Annons

Paulina Neuding:Kvinnors deltid är inget misslyckande

Foto: Linda Forsell
Under strecket
Publicerad

Om världen vore rättvis skulle pojkar och flickor, män och kvinnor, välja likadant; Lika leksaker, yrkesval och arbetstider. Om detta råder konsensus från vänster till en bit in i borgerligheten, och det är också den idé som legat till grund för svensk jämställdhetspolitik de senaste decennierna.

Men det är också en idé som ständigt störs av empiriska observationer. Småbarn sträcker sig efter könstypiska leksaker innan de haft en chans att bli genuskodade av omgivningen.

I ett av världens mest jämställda länder fortsätter unga kvinnor att söka sig till yrken med fokus på omvårdnad och fostran, i betydligt högre utsträckning än män.

Det är ett faktum, och det motsägs inte av att det givetvis finns stora individuella variationer. Kvinnor har generellt mindre fötter än män, vilket inte faller på att jag känner en kvinna med storlek 42 i skor.

Frågan är vad konsekvensen blir av att dessa skillnader – från den lilla flickans val av sagobok till en 20-årings val av karriärväg – ständigt problematiseras utifrån ett normkritiskt perspektiv.

Annons
Annons

Om jämställda val över populationer är målet, innebär det att varje flicka som väljer att leka med en bil framför att leka med en docka blir en seger för jämställdheten.

Likaså är varje ny kvinnlig sökande till KTH:s mest mansdominerade linjer, ett tecken på att samhället går i rätt riktning. Huruvida det är ett uttryck för en genuin inre önskan hos den enskilda flickan eller kvinnan, hör överhuvudtaget inte till saken.

Men att flickor ofta väljer just traditionella flickleksaker tycks inte bara spegla en nedärvd benägenhet som varierar mellan könen. Man kan också tänka sig att lek som kretsar kring omvårdnad förbereder flickor på den omvårdnad som krävs av den som bär på och ammar ett barn.

En dag kommer gränserna att lösas upp mellan den nu lilla flickan och knytet i famnen. Barnets behov blir hennes. Det är en omvälvande erfarenhet som flickor borde tillåtas att närma sig genom lek med dockor, utan att det problematiseras som ett hot mot högre ställda samhällspolitiska mål.

Frågan är också vilka konsekvenser det får att kvinnors yrkesval problematiseras och därmed ofrånkomligen också nedvärderas. När det betraktas som ett misslyckande att kvinnor oftare väljer traditionellt ”feminina” yrken, innebär samma val också ett personligt misslyckande för den enskilda kvinnan. Därmed förskjuts också den allmänna uppfattning om sakers status på ett sätt som kan påverka hur kvinnor mår.

Den kvinnliga brandmannen är en hjälte, medan hon som är hemma med barnen på deltid har misslyckats. Och det oavsett vilken självuppfyllelse hon finner i sitt val. Inte undra på att kvinnor är stressade.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons