Annons

Busch Thor: Jag vill se en ny borgerlig feminism

KD-ledaren betraktar en förändrad föräldraförsäkring som den viktigaste jämställdhetsreformen.
KD-ledaren betraktar en förändrad föräldraförsäkring som den viktigaste jämställdhetsreformen. Foto: Tomas Oneborg

Det får vara lite skitigt i hörnen. För att få ner antalet sjukskrivningar och skapa sprickor i glastaket vill KD-ledaren Ebba Busch Thor se en ny borgerlig feminism. Men ett jämställdhetspolitiskt samarbete med SD är inte aktuellt – ännu.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Busch Thor anser att de höga sjukskrivningstalen hos kvinnor är en konsekvens av ett förlegat sätt att göra karriär.

Foto: Tomas Oneborg

Ebba Busch Thor vill se en ny borgerlig feminism.

Foto: Tomas Oneborg

Ebba Busch Thor ser sina svar som en direkt motpol till den feminism och jämställdhetspolitik som drivs av de rödgröna.

Foto: Tomas Oneborg

Vänsterhanden vilar ovanpå höger biceps. Blicken genomträngande, minen bister. I pratbubblan ovanför den 23-åriga Ebba Busch Thor: ”We can do it – utan kvotering”.

Bilden från KDU-kampanjen 2010 var en pastisch på den amerikanska postern daterad 1943. När KD i fjol återlanserade kampanjen inför valrörelsen frontades den än en gång av Ebba Busch Thor.

En valrörelse där KD gick från att vara uträknade till att bli valets stora vinnare.

Ebba Busch Thor har tagit Kristdemokraterna åt ett tydligare konservativt håll men också brutit ny mark för partiets jämställdhetspolitik. Hon är inte heller rädd för att röra sig utanför bekvämlighetsramarna.

I början av april skapade hon rubriker när hon vigde influencern Margaux Dietz och Jacob Lieberman. I klipp som cirkulerat på Instagram syntes hon släppa loss på dansgolvet med de andra bröllopsgästerna.

Hon slår sig ner i den mörkblå fåtöljen i sitt rum på partikansliet, lutar sig framåt.

– Jag vill se en ny borgerlig feminism.

I flera artiklar har SvD skrivit om det nya glastaket, om hur kvinnor år 2019 fortfarande möter osynliga hinder på arbetsmarknaden. Ebba Busch Thors analys är tydlig. Förlegade mansnormer upprör henne, liksom tanken på att staten skulle bestämma hur familjer fördelar hushållsarbetet. Flera gånger under intervjun återkommer hon till att alla kvinnor inte vill göra karriär på mäns villkor.

Annons
Annons

Busch Thor anser att de höga sjukskrivningstalen hos kvinnor är en konsekvens av ett förlegat sätt att göra karriär.

Foto: Tomas Oneborg

Hon ser sina svar som en direkt motpol till den feminism och jämställdhetspolitik som drivs av de rödgröna. Där ser hon för mycket statlig reglering och detaljstyrning, och tycker att många av de prioriterade frågorna berör en för liten del av befolkningen.

– Till exempel kvotering till bolagsstyrelser. Det är en viktig fråga hur vi främjar jämställt ägande och jämställda ledningar, absolut, men det berör ganska få kvinnor i Sverige.

Busch Thor anser att de höga sjukskrivningstalen hos kvinnor är en konsekvens av ett förlegat sätt att göra karriär.
Busch Thor anser att de höga sjukskrivningstalen hos kvinnor är en konsekvens av ett förlegat sätt att göra karriär. Foto: Tomas Oneborg

Att partiet tidigare hållit låg profil i frågorna har att göra med den kristdemokratiska självbilden, menar hon.

– Vi har betraktat oss själva som ett mindre parti som behövt välja vilka frågor vi är synliga i. Då har inte jämställdhet varit lika prioriterat.

Ebba Bush Thor menar att en reell jämställdhetsrevolution bara kan komma underifrån och därför är en långsam process. Men den ska ta början i skärningen mellan arbetsliv och familjeliv.

För KD-ledaren är oroad. Framförallt över de höga sjukskrivningstalen hos kvinnor, som hon menar är en konsekvens av en könssegregerad arbetsmarknad och ett förlegat sätt att göra karriär.

Lösningen är inte att staten ska kvotera disktimmar och hur mycket man städar.

Rösten skärps när hon talar. Tempot ökar. Det är ett ämne hon brinner för.

Och hon tror att något håller på att hända. Nu kommer det en generation kvinnor som inte vill välja mellan att göra karriär och bilda familj, menar hon.

Annons
Annons

Ebba Busch Thor vill se en ny borgerlig feminism.

Foto: Tomas Oneborg

– De försöker göra båda delar, och möter en arbetsmarknad och en jämställdhetspolitik som förutsätter att kvinnor ska göra karriär som männen gjorde på 80-talet – klättra till en topposition och förväntas lämna hem och familj. När jämställdhetslösningarna utgår från en förlegad mansnorm offrar vi kvinnor på något slags feministiskt altare, och det måste vi ändra på.

Ebba Busch Thor vill se en ny borgerlig feminism.
Ebba Busch Thor vill se en ny borgerlig feminism. Foto: Tomas Oneborg

Handlar det inte om att männen snarare behöver ta större ansvar för barn och det obetalda hemarbetet, som fortfarande domineras av kvinnorna?

– Det finns sådana aspekter också, absolut. Men lösningen är inte att staten ska kvotera disktimmar och hur mycket man städar. Vi har fastnat i det fantastiska att kvinnor vill göra karriär och missar att många inte vill säga hejdå till barnen på måndag morgon och hej igen först fredag kväll.

Är inte en lösning då att män tar större ansvar?

– I vissa fall krävs det antingen att ansvaret delas upp mer strikt individuellt eller att man bestämmer sig för att det får vara lite skitigt i hörnen.

Under den tidigare alliansregeringen infördes vårdnadsbidraget. En reform som inte bara fick de rödgröna utan också många liberaler och centerpartister att se rött. KD står däremot fast vid sin linje, även om det nya namnet är barnomsorgspeng.

Annons
Annons

Ebba Bush Thor har också kritiserats för att vilja locka tillbaka kvinnor till rollen som hemmafru. Själv återkommer hon till resonemanget om att kvinnor inte ska behöva bete sig som män – och talar om en mammarevolution.

Liksom finansminister Magdalena Andersson (S) betraktar Ebba Busch Thor en förändrad föräldraförsäkring som den viktigaste jämställdhetsreformen. Men där tar också likheterna slut. 2017 tog Socialdemokraterna ett kongressbeslut om att ”Steg mot en individualiserad föräldraförsäkring ska tas under nästa mandatperiod och en tidsplan ska fastställas.”

Jag ser i dagsläget inte att det finns bra och skarpa förslag från varken SD eller V.

Kristdemokraterna å sin sida vill skrota pappamånaderna och vill ha helt fritt uttag och att man även ska kunna överlåta delar till en tredje part.

Samtidigt visar forskning att kvinnors karriärutveckling ofta bromsar in just efter första barnet, och sedan inte återhämtar sig eftersom kvinnorna är hemma i större utsträckning. Svenska och internationella forskare har lyft fram fler öronmärkta pappamånader som en möjlig lösning för att skapa sprickor i glastaket, men också för att kvinnors pensioner inte ska bli lidande.

KD vill väga upp med en pensionsavsättning till den föräldern som tar ut mest av föräldraförsäkringen, för att kompensera eventuellt inkomstbortfall.

Men hur ska den väga upp för att karriärutvecklingen kan stanna av?

– Där behöver man titta på vad det är som gör att en del kvinnor tvekar inför att åta sig ett tyngre ansvar på jobbet efter föräldraledigheten. Är det en för snäv mall för hur man förväntas vara som ledare? Där är vi tillbaka i mansnormen.

Annons
Annons

Ebba Busch Thor ser sina svar som en direkt motpol till den feminism och jämställdhetspolitik som drivs av de rödgröna.

Foto: Tomas Oneborg

Så du ser att den här nya kvinnonormen på arbetsmarknaden är svaret på hur glastaket ska krossas, snarare än fler pappamånader?

– Ja. Att pappors uttag ökat är väldigt bra, men det går att diskutera den direkta korrelationen mellan införandet av pappamånader och ökningen. Jag tror snarare att det har att göra med en positiv värdegrundsförskjutning.

Efter reklamen visas:
Vem vinner kampen om feminismen? Det här vill S och KD

För KD bottnar familjepolitiken i fria val. Den grunden står fler borgerliga partier på. Men partiet kritiseras samtidigt ofta från liberalt håll för att vara blinda för strukturer som kan begränsa friheten.

Ebba Busch Thor förhåller sig diplomatiskt till de spänningarna.

– Man kan inte blunda för att det finns strukturer som gör att män tenderar att agera på ett visst sätt och kvinnor på ett annat. Men det blir fel att sätta nya strukturer som cementerar könsroller. Vi försöker skapa en ny struktur som innebär så stor flexibilitet som möjligt.

Kan man göra fria val om familjen och inte individen ses som den minsta enheten i samhället?

– Barn är ett gemensamt åtagande. Barnen lever i en familj man måste ta gemensamt ansvar för och jag tycker inte att man kan jämföra det rakt av med något annat.

Ebba Busch Thor understryker att hon inte stänger dörren åt varken höger eller vänster. I mars förklarade hon att KD är beredda att förhandla med alla partier. Hon blev därmed den första partiledaren att öppna för sakpolitiska överenskommelser med SD.

Ebba Busch Thor ser sina svar som en direkt motpol till den feminism och jämställdhetspolitik som drivs av de rödgröna.
Ebba Busch Thor ser sina svar som en direkt motpol till den feminism och jämställdhetspolitik som drivs av de rödgröna. Foto: Tomas Oneborg
Annons
Annons

De rödgröna rasade. Gamla allianskollegorna Annie Lööf och Jan Björklund uttryckte öppet sin besvikelse över ett brutet vallöfte.

I samma utspel efterfrågar KD-ledaren dock ett mer samarbetsvilligt klimat, och sa sig vara övertygad om att konfliktnivån i svensk politik måste sänkas.

Är jämställdhetspolitiken ett område där man kan vinna på att enas över parti- och blockgränser?

– Absolut. Många vill bara prata om de här frågorna när avsändaren är ”rätt”. Precis som vissa avskrivit mig som feminist eller riktig jämställdhetsförespråkare för att jag är kristdemokrat. Det är klart att man skulle tjäna på om man vågade diskutera i bredare konstellationer.

Du har betonat att du inte öppnar för den typen av kohandel du anser har gjorts i januariavtalet. Ni är närmare SD än V i många jämställdhetspolitiska frågor. Blir det aktuellt att förhandla med SD här?

Jag är öppen för att diskutera med alla partier som har förslag på hur vi kan komma bort från mansnormen på arbetsmarknaden, och förslag som inte baseras på kvotering. Men jag ser i dagsläget inte att det finns bra och skarpa förslag från varken SD eller V som skulle göra det aktuellt att sitta ner och förhandla. Det kanske kommer, men jag ser dem inte i dag, säger hon.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons