid, behandlas med ångestdämpande eller antidepressiva läkemedel.

I studien rekryterades 918 kvinnor via internet. De försågs med en nyutvecklad mycket liten EKG-mätare kallad Coala som de kunde bära med sig och fästa över bröstet vid hjärtklappning samt morgon och kväll under 60 dagar. Coalan används även för mätning på tummen vilket ger ökad precision.

Sammanlagt registrerades 280 474 händelser som forskarna kunde följa via internetmolnet och som deltagarna direkt fick analyserade via en app de laddat ner i sin smartphone.

Annons
Annons

– Jag tycker att alla borde ha en Coala, säger Christina Schollin. Den lilla portabla EKG-mätaren avslöjade att hon hade en dittills okänd rytmrubbning.

Foto: Gustav Ceder Bild 1 av 1

De preliminära resultaten visar att förekomsten av hjärtklappning i 96 procent av fallen var godartad, ett besked som i sig gav en lugnande effekt med lindring av ångest och depression. Även livskvaliteten, mätt enligt ett speciellt index, förbättrades tydligt.

– Att kvinnor upplever att de inte tas på allvar, tror jag inte beror på någon medveten diskriminering från professionen utan snarare om okunskap och om att kvinnor och män kan beskriva sina problem på olika vis, säger Karin Schenck-Gustafsson.

Hon väckte redan på 1990-talet internationell debatt sedan hon visat att kvinnor fick sämre behandling vid hjärtinfarkt än män. En orsak var att forskningen mest utförts på män och att kvinnor uppvisar andra symtom, till exempel med förändringar som inte syns med vanlig kranskärlsröntgen.

Även om den ojämlikheten jämnats ut kvarstår skillnaderna på andra områden, som vid diagnos av förmaksflimmer och förmaksarytmi. Den nya studien har kommit till i samarbete med 1,6-miljonersklubben där grundaren Alexandra Charles själv lider av hjärtrusning.

Den som först kom problemet på spåren var forskningssjuksköterskan Carina Carnlöf som i sitt avhandlingsarbete vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge upptäckte att det tog 15 år för kvinnor att få flimmerbehandling mot 10 år för män. Kvinnor på landsbygden tycktes vara särskilt utsatta.

– Om du går till doktorn och mäter EKG så kanske det är helt normalt just då. Med Coalan så kan man istället mäta hur det ligger till precis när hjärtat hoppar till och sedan visar du det för doktorn, berättar Christina Schollin.

– Jag tycker att alla borde ha en coala hemma. Den här undersökningen borde vara lika självklar som mammografi.

– Jag tycker att alla borde ha en Coala, säger Christina Schollin. Den lilla portabla EKG-mätaren avslöjade att hon hade en dittills okänd rytmrubbning.
– Jag tycker att alla borde ha en Coala, säger Christina Schollin. Den lilla portabla EKG-mätaren avslöjade att hon hade en dittills okänd rytmrubbning. Foto: Gustav Ceder
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons